Вук с Лопатице жени свога сестрића

Вук с Лопатице жени свога сестрића

0001    Књигу пише с Лопатице Вуче
0002    А на руке кладушкоме Муји:
0003    „Чу ли мене, кладушки Хрњица!
0004    Чуо јесам, а видио нисам,
0005    Да имадеш сестру од удаје,
0006    А ја имам мојега Николу,
0007    Да ми сестру за Николу дадеш,
0008    Да будемо главни пријатељи!
0009    Ал ако ме послушати не ћеш,
0010    Иђи мени на мејдан јуначки!
0011    Кад ти русу посијечем главу,
0012    Онда ћу ти кулу походити
0013    На срамоту свој Удбини равној!”
0014    Таква књига на Кладушу дође
0015    А на руке кладушкоме Муји.
0016    Кад је виђе кладушки Хрњица,
0017    Књигу штије, грозне сузе лије,
0018    А вели му дијете Алиле:
0019    „Шта је, Мујо, хаирли ти било,
0020    Оклен, Мујо, књига шаровита?”
0021    Одговара од Кладуше Мујо:
0022    „Прођи ме се, мој брате Алиле!
0023    Жешћег вука у каура нема
0024    Од ђидије с Лопатице Вука.
0025    Ја му, брате, на мејдан не смијем.
0026    Дај, Алиле, да се послушамо,
0027    Да иђемо с књигом шаровитом
0028    У механу међу поглаваре,
0029    Шта ће рећи наши поглавари!”
0030    Иђе Мујо, а за њим Алиле
0031    И ето их у пјану механу,
0032    Ђено сједе турски поглавари.
0033    Ту им Мујо турски селам виче,
0034    Муји Турци селам прихватише.
0035    А да видиш кладушкога Мују:
0036    Приказа им књигу шаровиту.
0037    Сваки рече: „Немој ићи, Мујо,
0038    Вук ће теби осијећи главу.”
0039    Онда Турци в’јеће учинише,
0040    Па рекоше кладушкоме Муји:
0041    „Ти начини књигу шаровиту,
0042    Па је спремај с Лопатице Вуку:
0043    Пријатељу, с Лопатице Вуче,
0044    Купи свате, ајде по ђевојку!
0045    Рази сам ти пријатељству твоме,
0046    Дат ћу теби сестру за Николу!”
0047    Ал да видиш удбинских Турака!
0048    Одма су се они окупили,
0049    Па овакав обвез учинили:
0050    Да се скупе хиљаду Турака,
0051    Па разбију с Лопатице Вука
0052    И његове ис’јеку сватове,
0053    И ђевојку натраг да поврате.
0054    Таква књига Вуку долазила,
0055    Да Николу води у сватове,
0056    Да га види Мујо и пуница.
0057    Ал да видиш с Лопатице Вука!
0058    Он начини књигу шаровиту,
0059    Па је шаље побратиму своме,
0060    Побратиму од Сибиња Јанку:
0061    „А мој побро, од Сибиња Јанко,
0062    Ја сам, брате, цуру испросио
0063    У ђидије кладушкога Мује,
0064    Ал се бојим хилне од Турака,
0065    Па ми, побро, дођи у сватове,
0066    Да ми будеш сватска старјешина!
0067    И поведи два ђевера млада:
0068    Поведи ми младог Јанковића,
0069    Твог сестрића малога Секула,
0070    Оба окуј и оба ми закуј,
0071    Да их пушка не може прифатит,
0072    Ни свијетла их посијећи ћорда.
0073    И сакупљај пет стотин’ сватова,
0074    Све коњика, ни једног пјешака,
0075    Јер се бојим хилне од Турака!”
0076    Исту књигу Вуче написао
0077    И шаље је Приморац Илији,
0078    Другу шаље Комнен барјактару.
0079    А кад данак уговора био,
0080    Почеше се окупљат сватови,
0081    Од силе се црна земља тресе.
0082    Кад ујутру јутро освануло,
0083    Ондолен се свати подигоше,
0084    Поведоше младога Николу;
0085    Мећу њег на ждрала од мејдана.
0086    Што год нема из рамена крила,
0087    Не може га, брате, достигнути.
0088    Кад су стигли бијелој Кладуши,
0089    Л’јепо их је дочекао Мујо,
0090    Развио је бијеле чадоре,
0091    Онђе силне разјахо сватове.
0092    Кад ујутро на уранку било,
0093    Мујо позва младога Николу,
0094    Да он дође на бијелу кулу,
0095    Да га види цура и пуница.
0096    Ал да видиш с Лопатице Вука:
0097    Он се скочи на ноге јуначке,
0098    Па он јами својега сестрића.
0099    На момку је добро одијело:
0100    Вас у срми и у чисту злату.
0101    Поведе га кули под пенџере,
0102    Па говори с Лопатице Вуче:
0103    „Пријатељу, кладушки Хрњица!
0104    Тко је жељан мог Николу виђет,
0105    Може њега виђет са пенџера.”
0106    И пођоше два ђевера млада,
0107    А Мујо им цуру изводио.
0108    Кад се свати цуре добавише,
0109    Подиже се хиљаду сватова,
0110    Поведоше кићену ђевојку,
0111    Ударише низ поље зелено.
0112    Ту нађоше Талу у потоку,
0113    Ђе он оштри палош на тоцилу:
0114    Јер ће Тале заметнути кавгу.
0115    А да видиш кладушкога Мује:
0116    Сву дружину скрио у лужину,
0117    И сакрио хиљаду Турака.
0118    Мујо иђе са братом Алилом,
0119    Да он прати сестру и сватове.
0120    А да видиш с Лопатице Вука:
0121    Пред њим иде хиљаду сватова
0122    А за њиме лијепа ђевојка,
0123    С једне стране млади Јанковићу,
0124    С друге стране малени Секуле.
0125    Кад бијаше дана око подне,
0126    Стиже Тале на кулашу своме;
0127    Он потеже палошину своју,
0128    Муји сује и ћаћу и мајку:
0129    Зашто даде вјеру за невјеру?
0130    „Хоћу с цуре заметнути кавгу,
0131    Макар русу изгубио главу!”
0132    На ђевере наћера кулаша,
0133    Па удара младог Јанковића.
0134    Ал да видиш Јанковића младог:
0135    Он на Талу окрену зеленка.
0136    Ала банда, заметну се кавга!
0137    У лужину побјегнуо Тале,
0138    Из лужине ударише Турци,
0139    А најпрви старац Мердан-ага,
0140    Жешћег вука у Турака нема!
0141    Он наћера широког Голуба,
0142    А потегне посјеклицу криву;
0143    Дочека га с Лопатице Вуче,
0144    Сједоше се ћордам’ даривати,
0145    Ни једнога не сијече ћорда.
0146    Кад нападе Комнен барјактаре,
0147    Па потеже топуз са ђогата,
0148    Па удара старца Мердан-агу:
0149    С дебела га укиде Голуба,
0150    Са црном га земљом саставио.
0151    Ала банда, још ће жешћа кавга!
0152    Грми, с’јева, крв се пролијева.
0153    Ал да видиш кладушкога Мује:
0154    На кочију наћера ђогата,
0155    Дочека га дијете Секуле:
0156    Сложи Мују у зелеху траву,
0157    Под Мујом је ђогат погинуо.
0158    Ал да видиш Танковић Османа,
0159    На дорату, коњу од мејдана:
0160    Дочека га Цмиљанић Илија,
0161    Па се узму ћордам’ даривати.
0162    Пос’јече га Цмиљанић Илија.
0163    Тад наћера одгојак Алиле,
0164    Он наћера цури и кочији,
0165    Дочека га млади Јанковићу,
0166    Заково је себе и зеленка,
0167    Не може га сјећи крива ћорда,
0168    Нити бити пушка од очију.
0169    Он потеже посјеклицу криву,
0170    Да Алилу посијече главу,
0171    Ал побјеже Хрњица Алиле
0172    Не шћеде га д’јете ни ћерати,
0173    Већ он цуру и кочију чува.
0174    Док ево ти Дрнде на путаљу,
0175    Муји сује и ћаћу и мајку
0176    Што он даде вјеру за невјеру.
0177    И потего посјеклицу криву,
0178    Шћадијаше посјећи ђевере.
0179    Ал да видиш с Лопатице Вука!
0180    Он подмаче себе и ђогата,
0181    Па по њему Дрндо ударио,
0182    Ал залуду, фајде не имаде,
0183    Јер замахну својом сабљом Вуче,
0184    Па удари Дрнду на путаљу.
0185    Како га је лахко ударио,
0186    По пола је Дрнду пресјекао,
0187    И путаља мало дофатио,
0188    Са врх кука до задњијех шљука,
0189    Никада га узјашити не ће!
0190    Била битка четири сахата,
0191    Пала тама од неба до тала,
0192    А од брза праха и олова;
0193    Нема траве, гђе не има главе,
0194    Нема струка, гђе не има трупа!
0195    Онда стао на ђогату Вуче,
0196    Бога моли са ђогата Вуче,
0197    Да му вјетар из планине пухне,
0198    А молба му услишена била,
0199    Тер му пухну вјетар из планине.
0200    Сједе Вуче окупљат дружину,
0201    Па састави пет стотин’ сватова,
0202    Од Турака ђавољега нема!
0203    Он одведе цуру на срамоту
0204    Свој Кладуши и свим Удбињаним’.