Јанковића ослобађа Туркиња дјевојка

Јанковића ослобађа Туркиња дјевојка

0001    Чету купи лички Мустајбеже
0002    По свој Лици и около Лике,
0003    Тријест добрих покупио друга:
0004    А каквих је друга сакупио
0005    Све по пушци и десници руци!
0006    А кад бише чету сакупио,
0007    Диже чету у гору планину.
0008    Лов ловише три недиље дана,
0009    Али чета ништа не ухити,
0010    Па су дошли к Зеленом језеру,
0011    Гди је чета починула била,
0012    Па погледа доли низ језеро,
0013    Па угледа јелу витовиту:
0014    Сјаше јела кано сунце жарко,
0015    А бесиди лички Мустајбеже:
0016    „Да нам бора, мојих тријест друга!
0017    Што ’но сјаје као сунце жарко?
0018    Та давно је сунце умакнуло,
0019    А још мисец истекао није.”
0020    Отолем се чета подигнула,
0021    Па одоше у равно Језеро.
0022    Кад су дошли јели витовитој,
0023    То под јелом једно момче спава:
0024    О јели је џевердан висио,
0025    Вас џевердан од билога сребра,
0026    У коси му три драга камена
0027    С џеверданом до дви пушке мале,
0028    Обе пушке златом оковане,
0029    А уза њу пала и челика,
0030    У којој су три драга камена,
0031    Они сјају камо сунце жарко,
0032    А испод њих једно момче спава,
0033    Од Котара Јанковић Стојане!
0034    Па бисиди лички Мустајбеже:
0035    „О дружино, моји соколови!
0036    Смије ли се момче савезати?”
0037    А дружина њему одговара:
0038    „Борме смије, лички Мустајбеже!”
0039    Па скочише, руке му свезаше,
0040    И на њ тешко гвожђе навалише.
0041    А кад момку савезаше руке
0042    И тешко му навалише гвожђе,
0043    Тад му вели лички Мустајбеже:
0044    „А Бога ти, незнана делијо,
0045    Откле јеси, од кога ли града?
0046    Чијега си рода и племена?”
0047    Њему момче по истини каже:
0048    „Ја сам амо од равних Котара
0049    По имену Јанковић Стојане.”
0050    Кад то чује лички Мустајбеже,
0051    Он му стаде ’вако бесидити:
0052    „А Бога ти, Јанковић Стојане,
0053    Има пуно дана и година,
0054    Откад тебе по планинам’ тражим.
0055    Да твој буде Котар наоколо,
0056    Сад се, бели, откупити не ћеш!”
0057    Па га води ка бијелој Лики.
0058    Кад су дошли у бијелу Лику,
0059    Ту бесиди лички Мусајбеже:
0060    „О дружино, моји соколови,
0061    Свлачите му јуначко одиље,
0062    А мећите најгоре хаљине!
0063    Кад дођемо у бијелу Лику,
0064    Видит ће га Личкиње дивојке,
0065    За њим ће се кучке помамити,
0066    Јер је липши од сваке дивојке;
0067    Оне ће га избавити жива.”
0068    Кад дружина њега разумила,
0069    С њега свлаче јуначко одиље,
0070    А облаче најгоре хаљине,
0071    А на главу капу вучетину,
0072    А под капу туру од перчина,
0073    У којој су моћи од помоћи.
0074    Кад су били посрид Лике биле,
0075    Гледале га Личкиње дивојке,
0076    Гледале га, тер су бесидиле:
0077    „Мили Боже, на свему ти хвала!
0078    Откле она незнана делија,
0079    Гди су њему савезали руке
0080    И толико гвожђе навалили!”
0081    Бога моли Јанковић Стојане,
0082    Да му пухне витар са планине,
0083    Да б’ вучију капу оборио.
0084    Бога моли, Бога и домоли,
0085    Па му пухну витар са планине,
0086    Вучетину капу оборио
0087    Па му сину тура од перчина,
0088    Сину лице кано сунце жарко,
0089    А бесиде Личкиње дивојке:
0090    „Добар Боже, на свему ти хвала!
0091    Откада је Лика постанула
0092    И нас мила породила мајка,
0093    Не видисмо биснијег јунака.
0094    Јесмо чули, а видили нисмо,
0095    Тамо кажу у равним Котарим’
0096    Бисан јунак Јанковић Стојане.”
0097    Кад су дошли ка бијелој кули,
0098    Билој кули личког Мустајбега,
0099    Па да видиш личког Мустајбега!
0100    Прихватио од тамнице кључе,
0101    Па до девет отвори тамница;
0102    Која тамна понајдубље била,
0103    У њу тура Јанковић Стојана,
0104    Па му вели лички Мустајбеже:
0105    „Туте тамни и остави кости!”
0106    Па он узе својих тријест друга,
0107    Оде с њима пијаној механи
0108    Пити вино за недиљу дана.
0109    То зачула лијепа Фатима,
0110    Липа кћерца личког Мустајбега.
0111    Иђе цура тамници на врата,
0112    Па дозивље Јанковић Стојана:
0113    „О делијо, Јанковић Стојане,
0114    Чула јесам, а видила нисам,
0115    Да таквога не има јунака
0116    У Турчина ни у каурина.
0117    Већ се турчи, Јанковић Стојане,
0118    Узми, болан, мене за љубовцу.
0119    Ја ћу молит старца бабу мога,
0120    Да те вади из тамнице тамне.”
0121    А вели јој Јанковић Стојане:
0122    „Борме не ћу, лијепа Фатима,
0123    Не ћу ти се јунак потурчити,
0124    Волим моју главу изгубити,
0125    Него мојом виром приврнути.”
0126    А вели му лијепа Фатима:
0127    „Је ли вира, Јанковић Стојане?
0128    Хоћеш мене узест за љубовцу,
0129    Одвести ме билом двору твоме?
0130    Ја ћу тебе избавити лако,
0131    Избавити из тамнице тамне.”
0132    Ал јој вели Јанковиц Стојане:
0133    „Тврда вира, Туркињо дивојко!
0134    Прво камен растопити стина,
0135    Него мојом виром приврнути!”
0136    А кад чула Туркиња дивојка,
0137    А кад чула Јанковић Стојана,
0138    Па одлази билу двору своме,
0139    Разболи се болом брез болести,
0140    Па дозивље остарилу мајку,
0141    Па је мајци тихо бесидила:
0142    „Моја мајко, моја милоснице!
0143    Чудно ме је заболила глава,
0144    Умрит хоћу, а приболит не ћу;
0145    Ходи к мени, моја мила мајко!”
0146    Кад је к њојзи мајка долазила
0147    У нидра јој главу завлачила,
0148    Па украде кључе из џепова:
0149    То су кључи од тамних тамница.
0150    Па је старој бесидила мајци:
0151    „Моја мајко, моја милоснице!
0152    Зови мени моју невистицу,
0153    Да је мени алал заискати,
0154    Умрт хоћу, а приболит не ћу.”
0155    Кад је мајка ричи разумила,
0156    Она иђе у другу одају,
0157    Све невисти по истини каже,
0158    Све јој каже, што је и како је.
0159    Кад невиста ричи разумила,
0160    Она скаче на ноге лагане,
0161    Па је ето зави у одају.
0162    Кад је зави нева долазила,
0163    Па да видиш лијепе Фатиме!
0164    У нидра јој главу уносила
0165    И узимље од сандука кључе,
0166    Па је Фате неви бесидила:
0167    „Трчи, нево, ако Бога знадеш,
0168    Ено плаче чедо прималено,
0169    Хајд забави сина јединога!”
0170    Па се неве на ноге скочила,
0171    Да забави своје чедо мало.
0172    Оста цура у топлој одаји.
0173    Кад се мркла ухватила ноћца,
0174    Па отвара шипћене сандуке,
0175    Тере купи благо небројено,
0176    Пак ено је у подруме коњма,
0177    Пет је добрих избирала коња:
0178    Себ’ једнога, Стојану другога,
0179    На три меће небројено благо,
0180    Па ево је тамници на врата,
0181    Па отвора дубоку тамницу,
0182    Она вади Јанковић Стојана;
0183    За билу га ухватила руку,
0184    Па га води у топлу одају,
0185    У одају, гди му је одиље,
0186    Па је њему цура бесидила:
0187    „Узми своје, Јанковић Стојане!”
0188    Ал да видиш Јанковић Стојана,
0189    На се меће све своје одиље:
0190    Он облачи кркали-чакшире,
0191    А на њима копче позлаћене;
0192    На нидарје троје токе меће,
0193    Дво’е од сребра, а треће од злата.
0194    Улеже се мукадемом пасом,
0195    За пас меће два чифта пушака,
0196    Пак он веже сарук око главе,
0197    Вас је сарук од жежена злата.
0198    Сину момче кано сунце жарко!
0199    Па ми добре посидоше коње,
0200    Па одоше билу двору своме,
0201    Веселећ се, весела им мајка!
0202    А када је освануло било,
0203    Јанковића санак опхрвао,
0204    Па бесиди лијепој Фатими:
0205    „Могу л’ мало поспавати, душо,
0206    Хоћеш, Фате, почувати стражу?”
0207    А вели му лијепа Фатима:
0208    „Спавај, душо, Јанковић Стојане,
0209    Само спавај, колико ти драго,
0210    Ја ћу цура почувати стражу.”
0211    Леже момче под јелом зеленом,
0212    Чува стражу лијепа Фатима.
0213    Мало вриме постануло било,
0214    Стаде јека зеленога луга:
0215    Ал ево ти личког Мустајбега,
0216    А за њиме тријест друга добрих.
0217    А да видиш лијепе Фатиме,
0218    Жа’ јој бише момче пробудити,
0219    Па је цура сузе проливала;
0220    Отиште се суза од образа,
0221    Па ми паде на бијело лишце
0222    А на лишце Јанковић Стојана,
0223    Пак је Стојан на ноге скочио,
0224    Па бесиди лијепој Фатими:
0225    „Што ми цвилиш, липото дивојко?
0226    Оли жалиш старца бабу свога,
0227    Ол ти мајку оставити жао,
0228    Оли жалиш свога завичаја?”
0229    Ал му вели лијепа Фатима:
0230    „Ја не жалим старца бабе мога,
0231    Нит ја жалим миле мајке моје,
0232    Нит ја жалим свога завичаја,
0233    Него тебе, Јанковић Стојане!
0234    Ев’ одовда старца бабе мога,
0235    С њиме тријест подобрих јунака,
0236    Сви јунаци кано соколови:
0237    Погубит ће и мене и тебе.”
0238    Кад то чуо Јанковић Стојане,
0239    Пак он стаде Фати бесидити:
0240    „Драга душо, лијепа Фатимо,
0241    А ну сиди код јеле зелене!”
0242    Па он јами палу и челика,
0243    Тер насиче горе боровине,
0244    Па њу покри гором боровином.
0245    Ето т’ иђе лички Мустајбеже
0246    И за њиме тријест добрих друга.
0247    Први јаши лички Мустајбеже
0248    На малину добру коњу своме,
0249    На Стојана сабљу повадио.
0250    Дочека га Јанковић Стојане,
0251    Па му оте сабљу оковану,
0252    Па је баци у траву зелену.
0253    Бег потеже копље од мејдана,
0254    Да погуби Јанковић Стојана.
0255    Стојан му је копље прихватио,
0256    Приломи га на двоје на троје,
0257    Па га баци у зелену траву.
0258    За прси га руком ухватио,
0259    Па га свали са коња малина,
0260    И веза му руке наопако,
0261    Па га веза за јелу зелену.
0262    Ал ево ти Осман Танкосића
0263    На алату, добру коњу своме!
0264    На Стојана сабљу повадио.
0265    Ал да видиш Јанковић Стојана!
0266    Он прихвати палу и челика,
0267    Одсиче му при рамену руку,
0268    Па га веза за јелу зелену,
0269    Па прихвати бијесна алата,
0270    Па се њему на рамена баци.
0271    Ал ево ти тријест добрих друга:
0272    А да видиш Јанковић Стојана!
0273    Он прихвати палу и челика,
0274    Па је на њих јуриш учинио;
0275    Тријест бише глава откинуо,
0276    Па се јунак натраг повратио:
0277    С Фате скида гору боровину,
0278    Па је Фати тихо бесидио:
0279    „Драга душо, лијепа Фатимо!
0280    Ето т’ бабе личког Мустајбега,
0281    Хоћу л’ њему ја одсићи главу,
0282    Ол га пустит билу двору свому?”
0283    Одговара лијепа Фатима:
0284    „А бора ти, вирни суђениче!
0285    И потла ће нами зажињати,
0286    Ето т’ бабо, па како ти драго!”
0287    Кад је Стојан ричи разумио
0288    Па прихвати палу и челика,
0289    Па посиче личког Мустајбега,
0290    И посиче Осман Танкосића.
0291    Па на коње благо товарио,
0292    А када их натовари блага,
0293    Оде Стојан с Фатимом дивојком
0294    И одоше к равному Котару,
0295    Пак дозивље фратра духовника,
0296    Па покрсти лијепу Фатиму.
0297    Липо име Фати надивао,
0298    Липо име Катина дивојка.
0299    Стојану је Бог и срића дала,
0300    Лип му пород Ката породила:
0301    До три кћери и четири сина.
0302    Ал је кћери прве породио,
0303    Да невисте заве не чекају,
0304    Нека није међу њима кавге.
0305    Онда било, сад се спомињало,
0306    Кано Јурјев у години данак,
0307    А ми браћо, да се веселимо
0308    Све у страху Бога великога!