Јанковић Стојан удаје посестриму Туркињу

Јанковић Стојан удаје посестриму Туркињу

0001    Ашикује момак и дивојка
0002    У пролиће, у најлипше доба,
0003    Кадно цвате јаблан и ружица,
0004    По пристранцих меневиш љубица,
0005    Кадно листа буквић и јаворић,
0006    Свака трава на завојке пође
0007    Као дојке у младе дивојке.
0008    Боже мио, ко би момак био,
0009    Ко л’ је момак, ко ли је дивојка?
0010    Од Госпића Куртагић-Хасане,
0011    А дивојка од Бунића била,
0012    Сестра Злате бунићког диздара,
0013    Колико су у далеко били,
0014    Често су се они састајали:
0015    У години сваког мисеца,
0016    У мисецу сваке недиљице,
0017    Мало коју ноћцу прометнули,
0018    Да се они састајали нису.
0019    Једну вечер Хасан закаснио,
0020    Па он драгој до пенџера дође
0021    И под кулом одјаха ђогата,
0022    Свеза ђогу у бостану-башчи,
0023    Па се драгој пење до пенџера.
0024    Кад на пенџер главу наслонио,
0025    У одаји јасна гори свића,
0026    Код ње сиди кићена дивојка,
0027    Ситно везак везе у одаји,
0028    А спомиње Куртагића свога:
0029    „Душо моја, Куртагић-Хасане!
0030    Што те нејма до пенџера мога?
0031    Ал ми те је заболила глава,
0032    Ал те ј’ стара окарала мајка,
0033    Ал си дражу нашо од Златије,
0034    Па си с’ тамо ашик наметнуо?“
0035    Ако те је заболила глава,
0036    Бог ће дати, па ће лакше бити,
0037    Теби твоја на ум пасти драга,
0038    Па ћеш драгој до пенџера доћи;
0039    Ако те је мати окарала,
0040    Свачија је мати милостива,
0041    Твоја ће се смиловати на те,
0042    Онда ће те мени оправити;
0043    Ако с’ дражу нашо од Златије,
0044    Да Бог даде, ти је пожелио,
0045    Па ти јопе на ум пала Злата,
0046    Да ми дођеш до пенџера мога!“
0047    То говори кићена дивојка,
0048    Она мисли, да нико не чује,
0049    Али слуша Хасан код пенџера,
0050    Дуго момак чекати не море,
0051    Дивојци се јавља са пенџера:
0052    „Злате, јањци о Јурјевих данцих!
0053    Ти спомињеш Куртагића свога,
0054    Ево мене код пенџера твога!“
0055    Кад дивојка момка опазила,
0056    Појагми се до џама-пенџера,
0057    Нејма када пенџер отворити,
0058    Ван по срчи ошину рукама,
0059    Сва се срча по крилу саслула,
0060    А кроз пенџер руке промолила,
0061    Хасану их сави око врата:
0062    „Гдје си, душо, Куртагић-Хасане,
0063    Што с’ ми, драги, ’вако закаснио?
0064    Дости је нашег ашилука било,
0065    Јал’ ме води, јал’ већ не доходи!
0066    Ја се бојим, моје миловање,
0067    Мого б’ с мене изгубити главу,
0068    Јер су љетне ноћи наскочиле,
0069    Гора се је листом заодила,
0070    Постали су вуци и хајдуци,
0071    Мого б’ с мене изгубити главу.“
0072    Њојзи Хасан вели на пенџеру.
0073    „Липа Злате, моја јауклијо!
0074    Причекај ме за петнаест дана,
0075    Док се спремим код Госпића свога,
0076    Док подигнем кићене сватове.“
0077    Тако они вјере утврдише
0078    И дадоше тврдно обиљежје:
0079    Златка њему гердан испод врата,
0080    Хасан њојзи педесет дуката.
0081    То рекоше, па се растадоше.
0082    Хасан свога појаха ђогата,
0083    Оде Хасан до Госпића свога,
0084    Оста Злате у кули каменој.
0085    Кад дан свану и ограну сунце,
0086    Вид’де главе бунићког диздара!
0087    Подранио ага у одаји,
0088    Па повика сестру јединицу:
0089    „Злато, сестро на оџаку моме,
0090    Ход’де мени у моју одају!“
0091    Кад му дође кићена дивојка,
0092    Њојзи вели бунићки диздару:
0093    „Сестро моја у брата једина!
0094    Вакат дође, да се растајемо,
0095    Већ се теби вакат удавати.
0096    У тебе има доста муштерија,
0097    Просци те просе по широкој Лици,
0098    Просе те бези, а просе ајани.
0099    Вид’де књига твојих просачкиња!
0100    Мени просци твоји додијаше,
0101    Што ми биде билице шенице,
0102    Све ми просци твоји поједоше;
0103    Што ми јечма биде уступана,
0104    То просачки коњи позобаше.
0105    Сад обирај, за кога ћеш поћи,
0106    Ког обереш, сестро јединице,
0107    Оном ће те брацо поклонити,
0108    Ја ћу тебе кршно опремити.“
0109    Сестра брату вели у одаји:
0110    „А мој брате у сестре једини,
0111    Даји сестру, куд је теби драго!
0112    Ако ћеш ме низ воду турнути,
0113    Твоја ће те сестра послушати.“
0114    „ „Не ћу, сестро, вјеру ти задајем,
0115    Ти обери, за кога ћеш поћи,
0116    Ономе ћу тебе поклонити.“ “
0117    Јопе му вели сестра у одаји:
0118    „Кад ћеш мени дати изабрати:
0119    Не дај мене бегу ни једноме,
0120    А недај ме никаком ајану,
0121    Већ ме подај до Госпића била,
0122    Подај мене Куртагић-Хасану,
0123    Јер је прави јунак на мејдану,
0124    И мене је јунак породио.“
0125    Ја кад чуо диздар у одаји:
0126    „Сестро моја, од Бога ти тешко!
0127    Што ће теби Хасан у Госпићу?
0128    У Хасана нигди ништа нејма,
0129    Тебе је, сестро, госпоја родила
0130    У одаји на мехку јатаку,
0131    У билу те свилу замотала,
0132    А господским мликом отхранила;
0133    Хасана је влахиња родила
0134    У бујади овце чувајући,
0135    У прегачи колиби донила,
0136    У руно га вуне замотала,
0137    У купину па га повијала,
0138    Сад ћу т’ мртвом говорити главом.“
0139    Па на ноге скочи у одаји,
0140    А побиже кићена дивојка
0141    И утече у своју одају,
0142    Од одаје закључала врата.
0143    Њојзи вели диздар Халилага:
0144    „Сестро моја, од Бога ти тешко!
0145    Ког одабра на широкој Лици?
0146    Не дам тебе Куртагић-Хасану,
0147    Тебе проси Козлић Алиага
0148    Са Удбине, са широке Лике,
0149    Каква аге на Удбини нема;
0150    Ја ћу тебе аги поклонити,
0151    Па ’ш му бити млађа код колина,
0152    Двор му мести, а воду носити,
0153    Пречекај ме за недиљу дана.“
0154    То јој рече, па се натраг врати.
0155    Оста Злате у својој одаји,
0156    Врло цвили кићена дивојка,
0157    А спомиње Куртагића свога:
0158    „Куку, душо, Куртагић-Хасане!
0159    Да сад мореш очима видити,
0160    Гдје је Златка, твоја јауклија!
0161    Привари ме диздар Халилага,
0162    Па му казах тебе у одаји,
0163    Врло ме је резил учинио,
0164    А задо ми вјеру од себека,
0165    Да ме не да теби, миловање,
0166    Да ће мене дати на Удбину,
0167    На Удбину Козлић-Алиаги.
0168    Волила би главу изгубити
0169    Нег агину кулу населити.“
0170    Од кахара и жалости тешке
0171    Спомињући Куртагића свога
0172    Билу књигу пише на колину,
0173    А на руке Куртагић-Хасану:
0174    „Куртагићу, очи дивојачке!
0175    Ето теби књига направљена:
0176    Не чекај рока до петнаест дана,
0177    А не купи кићених сватова,
0178    Већ појаши ђогу великога,
0179    Ход’ ми сађи под кулу камену
0180    А под пенџер ноћи по поноћи,
0181    Ја ћу т’ сама у авлију саћи
0182    Брез изуна брата рођенога,
0183    Па ме носи до Госпића свога.“
0184    Лако билу књигу направила,
0185    Ал је мучно књигоношу наћи.
0186    Често Златка гледа са пенџера,
0187    Не би л’ иког липа опазила,
0188    Да би јој с књиге прифатио,
0189    Да јој књигу снесе до Госпића,
0190    Прида књигу Куртагић-Хасану.
0191    Кад опази потур-Ибрахима,
0192    Кахвеџију бунићког диздара,
0193    Стаде вика с пенџера дивојке:
0194    „Потур-Ибро, братов кахвеџија!
0195    Примакни се до пенџера мога,
0196    Имам нешто с тобом говорити.“
0197    Тад јој Ибро до пенџера дође:
0198    „Сестро Злато бунићког диздара!
0199    Де ми кажи, шта ћеш говорити,
0200    Дуго не смим стати код пенџера,
0201    Опазит ће диздар Халилага.“
0202    Њему вели Злате са пенџера:
0203    „По Богу брате, потур-Ибрахиме!
0204    Би л’ послушо нове посестриме,
0205    Би л’ се моје књиге прифатио,
0206    Однио ми књигу до Госпића,
0207    Дао књигу Куртагић-Хасану,
0208    Би ли, Ибро, тврде вјере био?“
0209    Тад јој Ибро вели под пенџером:
0210    „Липа Злато, моја посестримо!
0211    Отисни ми књигу са пенџера,
0212    Да ти књигу снесем до Госпића,
0213    А не бој се од мене невјере,
0214    Дат ћу књигу Куртагићу твоме.“
0215    Дивојка му књигу отиснула,
0216    А за књигом тријест маџарија:
0217    „Ето, брате, књиге Хасанове,
0218    Ето теби тријест маџарија!
0219    Подај књигу Куртагић-Хасану,
0220    Понеси му селам од дивојке,
0221    Нек ми ноћас до пенџера дође!“
0222    „ „Хоћу, Злате, не старај се с тиме!“ “
0223    Узе књигу, па се натраг врати,
0224    На јаслама сигура алата,
0225    Па узјаха коња у авлији,
0226    А отишће од Бунића била.
0227    Вид’ невирног потур-Ибрахима!
0228    Сам говори, а сам одговара:
0229    „Нека чека кићена дивојка,
0230    Док јој Хасан од Госпића дође!
0231    Ја ћу с књигом на град на Удбину
0232    Дати књигу Козлић-Алаги,
0233    Он ће мене добро даровати
0234    А за ову књигу дивојачку.“
0235    Управ оде на град на Удбину
0236    До конака Козлић-Алиаге,
0237    Даде књигу Козлић-Алиаги:
0238    „Селам ти је кићена дивојка,
0239    Да јој ноћас до Бунића сађеш
0240    А под кулу диздар-Халилаге,
0241    Сама ће ти у авлију саћи.
0242    Појаш’, ага, ђогу великога,
0243    Златија ће с тобом на Удбину.“
0244    Када чуо Козлић Алиага,
0245    То је аги врло мило било,
0246    Даде Ибри педесет дуката:
0247    „Хајде, Ибро, не старај се с тиме!“
0248    Оде Ибро натраг до Бунића.
0249    Опрема се Козлић Алиага,
0250    Па појаха ђогу великога,
0251    Са Удбине до Бунића сиђе,
0252    Тавна се је ноћца ушкодила,
0253    Шкода ноћца, тешка помрчина.
0254    Кад дојаха под кулу ђогата
0255    До пенџера кићене дивојке.
0256    Често Злата гледа са пенџера,
0257    Јавља јој се ага са ђогата:
0258    „Липа Злате, моја јауклијо,
0259    Ево теби Куртагића твога!“
0260    Опази га с пенџера дивојка:
0261    „Миловање, Куртагић-Хасане!
0262    Крени ђогу на авлијнска врата,
0263    Ето мене у авлију саћи!“
0264    Па окрену низ кулу камену.
0265    Док авлијнска отворила врата,
0266    Дочека је Козлић Алиага,
0267    Подиже је за се на ђогата,
0268    Отискоше од куле камене.
0269    Не зна Златка, жалосна јој мајка,
0270    Ко је носи уз поље зелено!
0271    Кад су путу на растанку били,
0272    Једни пути окрећу у Госпић,
0273    Други иду на град на Удбину,
0274    А окрену ага на Удбину,
0275    Њему вели кићена дивојка:
0276    „Душо моја, Куртагић-Хасане !
0277    Јеси л’ врло у пићу припио,
0278    Па си своју памет изгубио?
0279    Тамо пути до Госпића нису.“
0280    Насмија се Козлић Алиага:
0281    „Липа Злате, кићена дивојко!
0282    Ово Хасан није од Госпића,
0283    Већ је глава Козлић Алиага,
0284    Којег аге на свој Лици нема.“
0285    А зацвили кићена дивојка:
0286    „О Козлићу, од Бога ти тешко!
0287    Невире ми немој учинити,
0288    Моме срцу омилио ниси,
0289    Не носи ме на град на Удбину,
0290    Љуба ти бити код колина не ћу,
0291    Сама ћу себи еџел учинити,
0292    А твоју ћу кулу запалити;
0293    Већ ме носи до Госпића билог,
0294    Баци мене у поље госпићко
0295    Ниже куле Куртагић-Хасана.“
0296    Тад јој вели Козлић Алиага:
0297    „Липа Злате, кићена дивојко!
0298    Кад ти срцу омилио нисам,
0299    Ја ти криво учинити не ћу,
0300    Ни образу кидисати твоме,
0301    Ја те носим у поље госпићко
0302    Ниже куле Куртагић-Хасана.
0303    Држ’ се добро на сапих ђогату,
0304    Држи руке око паса мога,
0305    Ваља брзо до Госпића доћи,
0306    На Удбину па се повратити.“
0307    То јој рече, отишће ђогата.
0308    Вид’ невирног Козлић-Алиаге!
0309    Не ће ага у поље госпићко,
0310    Нег отишће низ Лику Вучјаку,
0311    Вучјак приђе, на Котаре сиђе,
0312    Санесе је на Котаре равне
0313    Ниже куле Јанковић-Стојана,
0314    А још зоре ни хабера нема,
0315    Па је турну на сапи ђогата:
0316    „Липа Злате, кићена дивојко!
0317    Ово си, драга, у пољу госпићком,
0318    Ниже куле Куртагић-Хасана,
0319    Чекај зоре и бијела дана!
0320    Кад заучи сабах на џамији,
0321    Онда хајде кули Куртагића!“
0322    То јој рече, отишће ђогата,
0323    Па побиже уз Котар Вучјаку,
0324    А остаде на Котару Злата.
0325    Мисли Злате, жалосна јој мајка,
0326    Да је липа у пољу госпићком,
0327    Чека зоре и бијела дана,
0328    Да заучи сабах на џамији,
0329    Да иде кули Куртагић-Хасана.
0330    Истом близу зора прикучила,
0331    А удари звоно на Котару
0332    На Ружици на високој цркви.
0333    Када чула кићена дивојка,
0334    А закука како кукавица,
0335    А побиже Златка уз Котаре,
0336    Појагми се лугу Јанковића.
0337    Док ујагми лугу зеленоме,
0338    Она цвили у лугу зеленом,
0339    А већ био данак освојио,
0340    Све Котаре магла поклопила.
0341    Чудне среће кићене дивојке!
0342    Подранио Јанковић-Стојане,
0343    А појахо коња великога,
0344    А подиго дванаест усара,
0345    Повели су хрте и вижлове,
0346    Пошо Стојан хитар лов ловити.
0347    Заштекћаше вижлад уз Котаре,
0348    Допадоше лугу зеленоме,
0349    Припаде се кићена дивојка,
0350    Па побиже на стину студену,
0351    На њу хрти лају и вижлови,
0352    Вид’де главе Јанковић-сердара!
0353    Он појахо врана великога,
0354    Уз Котаре управи хајвана,
0355    Кад допаде лугу зеленоме,
0356    Кад опази на стини дивојку,
0357    Она цвили како кукавица,
0358    На њу хрти лају и вижлови,
0359    Стојан њојзи приче бесједити:
0360    „Шта си јутрос данку на подранку?
0361    Ал си вила, ал си утворица,
0362    Ал си каква кићена дивојка?“
0363    Дивојка му плачно проговара:
0364    „Господине и господски сине,
0365    Тако здраво биои весело!
0366    Кажи ми се, ко си и оклен си?“
0367    „ „Кад ме питаш у лугу зеленом,
0368    Ако с’ чула Јанковић-Стојана,
0369    Ово ј’ Стојан, што с тобом говори.“ “
0370    Њему вели кићена дивојка:
0371    „По Богу брате, Јанковић-Стојане!
0372    Немој мени криво учинити
0373    Ни образу кидисати моме!
0374    Нисам вила, нисам утворица,
0375    Већ сам јадна Туркиња дивојка,
0376    Сестра Златка бунићког диздара.“
0377    Стојан стини примаче гаврана,
0378    Па дивојци ’вако говорио:
0379    „Липа Злате, моја посестримо!
0380    Де узјаши за ме на гаврана,
0381    Да те носим кули од камена,
0382    Ја ти криво учинити не ћу,
0383    Држат ћу те ка и сестру своју.“
0384    Узјаха за њим кићена дивојка,
0385    Поврати се Стојан низ Котаре,
0386    А повика дванаест усара:
0387    „Ви не ид’те к мени на Котаре,
0388    Поћерајте хрте и вижлове,
0389    За њима хајте хитар лов ловити!
0390    Ја се идем кули повратити,
0391    Љуто ме је глава заболила.“
0392    То им рече, отишће гаврана,
0393    Поврати се кули и авлији,
0394    У авлију ујаха гаврана,
0395    А повика сестру на оџаку:
0396    „Сестро моја, у мене јединца
0397    Ход’ ми боље у авлију сађи!“
0398    Кад му сестра у авлију сађе,
0399    Њојзи Стојан вели у авлији:
0400    „Скини ову моју посестриму,
0401    Ово ј’ сестра и моја и твоја,
0402    Ово ј’ сестра Туркиња дивојка,
0403    Па је води у своју одају,
0404    Чувај сестре ка и своје главе,
0405    Ником не дај њојзи у одају!“
0406    Скиде сестра кићену дивојку,
0407    Одведе је у своју одају,
0408    Оде Стојан у кулу камену,
0409    У одаји пиће разложио.
0410    Не ће Стојан њима у одају
0411    Све дан по дан за недиљу дана.
0412    Кад им друга наскочи недиља,
0413    Онда им Стојан у одају уђе,
0414    Па он Златки вели дивичици:
0415    „Сестро Златке бунићког диздара!
0416    Де преда ме сједи у одаји,
0417    Па ми кажи као брату своме:
0418    Оклен млада од куле камене,
0419    Ко те снесе на Котар камени?“
0420    „ „Јанковићу, да си брат по Богу!
0421    Привари ме Козлић Алиага,
0422    Понесе ме у поље госпићко,
0423    Да ме баци ниже куле биле,
0424    Ниже куле Куртагић-Хасана,
0425    Па ме снесе на Котар камени,
0426    Остави ме ниже твоје куле,
0427    Јер је мени био муштерија,
0428    А ја аги муштерија нисам,
0429    Ја с Хасаном вјеру утврдила,
0430    За то ме је снио на Котаре.“ “
0431    Тад јој вели Јанковић-Стојане:
0432    „Липа Злато, моја посестримо!
0433    Ти се не бој свом образу црну,
0434    Док год чујеш побратима свога,
0435    Ја ћу с тобом, сестро, управити,
0436    Дат ћу тебе Куртагић-Хасану.
0437    Ван ми кажи како брату своме:
0438    Ко је бегу везо абахију
0439    На голуба коња великога?“
0440    „ „Јанковићу, Богом побратиме!
0441    Ја сам бегу везл абахију
0442    И учила бегову Златију,
0443    Везле смо је четири мисеца.“ “
0444    „Липа Злато, моја посестримо!
0445    Би ли мени ’наку направила?“
0446    „ „Јанковићу, Богом побратиме!
0447    Ја ћу теби бољу направити.“ “
0448    Њојзи вели Јанковић-Стојане:
0449    „Шта ћу теби, сестро, набављати?“
0450    „ „Побратиме Јанковић-Стојане!
0451    Доенси ми саје венедичке,
0452    Биле свиле и црљеног злата,
0453    Да ти правим коњу абахију
0454    А са твојом сестром јединицом.“ “
0455    Штогод рече кићена дивојка,
0456    Добавља јој Јанковић-Стојане,
0457    Везак везу дви дилбер-дивојке
0458    Све дан по дан два пуна мисеца,
0459    Виш и трећег прошла половина,
0460    Направише коњу абахију.
0461    Кад навезле коњу абахију,
0462    Тад им уђе Јанковић-Стојане.
0463    Истом Стојан сједе у одаји,
0464    Прид њег Златка метну абахију:
0465    „Ето, брате, Јанковић-Стојане!
0466    Навезле смо коњу абахију;
0467    Је ли ’вака бега удбињскога?“
0468    Кад је види Јанковић-Стојане:
0469    „Липа Злате, моја посестримо!
0470    Ти си бољу мени направила;
0471    Ако моја биде жива глава,
0472    Ја ћу с тобом, сестро, управити,
0473    За Хасана тебе поклонити,
0474    Спремити те ка сестру једину,
0475    И кашње ти у походе доћи,
0476    Обић’ ћу те као сестру своју,
0477    А сад сјед’те у овој одаји!“
0478    Па он сестри својој проговара:
0479    „Сестро моја, у брата једина,
0480    Чувај Злате каи своје главе!
0481    Ја ћу ићи на широку Лику;
0482    Ако иког пуштиш у одају,
0483    Мртвом ћу ти говорити главом.“
0484    „ „Хајде, брате, не старај се с тиме.“ “
0485    Оде Стојан у своју одају,
0486    Он облачи турско одијело,
0487    Ка стамболске носе Османлије,
0488    Османлије, турске ефендије,
0489    А опреми тридесет момака,
0490    На њих турску врже ђеисију,
0491    Ту му момка нема ни једнога.
0492    На ком токе и илике нису,
0493    Млогом трепћу за главом челенке.
0494    Кад се спреми Стојан на Котару,
0495    Он појаха врана великога
0496    И подиже тридесет момака,
0497    Па отишће уз Котар Вучјаку,
0498    Ударише прико Вучијака.
0499    Кад низ Лику до Госпића сађе
0500    До конака Куртагић-Хасана,
0501    У Хасана паде на конаку,
0502    Дочека га Куртагић-Хасане,
0503    Истом сили и кахву попили,
0504    Већ им вакат био до акшама,
0505    Па на вакат акшам саклањаше
0506    Џематиле у ахар-одаји.
0507    По акшаму изађе вечера,
0508    Вечераше и опраше руке,
0509    По вечери и кахву попише.
0510    И јациј евакта дочекаше,
0511    Џематиле клањаше јацију.
0512    Делије им прострше душеке,
0513    Оде Хасан у кулу камену,
0514    Оста Стојан, леже на душеку,
0515    А делије у другу одају.
0516    Виште главе Јанковић-Стојана!
0517    Кад се тавна уноћала ноћца,
0518    Прави Стојан књигу на колину
0519    А на руке Куртагић-Хасана:
0520    „Јеси л’ чуо и хабер узео,
0521    Гдје је Златка, твоја јауклија?
0522    Ено ти је на Исламу равном,
0523    У билој кули Јанковић-Стојана,
0524    Златија је моја посестрима,
0525    Ја је држим ка и сестру своју.
0526    Санио је Козлић Алиага,
0527    Оставио ниже куле моје.
0528    Купи свате, ходи по дивојку,
0529    Носи књигу бегу на Удбину,
0530    Нек ти беже подигне сватове,
0531    Нек избере по Лици јунаке!
0532    Кума метни личког Мустајбега,
0533    Не остављај Тале Личанина
0534    Ни побре му малог Радована!
0535    А поведи диздарева сина
0536    И побру му Маљковић-Стипана,
0537    И два брата два Чејванагића!
0538    Куд год иде диздраево дите,
0539    Уз њег јашу два агина сина,
0540    Јер им се је течић пригодио.
0541    Ја ћу сестру кршно опремити,
0542    А сватове добро дочекати.“
0543    Сави књигу, на пенџер метнуо,
0544    Диже својих тридесет момака,
0545    Појахаше ате у авлији.
0546    Сву ноћ Хасан санак боравио,
0547    Ноћ ноћио, рано подранио,
0548    Па он пође у ахар-одају,
0549    Да он своје види мусафире.
0550    Кад ахарску отвори одају,
0551    У одаји нигди никог нема.
0552    Поврати се у другу одају,
0553    А повика дванаест делија:
0554    „О делије, од Бога вам тешко!
0555    Камо ови моји мусафири?
0556    Овди никог у одаји нема,
0557    Ово нису момци Османлије,
0558    Веш некакви јесу уходници.“
0559    А вели му Ибро хахвеџија:
0560    „Не знам, ага, вејру ти задајем,
0561    Сви су легли санак боравити.“
0562    Поврати се Хасан у одају,
0563    Кад он дође до пенџера свога,
0564    На пенџеру књигу опазио,
0565    Узе књигу, па је размотао,
0566    Књигу гледа, па се насмијао:
0567    „Мој делија, Ибро кахвеџија,
0568    ВИд’де књиге Јанковић-Стојана!
0569    Код нас Стојан био на конаку,
0570    Пред нами је клањо џематиле.
0571    Носи књигу бегу на Удбину,
0572    Спремајте ми дору великога,
0573    А остав’те на јаслах ђогата!
0574    Ваља ђоги на Котаре сићи,
0575    Док се и ја спремим у конаку.“
0576    То говори, па се сигурао,
0577    Делије му дору изведоше,
0578    Па готова појаха дората,
0579    А окрену уз Лику к Удбини.
0580    Када бегу до механе дође,
0581    Прид механом привеза дората.
0582    Кад он бегу у механу уђе,
0583    Ал механа пуна Удбињана,
0584    На шездесет редња чаша хода.
0585    Боже мили, ко им служи вино,
0586    Ко га лива, ко чашу додаје?
0587    Вино служи Крчмарићу Рамо,
0588    А лива га Мемичићу Суљо,
0589    Чаше дили мали Радоване.
0590    Тад им Хасан турски салам викну,
0591    Лички беже салам отпримио,
0592    Код себе му мисто намистио,
0593    Па му чашу даде наливену:
0594    „Попиј чашу, Куртагић-Хасане!
0595    Па ти бегу у беглуку кажи:
0596    Што си мени дошо на Удбину?
0597    Није л’ Бог до, Куртагић-Хасане,
0598    Да си нашо своју јауклију,
0599    С тога бегу пошо на Удбину,
0600    Позовнути бега у сватове.“
0601    Попи чашу Куртагић-Хасане,
0602    Пружи књигу личком Мустајбегу,
0603    Узе књигу лички Мустајбеже,
0604    Па им књигу каже у механи,
0605    Све им каже лички Мустајбеже:
0606    Да је књига Јанковић-сердара,
0607    Да је Златка на камен-Котару
0608    У високој кули Јанковића,
0609    Санио је Козлић Алиага,
0610    Оставио Златку на Котару.
0611    Згледају се млади Удбињани,
0612    Алиага с’ туте догодио,
0613    Све на њега зуби пошкрипују.
0614    На ноге скочи Козлић Алиага,
0615    Па он оде до конака свога,
0616    Насмија се лички Мустајбеже:
0617    „Вид’те, дјецо, соја невирнога,
0618    Гдје побјеже из беглук-механе!“
0619    Стаде дрека Тале Личанина:
0620    „Зови га, беже, црн му образ био,
0621    Да му суди Тале у механи!“
0622    Насмија се лички Мустајбеже:
0623    „Стани, Тале, личка будалино!
0624    Није вакта суда замићати,
0625    Ваља најпри у сватове поћи,
0626    У сватове Куртагићу моме
0627    До високе куле Јанковића,
0628    Свак се спремај тамо у сватове!
0629    Не шал’те се, личке набодице,
0630    Свак се добро спремај на оџаку!
0631    До у јутро, док се роди сунце,
0632    Ваља нами у сватове поћи.
0633    Кад сађемо кули Јанковића,
0634    Ви немојте тамо будалити,
0635    Могла б’ кавга бити на Котару.“
0636    То им рече, а на ноге клиси,
0637    Оде беже до ахара свога,
0638    Оде Хасан до Госпића била.
0639    Вас дан беже жива мира нема,
0640    Бира беже по Лици сватове,
0641    Све пробира коње и јункае.
0642    До у јутро, док се роди сунце,
0643    Диже беже хиљаду сватова.
0644    Већ му стиже Хасан од Госпића
0645    И уз њега дванаест коњика.
0646    Подиже беже кићене сватове,
0647    Отискоше низ Лику Вучјаку,
0648    Вучјак пришли, на Котаре сишли,
0649    А изашо Стојан уз Котаре
0650    И уз њега триста Котарана,
0651    Па дочека бега и сватове.
0652    Кад их сведе кули на Котаре,
0653    По конацих нареди сватове,
0654    Сваког Стојан добро намирио,
0655    Себи зовну бега удбињскога
0656    И Хасана од Госпића била,
0657    И још уз њих стотину коњика.
0658    Њему вели Јанковић-Стојане:
0659    „О Мустајбег, од све Лике главо!
0660    Сутра, беже, походења нема,
0661    Овде ћемо три ноћи ноћити,
0662    Ја ћу сестру кршн опремити.“
0663    А повика Талу Личанина:
0664    „Давор Тале, личка будалино,
0665    Ето т’ побре малог Радована!
0666    Ти не питај бега удбињскога,
0667    Ето т’ изун Јанковић-Стојана:
0668    Што учиниш за три била дана,
0669    Нико те за то упитати не ће,
0670    Код пос’јечеш, за то се не пита.“
0671    А вели му Тале Личанине:
0672    „Јанковићу, крило принципово!
0673    У мртву главу залазити не ћу,
0674    Што попијем, то не плаћа Тале.“
0675    Устави их Јанковић-Стојане,
0676    Три су ноћи свати преноћили.
0677    Кад четврто јутро наскочило,
0678    Подиже беже кићене сватове,
0679    Изведоише Златку на алату,
0680    Стојан јој је коња поклонио,
0681    А кршно је сестру опремио,
0682    Уз њу спреми седамн’ест сексана.
0683    Подиже се Јанковић-Стојане,
0684    Да испрати своју посестриму,
0685    Уз њег јаше триста Котарана,
0686    Испрати их на врх Вучијака,
0687    Куд је међа личка и котарска.
0688    На пољанах свате заставише,
0689    Онда вели Јанковић-Стојане:
0690    „Хајде, беже, у сто добрих часа!
0691    Немојте ми, беже, замјерити,
0692    Ја ћу сестри у походе доћи;
0693    А кад сестри у походе дођем,
0694    Нека знадеш, лички Мустајбеже,
0695    Што учиним тамо на Удбини,
0696    Што учиним, за то ме не питај!
0697    Добро кријте Козлић-Алиагу,
0698    Ја сам на њег, беже, укастио,
0699    Невирна се соја пригодио,
0700    Па невјеру Злати учинио.“
0701    „ „Господине Јанковић-Стојане!
0702    Изун теби личког Мустајбега,
0703    Да ти сестри у походе дођеш,
0704    Ми ћемо те добро дочекати.“
0705    То рекоше, па се растадоше,
0706    Оде Стојан натраг на Котаре,
0707    Оде беже до Госпића била.
0708    Када кули дође Куртагића,
0709    Завргоше шенлук и весеље,
0710    Оженише Куртагић-Хасана,
0711    Бег му куме био код дивојке,
0712    Пир учини за недиљу дана.
0713    Недиља прође, весеље изиђе,
0714    Оде беже на град на Удбину,
0715    Оста Хасан у Госпићу своме
0716    Све дан по дан три пуна мисеца.
0717    Кад четврти мисец наскочио,
0718    Стиже им Стојан до Госпића била
0719    У походе својој посестрими,
0720    И уз њега шездесет коњика.
0721    Врло је Стојан сестру миловао
0722    И дарове њојзи доћерао,
0723    Доћеаро седамн’ест сексана.
0724    Дочека га Куртагић-Хасане,
0725    Главом му беже до Госпића сиђе,
0726    Одведе га себи на Удбину,
0727    Код њег био, три ноћи ноћио.
0728    Уставише Јанковић-Стојана
0729    Све дан по дан за петнаест дана,
0730    Све га аге зову и ајани,
0731    Све га зову на собет себика.
0732    Тад је Стојан агу погубио
0733    Код Црваћа Козлић-Алиагу.
0734    Свим је драго Удбињаном било,
0735    Јер је био невирно плетиво.
0736    Стиже књига од Бишћа бијела
0737    А на руке личког Мустајбега,
0738    Била књига Попрженовића.
0739    Ага зове Јанковић-Стојана,
0740    Потеже га на собет себика
0741    И још с њиме личког Мустајбега.
0742    Тад су они билу Бишћу сишли,
0743    То су били за недиљу дана,
0744    Тад је Стојан Бихаћ уходио,
0745    Уходио, сеир учинио,
0746    Отален се натраг повратише.
0747    Попржен му коња поклонио,
0748    Два му беже коња поклонио,
0749    Хасан му даде дору Стамболију,
0750    Врло су га Турци даровали.
0751    Оде Стојан натраг на Котаре,
0752    Оста Хасан у Госпићу своме
0753    Двор чадећи, а љубу љубећи,
0754    С њоме био, пород породио.
0755    Док су им главе у животу биле,
0756    Држали се ка браћа рођена.