Мејдан Марка Краљевића са Сибињанином Јанком

Мејдан Марка Краљевића са Сибињанином Јанком

0001    Хвалио се Сибињанин Јанко
0002    По Сибињу, по бијелом граду:
0003    ”Досле јунак јесам погубио
0004    Седамдесет млад’јех мартолоза
0005    И тридесет и три заточника,
0006    Јоште мислим до три побратима:
0007    Краљевића с Крељом Бошанином
0008    И побратима Кобилић-Милоша.”
0009    Ал у Марка доста пријатеља,
0010    Још повеће Богом побратима,
0011    Брзо Марку гласе догласили.
0012    Он посиде шарца големога,
0013    И он иде к Сибињу билому.
0014    Ал је Сибињ магла притиснула,
0015    Под њим Марко чадор распињао.
0016    Код чадора копје посађује,
0017    А за копје шарца пирвезао,
0018    Пак ми леже почиват уморан.
0019    Ал се шета Сибињка дјевојка,
0020    Од Сибиња града по зиду,
0021    Под Сибињом чадор угледала.
0022    Препаде се, у Сибињ побјеже
0023    И дозивље сибињске војводе:
0024    ”Зла вам срећа, сибињске војводе!
0025    Свилен шатор под Сибињем градом,
0026    Под чадором голем јунак лежи,
0027    Код чадора коња пирвезао.”
0028    Ишеташе сибињске војводе:
0029    Један сиде браде до појаса,
0030    Други црна брка до рамена,
0031    Трећи младо монче голобрадо.
0032    Који сиде браде до појаса,
0033    Ономи је Сибињанин Јанко;
0034    Који црна брка до рамена,
0035    Оно му је сестричић-Секуле;
0036    Који дите младо голобрадо,
0037    Оно Јуре, дите Секулово.
0038    Позна Јанко Краљевића Марка
0039    И говори сестричић-Секулу:
0040    ”Врати то се к билому Сибињу,
0041    Доведи ми дора, коња мога,
0042    И донеси копје коштаново,
0043    Да ја Марку на мејдан изидем.”
0044    Секул иде к биломе Сибињу,
0045    Доведе му дора, коња големога,
0046    И донесе копје коштаново.
0047    Иде Јанко Марку на мејдан,
0048    Ал се скочи дели Краљевићу
0049    И посиде шарца големога,
0050    Тер се с Јанком гони по мејдану
0051    И удари Јанка копјем бојнијем.
0052    Колико га удари лагахно,
0053    Кроза њ бојно копје пролећело,
0054    Пак му русу одсијече главу.