Марко Краљевић и бан Свилајин

Марко Краљевић и бан Свилајин

0001    Синоћ Марко вечерао с мајком
0002    Сува круха и водице хладне.
0003    До у јутра три му књиге стигле,
0004    Три су књиге од три побратима,
0005    Свака књига друго пита Марка.
0006    Једна ј’ књига од б’јела Будима,
0007    А друга је ерцега Стјепана,
0008    Трећа књига бана Свилајина.
0009    Та која је од б’јела Будима,
0010    Она књига заповида Марку:
0011    Краљ будимски жени свога сина,
0012    Кума куми Краљевића Марка.
0013    А која је ерцега Стјепана,
0014    Она књига заповида Марку:
0015    Хајдер, Марко, за цара на војску.
0016    А која је Свилајина бана,
0017    Бане Марка зове на мејдане,
0018    На мејдане без сваке накане.
0019    У књиги је Марку говорио:
0020    ”Курвин сине, Краљевићу Марко!
0021    Да ти мени на мејдан изиди,
0022    Да видимо, тко је бољи јунак,
0023    Тко ли бољи, тко ли и вјештији.
0024    А ако ли изићи не смијеш,
0025    Послат ћу ти прело и вретено,
0026    И три оке бијела мисира,
0027    Па ти преди гаће и кошуљу.
0028    Напреди је, донеси је, Марко!
0029    Донеси је, пак је кроји на ме.
0030    Што остане, то у сандук слажи,
0031    Па с’ удаји ко млада дивојка,
0032    Па ти д’јели та сватовом даре.”
0033    Кад је Марко књиге проучио,
0034    Проучио и добро проштио,
0035    Иде Марко својој старој мајки,
0036    Па он пита Јеросиму мајку:
0037    ”Јеросимо, стара моја мајко,
0038    Куд ћу сада, на коју ли страну?
0039    Три су књиге од три побратима,
0040    Три су књиге, на три стране зову.
0041    Прва књига од б’јела Будима,
0042    У њој збори краљу од Будима:
0043    Краљ будимски жени свога сина,
0044    Кума куми мене, моја мајко!
0045    Друга књига мени заповида,
0046    Да ја идем за цара на војску.
0047    А трећа је од бана Свилајина
0048    Ш њом ме бане на мејдане зове.”
0049    Кад је чула Јеросима мајка,
0050    Кад је чула, што бјеседи Марко,
0051    Липо ј’ Марка она свјетовала.
0052    Свјетовала, Марку говорила:
0053    ”Чедо моје, Краљевићу Марко!
0054    Добро б’ било кумовати краљу,
0055    Јер је краљу с нами у родбини.
0056    Добро б’ било за цара на војску,
0057    Јер смо, Марко, у царевој земљи.
0058    Нејди, Марко, бану на мејдане,
0059    У бана су виле посестриме,
0060    А у Марка виле посестриме.
0061    Силне ће се ударити виле,
0062    Велик ће те зијан починити,
0063    Да сву црну гору поломити.
0064    Вјера моја тврђа од камена,
0065    Један ће вас изгубити главу,
0066    Један с’ не ће кући повратити.”
0067    Кад разуми Краљевићу Марко,
0068    Кад разуми р’јечи материне,
0069    Тад бјеседи Краљевићу Марко:
0070    ”Ој старице, моја мила мајко!
0071    Вјера моја тврђа од мермера.
0072    Волим данас изгубити главу,
0073    Нег срамоту на себи носити.
0074    Та послушај, моја мила мајко!
0075    Та послушај, што ми збори бане:
0076    Ако му ја на мејдан не дојдем,
0077    Послат ће ми прело и вретено,
0078    И три оке бијела мисира,
0079    Да му предем гаже и кошуљу,
0080    Да напредем и донесем бану,
0081    Да донесем и кројим на њега.
0082    Што остане да у сандук слажем
0083    Те удајем ко млада дивојка,
0084    И да д’јелим та сватовом даре.
0085    То је, мајко, што ми бане пише,
0086    Што ми пише, што ли приговара.”
0087    Кад је Марок доставио мајки,
0088    Што му пише Свилајине бане,
0089    Све је мисли на једну смислио,
0090    Па он седла коња шаренога.
0091    Седло меће, шаре поиграва,
0092    Уздом жвали, ђинђири му звече,
0093    Калпак меће, перје му трепће,
0094    Сабљу паше, сабља поскакује.
0095    Са земље је на шарца скочио,
0096    Веће му се шарац помамио.
0097    Зуби гризе, а ушима стриже,
0098    Ногом копа, под њим с’ земља тресе.
0099    Шаре ђипа, Марко мајки збори:
0100    ”С Богом, мајко, скоро ћу те видит!
0101    Сада идем походити бана,
0102    Да му кажем, да прести не знадем.
0103    Па ја идем у бијели Будим
0104    Кумовати краљевому сину,
0105    Па ја идем за цара на војску,
0106    Војеват ћу, док се војан сврши.
0107    Луд је царе, јер он зове Марка,
0108    Луд је царе, изгубит ће главу.”
0109    Оде Марко прико поља равна,
0110    Пак се својим шарцем договара:
0111    ”Шарац коње, десно крило моје!
0112    Би л’ се мого поуздати у те
0113    И у твоје ноге све четири?
0114    Проминит ћеш данас господара,
0115    Јашит ће те вира некрштена.”
0116    Ал му шаре тихо одговара:
0117    ”Господару, делибаша Марко!
0118    Пусти мени на слабину узду,
0119    Да кајаси до колина туку,
0120    Па се држи седла и серсана,
0121    Па превати гриву за стримена,
0122    Па ти гледи, што ти шаре ради.
0123    Ока зоби кад је дукат била,
0124    Сви јунаци коњма узмакоше,
0125    Ти си мени примицао, Марко!
0126    Примицао и мене товио.
0127    Како сам те, Марко, запамтио,
0128    Нигда нисам зоби пожелио.”
0129    Што је шарац Марку говорио,
0130    То је Марко мудро извршио.
0131    Пушћа њему на слабину узду,
0132    Да кајаси до колина туку,
0133    Па се држи седла и серсана,
0134    Па привати гриву за стримена,
0135    Те он гледи, што му шаре ради,
0136    Што му ради, што је наканио.
0137    Кад се курва шаре разиграо,
0138    Девет копја у висину скаче,
0139    А двадесет мало понаприда.
0140    Из зуба му зелен пламен сипа,
0141    Из ноздрва муње и громови,
0142    Све се поље у огањ обрати.
0143    Мало тому постојало вриме,
0144    Мало вриме чуда големога,
0145    Слетише се виле посестриме,
0146    Њешто мало деведесет вила,
0147    Окол Марка страхоту справише,
0148    Какве Марко ни видио није.
0149    Са шарцом се ново чудо згоди:
0150    ”Из ноздрва студен витар пири,
0151    Из очију град и киша пада,
0152    Из копита та муње бљескаше,
0153    Из ушију громови пуцаше,
0154    Из гриве му бумбул птица пива,
0155    А на сапу мудра видра игра,
0156    А у седлу сједи јунак Марко.
0157    Из далека то гледао бане,
0158    То гледао, пак се поплашио,
0159    Па бјеседи Свилајине бане,
0160    Па бјеседи својој дружиници:
0161    ”Мили боже, на свему ти хвала!
0162    Откуд мраци, откуд ли облаци?
0163    Чини ми се да су од истока,
0164    Од истока, прелијепа града.
0165    Или се је разљутио Марко,
0166    Ил је свога коња разиграо,
0167    Ил су с Марком виле посестриме?
0168    Од мејдана данас ништа нема.”
0169    То говори Свилајине бане,
0170    То говори, па пред Марка иде.
0171    А чим ближе, с отим више гмиже
0172    И не мисли на мејдан јуначки.
0173    Кад је бане до Марка допао,
0174    Љуби њега у скут кабанице
0175    И љуби му свитле узенђије,
0176    Узенђије, гди ципелом стаје.
0177    Па бјеседи Свилајине бане:
0178    ”Делибаша господару Марку!
0179    Не љути се, што сам се шалио,
0180    Нисам вридан с тобом се борити.
0181    Моја књига не тражи мејдана,
0182    Већ те мами да пијемо вино.
0183    Нисам вридан, вјера ти је, Марко!
0184    Нисам вридан с тобом се борити.
0185    Ман’ се дакле боја и мејдана,
0186    Рујан ћу те напојити вина,
0187    А гди чујем за трагове, Марко!
0188    Не ћу т’, Марко, прилазити трага.”
0189    То слушао Краљевићу Марко,
0190    То слушао, па је бјеседио,
0191    Бјеседио Свилајину бану:
0192    ”Курво кујо, Свилајине бане!
0193    Ако те је и була родила,
0194    И Марка је танена Влахиња.
0195    Потурице, не насрћи на ме,
0196    Данас хоћеш изгубити главу.
0197    Лако ти је рањена посјећи,
0198    А нејаку савезати руке.
0199    Дер савежи бега Одилега,
0200    Који иде мору на Мораву,
0201    Гди Морава у море удара.
0202    Дер савежи шестокриловића,
0203    Који носи до девет мачева
0204    И десетог перног буздована,
0205    Који важе до стотину ока.
0206    Дер јунака Краљевића Марка,
0207    Који носи стриље татаркиње,
0208    Који јаши шарца виловита.
0209    Курво кујо, Свилајине бане!
0210    Нисам жена, да ти гаће предем,
0211    Нит дивојка, да ти се удајем,
0212    Већ сам јунак, да се огледамо,
0213    Огледамо и мејдан д’јелимо,
0214    Ил о моју, ил о твоју главу!”
0215    Кад је Марко речи довршио,
0216    Он потрже сабљу демешкињу.
0217    Како ју је нагло потргао,
0218    Сину пуста као мисечина,
0219    Па завати Свилајина бана.
0220    Како га је ласно заватио,
0221    Одмах га је с главом раставио.
0222    Оста бане на пољу лежећи,
0223    Оде Марко пољем пивајући,
0224    А под њиме шарац играјући.
0225    Он ми иде у равна Будима,
0226    Па кумује краљу Матијашу.
0227    Липо га је краље дочекао,
0228    А још липше кума поздравио:
0229    ”Здраво, куме, Краљевићу Марко!
0230    Што си тако, коња уморио?
0231    Зар га ниси данас назобио,
0232    Назобио, вином напојио?”
0233    Одговара Краљевићу Марко,
0234    Одговара краљу Матијашу:
0235    ”Не будали, куме Матијашу!
0236    Не будали и не троши ричи.
0237    Ја сам коња данас назобио,
0238    Назобио, вином напојио,
0239    Али сам ја с баном дангубио,
0240    Док сам русу њем одсико главу.”
0241    Кад с’ кумови липо диванили,
0242    Онда иду по младу дивојку,
0243    Па ју воде на свето винчање,
0244    А с винчања у б’јеле дворове.
0245    Кад су дошли у б’јеле дворове,
0246    Кум је куму липо даривао.
0247    Веже њоје ђердан окол врата,
0248    Који вриди хиљаду дуката,
0249    Нека знаде, да кума имаде
0250    Нигди тамо у земљи каурској.
0251    И кума је кума даривала,
0252    Дала му је кошуљу везену:
0253    Више злата нег танкога платна,
0254    Да се дичи племе Краљевића.
0255    Чим је Марко свадбу докончао,
0256    Одма иде у цареву војску.
0257    Веже шарца шатору за врата,
0258    Па он стаде с царом пити вино.
0259    Ал пролазе Турци јањичари,
0260    Па све шарца пљешћу по ункашу
0261    Па бјеседе међу собом млади:
0262    ”Мили Боже, да дебела шарца!
0263    Још оваква у Каурској хвале,
0264    У Прелипу, бијелому граду,
0265    У јунака Краљевића Марка.
0266    Ако ј’ ово Краљевића Марка,
0267    Мухамеде, изнеси нам главу!”
0268    Зато Марко хаје и не хаје,
0269    Вучју капу на очи навлачи,
0270    Сабљу бритку прико крила прича.
0271    Ал бјеседи цар турски Мурате:
0272    ”Чедо моје, Краљевићу Марко!
0273    Та што капу на очи навлачиш?”
0274    Одговара Краљевићу Марко,
0275    Одговара цару господину:
0276    ”Горе очи цара гледајући,
0277    Зато капу на очи навлачим.”
0278    Тад примиче царе господине,
0279    Тад примиче и бјеседи Марку:
0280    ”Дите моје, Краљевићу Марко,
0281    А шта сабљу прико крила причаш,
0282    Та да нам се не заметне кавга.
0283    Ако нам се баш заметне кавга,
0284    Тешко оном, тко сједи до Марка.”
0285    Цар измаче, а Марко примаче,
0286    Марко тира цара до Дунава,
0287    Ал под царом понестаде клупе.
0288    Скочи царе на ноге лагане,
0289    Па он склапа обе своје руке,
0290    Па говори Краљевићу Марко:
0291    ”Немој синко, Краљевићу Марко!
0292    Немој узет главе на мејдану,
0293    Рујним ћу те напјити вином.
0294    Ето теби Цариграда мога,
0295    Па се храни и ода зла брани.”
0296    Ал бјеседи Краљевићу Марко:
0297    ”Знај де, царе, виро некрштена!
0298    Љуто ме је заклињала мајка,
0299    Да на празно ја сабље не вадим,
0300    Гди је јунак окрвит не могу.”
0301    Па он махну сабљом демешкињом
0302    И одсиче русу цару главу.
0303    Паде глава цара честитога,
0304    Паде глава у зелену траву.
0305    Кад то Турци бише угледали,
0306    Расуше се ко ракова војска.
0307    Оста Марко под свилиним шатором,
0308    Оста Марко, да он пије вино.
0309    А кад се је јунак понапио,
0310    Онда оде у Прелипа града,
0311    Пјевајући, шаре играјући.
0312    Кад је дошо у Прелипа града,
0313    Хвалио се Анђелији љуби:
0314    ”Анђелијо, вирна моја љубо!
0315    Ево мени везена кошуља,
0316    Та што ме је кума даривала.
0317    Ја сам цара липо даривао
0318    И бана сам липо даривао.
0319    Отсали су чувајући страже
0320    Без помоћи, докле је крајине.”