Цар и Леховкиња Мара

Цар и Леховкиња Мара

0001    Ал грм грми, ал се земља тресе,
0002    Ал пуцају по гори кудрети,
0003    Или море од обале лупа?
0004    Нит грм грми, нит се земља тресе,
0005    Нити море лупа од обале,
0006    Нит по гори пуцају кудрети,
0007    Већ пуцају краљице лубарде,
0008    Јер се жени Проминлијћу краљу,
0009    Довео је Леховкињу Мару.
0010    На Промину пуцају топови,
0011    Краљ Проминлијћ проводи весеље,
0012    Мање није нег пун мисец дана.
0013    Кад весеље краљу битисало,
0014    Једно јутро краљу подранио,
0015    Па он сио у јалдуз-скемлију,
0016    Лива м’ пиће Леховкиња Мара,
0017    Краљ га пије, а Мару погледа,
0018    Па је краљу Мари говорио:
0019    „Давор липа Леховкињо Маро!
0020    Али си ми врло прилијепа,
0021    Липше т’ нема у све седам краља,
0022    Ни у турских све седам шахова,
0023    Ни у турског цара у Стамболу;
0024    У њега је седам султанија,
0025    Ти с’ од сваке липша султаније.“
0026    Кад чу Мара, краљу бесидила:
0027    „Продј’ се тога, Проминлијћу краљу!
0028    Знаш ли турског цара у Стамболу,
0029    Старији је од све седам шаха,
0030    Не море се царе оженити
0031    Ни од каквог турског шаха свога,
0032    Већ се жени од све седам краља;
0033    А знадеш ли, моје миловање,
0034    Да су ричи сваке летилице,
0035    Оне лете од уста до уста
0036    Баш ко тица о гране до гране:
0037    Ако царе чује у Стамболу,
0038    Да сам тако липа у тебека,
0039    Море л’ мене царе заискати,
0040    Ти ’ш ме дати, бити не мере ти;
0041    Јер знаш, јање, Проминлијћу краљу,
0042    Да цар турски рече у Стамболу,
0043    Да ће моје лишце обљубити,
0044    Ја б’ ми царе лишце обљубио,
0045    Ја б’ он турског тахта оставио,
0046    Јер већ не би турски царе био;
0047    Што цар рече, знаш, да не пориче.“
0048    А Проминлијћ вели Леховкињи:
0049    „Да те ишће царе у Стамболу,
0050    Не би тебе дао, миловање!“
0051    „ „Мучи болан, Проминлијћу краљу!
0052    Моро б’ дати, јер бити не море.“ “
0053    Нека краља, нека Леховкиње!
0054    Није прошла ни година дана,
0055    Ал цар за то чуо у Стамболу,
0056    Да је така Леховкиња липа
0057    У Промину Проминлијћа краља.
0058    Онда царе диван учинио,
0059    Све му лале на диван изишле,
0060    Мухурлије и све учтуглије.
0061    Када цару сили на дивану,
0062    Цару вели мухур-сахибија:
0063    „Цар алифет, светачко колино!
0064    Диван чиниш већ четири дана,
0065    Све ти лале на диван изишле,
0066    А ти ником не казујеш овде,
0067    Не казујеш, за што диван чиниш.“
0068    Цар алифет зара одигнуо,
0069    Зар подиже па тихо подвикну:
0070    „Давор моје лале и везири!
0071    Сад сам чуо и хабер узео,
0072    Да имаде Леховкиња мара
0073    У онога Проминлијћа краља,
0074    Липше нема у све седам краља,
0075    У све седам, лале, мојих шаха,
0076    У мене је седам султанија,
0077    Да је липша Леховкиња Мара
0078    А од сваке моје султаније.
0079    Кад је тако Леховкиња липа,
0080    Ето јесам нијет учинио,
0081    Ја ћу мари лишце обљубити,
0082    Ја вам тахта оставити свога.“
0083    Кад му чуле лале па везири,
0084    Њему вели Мехмеде везиру:
0085    „Цар алифет, светачко колино!
0086    Кад ’ш Марино лишце обљубити,
0087    Прави ферман Проминлијћу краљу,
0088    Нек ти шаље Леховкињу Мару.“
0089    Када царе те разабра ричи:
0090    „Хоћу, лало, први мухурлија!“
0091    Намах царе шехислама викну,
0092    А шехислам ферман направио,
0093    Цар на ферман туру ударио,
0094    Проминлијћу што су направили:
0095    „Проминлијћу, у Промину краље,
0096    Шаљи цару Леховкињу Мару!
0097    За Мару је турски царе чуо,
0098    Врло да је липа Леховкиња,
0099    Да је нема у све седам краља,
0100    Ни утурских све седам шахова,
0101    Ван ти шаљи Леховкињу липу.“
0102    Оде ферман до Промина града,
0103    А на руке Проминлијћа краља,
0104    Он га гледа, у мару погледа,
0105    Њега пита Леховкиња Мара:
0106    „Миловање, Проминлијћу краљу!
0107    Каква ти је била књига стигла,
0108    Ти је гледаш, а у ме погледаш?“
0109    Онда вели Проминлијћу краљу:
0110    „Давор липа Леховкиња Маро!
0111    Оно није била књига стигла,
0112    Већ од цара царев ферман био.
0113    Царе ми је ферман направио,
0114    Да је за те чуо у Стамболу,
0115    Ти да јеси у мене прилипа,
0116    Да те цару шаљем и Стамболу,
0117    Ја ће тебеи обљубити лишце,
0118    Јал не море турски царе бити.“
0119    Кад му чула Леховкиња Мара:
0120    „Миловање, Проминлијћу краљу!
0121    Јесам ли ти, драги, говорила,
0122    Да ће за то турски царе чути,
0123    Да су ричи сваке летилице?“
0124    „ „Јеси, Маро, виру ти задајем!
0125    Ал те цару не дам ни Стамболу,
0126    Волим дати главу са рамена.“ “
0127    Намах краље другу књигу пише,
0128    Шта ће краље у њој направити:
0129    „Чујеш, турски царе у Стамболу!
0130    Теби не дам Леховкиње Маре.
0131    Да ми седму даднеш султанију,
0132    Опет не дам Леховкиње липе,
0133    Јер је липша, нег свитина каже.“
0134    Дође књига цару и Стамболу,
0135    А цар намах шехислама викну,
0136    Да он цару књигу право каже.
0137    Када царе књигу разумио,
0138    Намах диван купи око себе.
0139    Када му се диван сакупио,
0140    Шехисламе паде на колина,
0141    Књигу гледа, авазиле каже,
0142    Краљ да не да Леховкиње Маре
0143    А за царских седам султанија,
0144    Маре не да, воли главу дати.
0145    Кад то чуо мухурлија царски,
0146    Зара љуби,а теменах чини,
0147    Па под царом пољуби срџазу:
0148    „Цар алифет, светачко колино!
0149    Кад краљ не да Леховкиње Маре,
0150    Ти с њим мораш сефер отворити,
0151    Ван дај спремај два своја везира,
0152    Сваком подај стотину хиљада,
0153    Нека узму хазну и топове
0154    И кумбару, што градове прима,
0155    Нека Промин бију код Промине,
0156    Код Промине код воде ледене.“
0157    Када царе те разабра ричи:
0158    „Лало прва, Мехмеде везиру!
0159    Ето теби стотину хиљада,
0160    Бирај мојих дванаес топова!
0161    Друг алало, Ибрахим-везиру!
0162    Ето т’ војске стотину хиљада,
0163    Ето теби дванес лубарада,
0164    Ход’те оби под Промин изадј’те,
0165    Туц’те Промин код воде Промине,
0166    Уфатите Проминлијћа краља,
0167    Мени Мару ја живу ја мртву!“
0168    Кад то чула обадва везира,
0169    Два везира подигнула војску,
0170    Сваки гони по дван’ес топова.
0171    Све дан по дан под Промин изашли,
0172    Оплетоше велике кошеве,
0173    На кошеве подигли топове,
0174    Промин бију из топова царских,
0175    Све година иде по година,
0176    Е двадесет и дви годинице,
0177    Ал не знају, откуд су му врата,
0178    Да одбију дрво ја камена.
0179    Види дере Ибрахим-везира!
0180    У двадесет и трећој години
0181    Он остави Мехмеда везира,
0182    Па прибиже Проминлијћу краљу,
0183    Сам остаде Мехмед под Промином.
0184    Он зацвили, узе књиге биле,
0185    Па он цару крвав махзар пише:
0186    „Цар алифет, светачко колино!
0187    Ево дваест и дви годинице,
0188    Ја како сам под Промин изишо,
0189    Вавик Промин бијем код Промине,
0190    А ја не знам, откуд су ми врата.
0191    Кад су са мном пошли војевати:
0192    Ко иктијар под Промин изашо,
0193    Онај своје кости оставио;
0194    Ко је момак под Промин изашо,
0195    Под Промином сиду стеко браду;
0196    У ког мушко чедо остануло
0197    У бешици, девлет-падишаху,
0198    Чедо дошло бабу изминити;
0199    Ван ето ти крвава махзара!
0200    Ибрахим је краљу прилегнуо,
0201    Ја сам осто под Промином клетим,
0202    Ја дај индат под Промин проклети,
0203    Ја остављај тахта и Стамбола,
0204    Вире ми Маре обљубити не ћеш.“
0205    Оде махзар тахту па девлету.
0206    Вид’ дер бахта цара честитога!
0207    Ко ће крвав махзур угледати?
0208    При сарајих мухур-схибија,
0209    Махзарџију за руку узео,
0210    Поведе га цару на дивана,
0211    То је мучно шехисламу било.
0212    Ал вид’ дере мухур-сахибије,
0213    Право махзар пред зара побаци.
0214    Када царе махзур угледао,
0215    Диже зара, шехислама викну:
0216    „Гледај махзар, па ми право кажи!“
0217    Кад то муху рвидја сахибија,
0218    Он не даде шехисламу царском,
0219    Јер прид цара паде на колина,
0220    Махзар узе, низ њег погледао,
0221    Њему сузе лете из очију.
0222    Цар је њему тихо бесидио:
0223    „Лало моја, мухур-сахибија!
0224    Кад је махзар од Мехмед-везира,
0225    Ти га мени по истини кажи!“
0226    Сахибија пољуби срџазу:
0227    „Цар алифет, светачко колино!
0228    Срамота је и гледати у те,
0229    Камо л’ с тобом није говорити,
0230    Говорит ћу данас за потрибу,
0231    С тог махзара не дам шехисламу,
0232    Јер ти право казивати не ће.
0233    Дофат’ кајда, падишаху драги,
0234    Кад си иско Леховкињу Мару
0235    Од онога Проминлијћа краља,
0236    Два с’ везира под Промин послао,
0237    Ево дваест и дви годинице,
0238    Ево што је Мехмед направио:
0239    „ „Цар алифет, светачко колино!
0240    Промин бијем двадесет година,
0241    И трећа је настала година,
0242    А ја не знам, откуд су му врата,
0243    Ибрахим је у Промин побиго,
0244    Отишо је Проминлијћу краљу.
0245    Ко иктијар под Промин изашо,
0246    Под Промином кости оставио;
0247    Ко је момак под Промин изашо,
0248    Сиду стеко под промином браду;
0249    Ко остави чедо у бешици,
0250    Кад је са мном пошо војевати,
0251    Чедо дошло бабу изминити.
0252    Брже м’ индат под Промин проклети,
0253    Ја ћу и ја Промин оставити,
0254    Јер ти Маре обљубити не ћеш,
0255    Намах мораш тахта оставити.“ “
0256    Кад цар чуо, кајда дофатио,
0257    Низ њег гледа, а лалу погледа:
0258    „Драго дите, мухур-сахибија!
0259    Везири ми на ну ум нису,
0260    Да сам посло под Промин камени.“
0261    Онда царе сузама пролио:
0262    „Лало моја, Мехмеде везиру!
0263    Кад ми ниси Промин оставио,
0264    Ван га навик бијеш по темељу,
0265    Ниси ћео краљу прибигнути,
0266    Ево т’ вира цара честитога,
0267    Цар ће теби индат учинити,
0268    Какав с’ скоро није учинио;
0269    Твоје ће се име спомињати
0270    Од данаске па до кијамета.“
0271    Намах девлет из све главе викну:
0272    „Прва лало, мухур-сахибија!
0273    Ев’ у мене млађег сина мога,
0274    Мога сина султана Селима,
0275    Празна тахта оставити не ћу,
0276    Ван нејака султана Селима,
0277    Ако м’ тамо судјен данак дојде,
0278    Он ће султан иза мене бити.
0279    Лети, диван купи до менека!“
0280    Намах цару диван сакупили.
0281    Када лале на диван изашле,
0282    Онда царе махзар извадио,
0283    Не да њега шехисламу своме,
0284    Веће своме мухур-сабибији.
0285    Кад лалама махзар проучио,
0286    Стаде вика мухур-сахибије:
0287    „Брже џевап цару честитоме!
0288    Сад ће девлет поћи војевати,
0289    Сулан Селим на тахту остати.
0290    Ван што ћемо, мухурлије драге,
0291    Дајте џевап цару честитоме!“
0292    Свако мучи, прида се погледа,
0293    Нико с царем не зна бесидити
0294    Посли лале мухур-сахибије:
0295    „Цар алифет, светачко колино!
0296    Дедер прави бијеле фермане
0297    На три шаха у твојему царству
0298    И на твоју Босну племениту.
0299    Најприје ћеш ферман оправити
0300    А на руке бегу Љубовићу,
0301    Нек ти Босну диже племениту,
0302    Нека теби под Едрену сиде.
0303    Сва три ће ти шаха прије доћи,
0304    Нег ће сићи Босна племенита,
0305    Далеко је у Босну поносну.“
0306    Када царе те разабара ричи:
0307    „Лало моја, мухур-сахибија!
0308    Де ми прави бијеле фермане,
0309    На сваки ћу туру ударити.“
0310    Ферман пише мухур-сахибија,
0311    Први ферман бегу Љубовићу:
0312    „Царска лало беже Љубовићу!
0313    Дедер дигни сву Босну поносну,
0314    А подигни сву Ерцеговину,
0315    Ход’ дер нами под Едрену сиди,
0316    Јер ће султан поћи војевати,
0317    Три ће шаха под Едрену сићи,
0318    Јер нам ваља под промин проклети,
0319    Бити Промин код воде Промине,
0320    Што га бију два везира царска
0321    Сад двадесет и три годинице.“
0322    Тај оправи, а други направи,
0323    Оправи га шаху мединскоме:
0324    „Дедер Брусу дижи и Медину,
0325    Ход’дер цару под Едрену сиди!“
0326    Тај оправи, а трећи направи,
0327    Па га шаху шаље Татархану,
0328    А четврти Шаму и Мисиру:
0329    „Шамски шаху, ти подижи војску,
0330    Све Арапе, под Едрену сиди,
0331    Ваља нами с царем војевати,
0332    Јер ће и сар под Едрен сићи.“
0333    Кад расуо бијеле фермане,
0334    Сам се султан у Стамболу спрема,
0335    Мање није нег пу мисец дана,
0336    Одлази му под Едрену војска,
0337    Мање није нег триста хиљада.
0338    Када царе од Стамбола појде,
0339    Младог цара на тахту посади,
0340    Новог цара султана Селима,
0341    Истом њему петн’ест годиница.
0342    Код њег мухур метну сахибију,
0343    Да му чува Селима нејака,
0344    А код њега три паше најбоље.
0345    Кад се царе диже војевати,
0346    На Стамболу пукшое топови,
0347    Конда Стамбол у абез окрену,
0348    А по мору пуцају топови,
0349    По ђемијах што ће војевати.
0350    Султан не ће у ђемију поћи,
0351    Већ у зару под Едрену крену.
0352    А кад султан под Едрену сиде,
0353    На Едрени пуцају топови,
0354    Три везира под Едрену сишла,
0355    Сва три јесу а од Руменлије,
0356    Свога цара добро дочекаше.
0357    Мало вриме ни дуго не пројде,
0358    Сва три шаха с војском изидоше,
0359    Сваки гони стотину топова,
0360    Сваки пење биле чадорове.
0361    А цар гради на фиљу џамију
0362    Од јакута и драгог камења,
0363    Об дан зара меће на џамију,
0364    Об ноћ зара снима са џамије,
0365    Свој се војсци видја вечерати.
0366    Још им нема Босне племените,
0367    Кад казаше цару честитоме,
0368    Да долази Босна племенита,
0369    Посла пред њу пашу од Ушћупа,
0370    Да он каже бегу Љубовићу,
0371    Нек проведе све своје Бошњаке
0372    Мимо царске на фиљу џамије,
0373    Да цар види од Босне Бошњаке.
0374    Драго било бегу Љубовићу,
0375    Што цар за њег и Бошњаке знаде,
0376    Па подвикну аге и спахије,
0377    Да разреде друштво напоредо.
0378    Када беже до нафиље дојде,
0379    Царе гледа испод зара Босну,
0380    Јер све по два јашу напореду,
0381    Два пивају, а два отпивају,
0382    Царе гледа, а сузе пролива.
0383    Бег устави Босну племениту,
0384    А цар Босни таин подилио.
0385    Кад се војске туди искупише,
0386    Пети данак цар подиже војске,
0387    Он понесе нафиљу џамију,
0388    Гдјегод царе пане на конаку,
0389    Царе зара сними са џамије,
0390    Свој се војсци види вечерати.
0391    А кад мору сиде на јалију,
0392    По дјемијах разреди војнике,
0393    Пет стотина великих ђемија.
0394    Оде царе преко сињег мора,
0395    Све уз море иде у ђемијах.
0396    Од Црнога он окрену мора
0397    Уз Промину, гдје у море лупа,
0398    Уз Промину до Промина сиде.
0399    Кад га види Мехмеде везиру,
0400    Он дочека цара и шахове.
0401    Пред царом су све паше од Шама,
0402    Воде војске по дван’ест хиљада,
0403    У војсци су ћорави Арапи,
0404    Под њима су кусе бедевије
0405    А ћораве све у једно око.
0406    Кад се силна уставила војска,
0407    Намах царе на Арапе викну,
0408    Да му граде кратке метеризе
0409    И да плету велике кошеве.
0410    Дижу царских триста лубарада,
0411    А арпаских стотину топова,
0412    Сви су чаје код својих топова.
0413    Док дан пројде, тамна ноћца дојде,
0414    Царе зара сними са џамије,
0415    Свој се војсци види вечерати.
0416    Краљ Проминлијћ по Промину хода
0417    С липом Маром својом напореду,
0418    Гледа краљу, а подвикну Мару:
0419    „Липа Маро, што би оно било,
0420    Што удари шефак по Промину,
0421    Да би сада мого вечерати
0422    Усрид града у Промину своме?“
0423    Липа Мара сузама пролила:
0424    „Проминлијћу, сам ти Бог убио!
0425    Оно с’ царе диго војевати,
0426    Оно ј’ царска нафлија џамија,
0427    Сад ће ти Промин бити по темељу.“
0428    „ „Нека ће, Маро, ја му се не бојим,
0429    Одбит дрва не ће ни камена.“ “
0430    На Промину шест стотин топова,
0431    Краљ Проминлијћ по топових појде,
0432    Па он својим кричи тобџијама:
0433    „Не шал’те се, не дајте на воду!“
0434    Кад у јутру данак освануо,
0435    Умах пуче за триста топова
0436    Са топхане цара честитога,
0437    А отрже стотину топова
0438    Са топхане шаха мисирскога,
0439    Отпукоше шаховски топови,
0440    Промин бију за пун мисец дана,
0441    Не одбише стине од Промина,
0442    Која фајда, што џебхану троше,
0443    Кад не знају, од куд су му врата!
0444    Кад то султан види од Стамбола,
0445    Од бијења да му фајде нема,
0446    Сва три шаха прида се позовну,
0447    Па их пита царе од Стамбола,
0448    Како б’ могли Промин освојити.
0449    Два му муче, а трећи говори:
0450    „Цар алифет, светачко колино!
0451    Говорит ћу, јер бити не море.
0452    Да га бијеш дванаес година,
0453    Разбит не ћеш Промин код Промине,
0454    Тврд је Промин, сам га бог убио!
0455    Него царе, светачко колино!
0456    Да ти мореш два јунака наћи,
0457    Да би један воду припливао,
0458    У ширину воду измирио,
0459    А једнога, да воду пророне,
0460    Да измири воду у дубљину,
0461    Промину би воду поткопали,
0462    Тутунлуке под њом саградили,
0463    У Промин би у град уселили,
0464    Тако б’, царе, ти Промин узео.“
0465    Кад цар чуо, шахе подвикнуо,
0466    Да му надју четири телала,
0467    Нека они по ордијах вичу,
0468    Не би ли се два јунака нашла,
0469    Цар ће дати, што им буде драго,
0470    Баш ако ће сваки султанију,
0471    Још ће дати сваком тарафхану,
0472    Што не кује готовину благо,
0473    Код себе му градити сараје,
0474    Обојици мухур са деснице,
0475    Бити ће му прве мухурлије.
0476    Кад садразем нашао телале,
0477    Они вичу, а благо обричу,
0478    Све ордије редом обредаше,
0479    Не нађоше жива ни рођена,
0480    Ко б’ Промину воду припливао
0481    И Промину воду проронио:
0482    Ал не знаду, гдје ј’ босанска војска,
0483    Па тој војсци доходили нису.
0484    Кад то уо садраземе царски,
0485    Намах посла четири телала
0486    До ордије бега Љубовића,
0487    Они вичу, а благо обричу.
0488    Када чули босански јунаци,
0489    Гдје телали турски подвикују,
0490    Све питају један па другога,
0491    А казује, који турски знаде.
0492    То су чула два млада Бошњака,
0493    Један био од Мостара Хусе,
0494    Други био с Вишеграда Ахмо.
0495    Потекоше бегу Љубовићу,
0496    Казаше му два млада Бошњака,
0497    Да ће један воду припливати,
0498    А други ће воду проронити.
0499    Бег их води садразему царском,
0500    А садразем цару честитоме,
0501    Па садразем цару бесидио:
0502    „Цар алифет, светачко колино!
0503    Ево т’ лале бега Љубовића,
0504    Код њега се два нашла Бошњака,
0505    Нек ти беже та обадва каже!“
0506    Бег пољуби под царом срџазу:
0507    „Цар алифет, светачко колино!
0508    Ово су ми обадва Бошњака,
0509    Ово ј’ главом с Вишеграда Ахмо,
0510    Промину ће воду припливати,
0511    Измирити воду у ширину,
0512    Јере се је момак навадио,
0513    Навадио Дрину пливајући.
0514    А ово је од Мостара Хусе,
0515    Промину ће воду проронити,
0516    Измирити воду у дубљину,
0517    Момак се је добро научио
0518    У Мостару ронећи Неретву.“
0519    Када царе те разабра ричи:
0520    „Лало моја беже Љубовићу,
0521    Најмилија од Босне поносне!
0522    Води дере обадва Бошњака,
0523    Ако с’ могу у се поуздати,
0524    Што сам реко, ни порећи не ћу,
0525    Ја ћу оба добро даровати.“
0526    Бег поведе обадва Бошњака,
0527    А прид њима садраземе царски
0528    Кад их видја шаху Татархане,
0529    Он повикну до дви паше своје:
0530    „Хајте, паше, садраземом царским!
0531    Ако ови воду припливају,
0532    И пророну воду у дубљину,
0533    Обумире мени донесите!“
0534    Кад садразем на обалу дојде,
0535    Диже руке, дову заучио,
0536    Па Бошњака оба опремише,
0537    Са обале у воду скочише,
0538    А с Промина два топа пукоше,
0539    Избацише из воде Бошњаке.
0540    Бег Љубовић сузама пролио,
0541    Беже викну обадва Бошњака,
0542    Они опет у воду скочише,
0543    А с Промина два топа пукоше,
0544    Избацише оба на обалу,
0545    А садразем сузама пролио.
0546    Цар алифет зара оставио,
0547    И он се је близо примакнуо
0548    У тевдилу дервишком одилу.
0549    Тад садразем опет диже руке,
0550    Бошњацима дову учинио,
0551    Два Бошњака у воду скочише,
0552    А с Промина два топа пукоше,
0553    Не могоше оба избацити,
0554    Нег Бошњака оба обранише,
0555    Хуси ливу ногу а по чланку,
0556    Ахми ливу руку а по лакту.
0557    Ни какав се туди не припаде,
0558    Ахмо воду плива у ширину,
0559    Хусе рони воду у дубљину,
0560    Крвава се оба повратише.
0561    Ахму фаћа беже Љубовићу,
0562    А садразем Хусу уфатио,
0563    Запуцаше с Промина топови,
0564    А цареви њима отпукоше.
0565    Да гледамо дви паше шахове!
0566    Обумире оба ујагмише,
0567    Донесоше шаху Татархану,
0568    Шах понесе оби обумире
0569    Мисирскоме и шаху шамскоме,
0570    Онда вели султан од Татара:
0571    „Мој акрану та од Шама шаху!
0572    У теб’ има свакаквих Арапа,
0573    Што немају ни кућа ни кула;
0574    Понес’ дер им шкрампу и лопату,
0575    Нек копају под воду Промину,
0576    Ја ћу онде тутунлуке своје
0577    Све од бакра добро уфатити.“
0578    Намах посла до дванаест кола
0579    До ђемија шаха Татархана,
0580    Донесоше, бакра дотираше,
0581    А Арапин шкрампу и лопату,
0582    Па копају под водом промином,
0583    Све дан по дан три пуна мисеца.
0584    Бог нареди, више прокопаше,
0585    Како њима обумира каже,
0586    А Татархан тутунлуке даде.
0587    Још им оста, да у град изиду,
0588    Још им оста четири аршина.
0589    Испод воде они намистише,
0590    Пишац море кроз тутунлук проћи,
0591    Пишац море, а коњик не море.
0592    Арапи се отле повратише,
0593    Царе их је добро даровао,
0594    Сваком даде стотину дуката.
0595    Онда царе пушћао телале,
0596    Да телали вичу по ордијах,
0597    Ко би најпри у Промин изашо,
0598    Кад прокопа дванаест Арапа.
0599    Кад их чуо беже Љубовићу,
0600    Он телала врати сва четири,
0601    А Љубовић пред цара изиде:
0602    „Цар алифет, светачко колино!
0603    Што си пушћо четири телала,
0604    Па ти вичу по твојој ордији,
0605    Не би ли се харан јунак нашо,
0606    Ко би сада у Промин изишо,
0607    Кад ја имам код себе Бошњака,
0608    Бошњаци ће у Промин изићи.“
0609    Кад то рече беже Љубовићу,
0610    Цар алифет зазапти топове,
0611    Нек на Промин више не пуцају.
0612    Бег Љубовић до ордије дојде,
0613    Па подвикну Сарајлије младе:
0614    „Дицо моја, Сарајлије младе!
0615    Сад вам ваља у Промин проклети.“
0616    Сарајлије бегу погрмише:
0617    „Нека, беже, драгом Богу фала!
0618    Курбани се раз бајрама хране,
0619    Мајке синке раз оваког данка.“
0620    Бег Љубовић води Сарајлије
0621    До тулумбе на води Промини.
0622    А прид њима дванаест Арапа,
0623    Окренуше испод воде хладне.
0624    А Арапи кад на мисто сишли,
0625    Прокопаше у Промин проклети
0626    У пивницу Проминлијћа краља,
0627    Испадају Сарајлије младе,
0628    У сваког су на каиш опанци,
0629    А на ципцих црвени тозлуци,
0630    На тозлуцих ковче и дизлуци,
0631    У сваког су токе по прсима,
0632    А за пасом до два џехвердара,
0633    Медју њима ножи бјелоуши,
0634    Турно сваки фесић над обрву,
0635    Сваком пали по рамених брци,
0636    Сваком с’ токе свитле кроз бркове.
0637    Кад унишле Сарајлије младе,
0638    У пивници редом посидале,
0639    Јер пивница пуна натрпата.
0640    А вид’ липе Леховкиње Маре!
0641    Краљ је посло, да донесе пића.
0642    Кад пивници отворила врата,
0643    На големо чудо нагазила,
0644    Гледа Мара, ботурице баци,
0645    Па побиже Проминлијћу краљу,
0646    Паде краљу, а сузе пролила:
0647    „Зло си сио, зло попио пиће,
0648    Кад ти велиш, Проминлијћу краљу,
0649    Цар ми не ће лишца обљубити.
0650    Хоће, краљу, виру ти задајем,
0651    Хајде сиди у пивницу своју,
0652    У пивници сиде Турци млади,
0653    За пасом им ножи бјелоуши,
0654    Врани сваком брци по рамених,
0655    Сваком с’ токе свитле кроз бркове,
0656    Оно Турци Стамболије нису. “
0657    Кад то чуо Проминлијћу краљу:
0658    „Куку, моја Леховкиња Маро!
0659    Таки Турци нису од Стамбола,
0660    Од царева гада никаквога,
0661    То су Турци младе Сарајлије.“
0662    Краљ се истом с љубом приговара,
0663    Испадоше Турци из пивнице,
0664    По граду их чекају солдати,
0665    У Промину с’ огањ приломио.
0666    Кад то видја проминлијћу краљу,
0667    Он поведе Леховкињу Мару,
0668    Доведе је граду на бедене.
0669    У десницу сабљу извадио,
0670    Па посиче Леховкињу Мару:
0671    „Бели цар те обљубити не ће!“
0672    У Промину главу отиснуо,
0673    Оде глава на дно у Промину,
0674    А отишће тело Марушино,
0675    Тело паде у воду Промину.
0676    А већ Промин натрпаше Турци.
0677    Док испаде беже Љубовићу,
0678    Он уфати Проминлијћа краља,
0679    Поведе га на обалу жива,
0680    Превезе га преко воде хладне,
0681    Доведе га цару честитоме,
0682    А цар пита проминлијћа краља:
0683    „Краљу, камо Леховкиња Мара!
0684    Право кажи, па се не бој глави!
0685    Ал си Мару у земљу закопо,
0686    Ал си Мару у воду бацио?
0687    Да је Мара жива у Промину,
0688    Бошњаци би Мару избавили.“
0689    А краљ цару да казује не ће.
0690    Царе пита све за Леховкињу,
0691    Нико не зна, што је од ње било
0692    Посли једног Сарајлије Мује,
0693    Он доведе првог капетана,
0694    Који ј’ краљу био уз колино,
0695    Па га даде цару честитоме.
0696    А цар вели Сарајлији Муји:
0697    „Кад си мени дила уфатио,
0698    Би ли знао, што ј’ од Маре било?
0699    Ви од Босне младе Сарајлије
0700    Доводите диле савезате,
0701    А фаћате прилипе дивојке,
0702    А за Мару никад гласа нејма,
0703    Проминлијћ ми сад да каже не ће.“
0704    Кад то чуо Сарајлија Мујо,
0705    Љуби зара и цару срџаду:
0706    „Цар алифет, светачко колино!
0707    Срамота је и гледати у те,
0708    Камо л’ с тобом није говорити,
0709    Говорит ћу, јер бити не море.
0710    Дај ми главу Проминлијћа краља,
0711    Казат ћу ти, што ј’ од Маре било.“
0712    А кад девлет те разабра ричи:
0713    „Драго дите од Сарајва Мујо!
0714    Дат ћу теби, што је теби драго,
0715    Де ми кажи, што ј’ од Маре било!“
0716    Онда вели Сарајлија Мујо:
0717    „Проминлијћу, сам те Бог убио!
0718    Што девлету да казујеш не ћеш?
0719    Кад смо у твој Промин населили,
0720    Ти с’ довео Леховкињу Мару,
0721    Извео је граду на бедене,
0722    Ти си Мари одсикао главу,
0723    Да је турски царе не обљуби,
0724    Бацио је у воду Промину,
0725    А бацио тело Марушино.“
0726    Кад те девлет разабрао ричи,
0727    Сузе проли, силиптара викну:
0728    „Брже м’ бега зов’те Љубовића!“
0729    Добави му бега Љубовића.
0730    Кад Љубовић пред цара изајде,
0731    Зара љуби, а теменах чини:
0732    „Цар алифет, светачко колино!
0733    Каква ти је мука и потреба?
0734    Ето сам ти краља уфатио,
0735    Довео га жива до тебека.“
0736    Кад цар чуо, бегу говорио:
0737    „Драга лало беже Љубовићу!
0738    Ти си краља жива уфатио,
0739    Ал ми нема Леховкиње Маре,
0740    Нема Маре ни живе ни мртве;
0741    Краљ је Мару катал учинио,
0742    Бацио је у воду Промину,
0743    А ти знадеш, беже Љубовићу,
0744    Ја ја морам Мару обљубити,
0745    Ја ја морам тахта оставити.
0746    Лало моја беже Љубовићу!
0747    Хајде узми обадва Бошњака,
0748    Што с’ Промину воду припливали,
0749    Проронили воду у дубљину,
0750    Нек м’ изваде тело Марушино,
0751    А изваде главу Марушину.“
0752    Када беже те разабра ричи,
0753    Он се трже до чадора свога,
0754    Намах оба добави Бошњака,
0755    Па им вели беже Љубовићу:
0756    „Драго дите с Вишеграда Ахмо
0757    И ти Хусе од нашег Мостара!
0758    Веш су ваше ране замладиле,
0759    Сад вам ваља у воду Промину,
0760    Да вадите из воде ледене
0761    Један тело Леховкиње Маре,
0762    Други главу леховкиње Маре.“
0763    Хоће момци, бега послушаше,
0764    Бег их води до воде Промине.
0765    С њиме иде силиптару царски,
0766    Под обалом ђемију нађоше,
0767    Јер Промина крај бедена шиба,
0768    Под бедене ладју завезоше,
0769    Гдје је краљу Мару погубио.
0770    Видја крвцу беже Љубовићу,
0771    Куд је беден крви поштрапат му,
0772    Тад Бошњаком беже говорио:
0773    „Овде вам је тело Марушино.“
0774    А силиптар застави ђемију,
0775    А скочише обадва Бошњака
0776    Са ђемије у воду Промину,
0777    Изнесоше главу Марушину,
0778    Извадише тело Марушино.
0779    Уфати га силиптар Алија,
0780    У ђемију тело повалили,
0781    А код тела главу марушину,
0782    Потираше одатле ђемију,
0783    На обалу изнесоше главу,
0784    Понесоше тело Марушино,
0785    Управише нафиљи џамији,
0786    Ту бег стаде, код њега Бошњаци,
0787    А силиптар цару окренуо,
0788    Дојде цару, па му говорио:
0789    „Цар алифет, светачко колино!
0790    Ево, царе, тела Марушина,
0791    А ево ти главе Марушине,
0792    Изнили су из воде Бошњаци.“
0793    „ „Силиптару, моје дите драго!
0794    Де ми зови сва три шаха моја,
0795    А зови ми дванаес везира,
0796    Зови мени бега Љубовића.“ “
0797    А силиптар пред чадор испаде,
0798    На ичаге хршум учинио,
0799    Одоше му на стране четири,
0800    Силиптар се до цара поврати,
0801    Њему вели царе господине:
0802    „Драга лало силиптар Алија!
0803    Узми, лало, воде угријате,
0804    А ти узми два сафуна липа,
0805    Па опери главу Марушину,
0806    Унеси је под зара меника.“
0807    Намах оде силиптар Алија,
0808    Узе воде, два узе сафуна,
0809    Па он пере главу Марушину.
0810    А кад о про главу Марушину,
0811    Одош’цару сва три шаха царска,
0812    Наприд оде шехо од Медине,
0813    А за њиме султан Татархане,
0814    А за њиме шаху од Мисира.
0815    Кад код цара сили око зара,
0816    Ујде цару дванаес везира,
0817    А прид њима беже Љубовићу.
0818    Цар је бега туде помилово,
0819    Посади га из лива код зара,
0820    Па подвикну силиптара свога:
0821    „Силиптару, драга лало моја!
0822    Де ми зови садразема мога,
0823    Нек доведе Проминлијћа краља!“
0824    Када цару краља уведоше,
0825    Унесоше главу Марушину,
0826    Цар је узе, а краља подвикну:
0827    „Е видјаш ли, Проминлијћу краљу!
0828    Што цар рече, он и не пориче:
0829    Морам Мари главу пољубити,
0830    Ја не могу турски царе бити.“
0831    Узе царе главу Марушину
0832    Па је царе три пут пољубио.
0833    Кад пољуби главу Марушину:
0834    „Ево, видјај, Проминлијћу краљу,
0835    Ја сам главу три пут пољубио.“
0836    Кад то видја шехо од Медине,
0837    Он је цару тихо говорио:
0838    „Да је три пут пољубио ниси,
0839    Сад би твоју сабљу отпасао,
0840    Повратио тахту и Стамболу,
0841    Припасао султану Селиму,
0842    А тако ћеш ти на мисто своје.“
0843    Царе виче силиптар-Алију:
0844    „Драга лало силиптар-Алија!
0845    Најбољега свед’те ефендију,
0846    Нек опере тело Марушино,
0847    Па уз тело нек прислони главу,
0848    Укопајте Леховкињу Мару,
0849    Ја ћу над њом турбе начинити.“
0850    А кад чуо силиптар Алија,
0851    Он опрема тело Марушино,
0852    Уз тело јој главу прислонише,
0853    Укопаше Леховкињу Мару,
0854    Цар над Маром турбе начинио.
0855    А кад царе турбе начинио,
0856    Он повика бега Љубовића,
0857    Да му оба доведе Бошњака.
0858    Бег доведе обадва Бошњака.
0859    Кад их царе оба разгледао,
0860    Оба десном прегрлио руком:
0861    „Давор моја обадва Бошњака!
0862    Ви промину воду припливали,
0863    Измирили воду у ширину,
0864    И Промину воду проронили,
0865    Измирили воду у дубљину,
0866    Изнили сте тело Марушино
0867    И изнили главу Марушину,
0868    Сад ишћите, што је вами драго.
0869    Ја би сваком дао султанију,
0870    А би сваком дао тарафхану,
0871    Свакоме би дворе намистио
0872    И мухур му дао са деснице,
0873    Прве би ми мухурлије биле.“
0874    Цару вели с Вишеграда Ахмо:
0875    „Цар алифет, светачко колино!
0876    За нас твоје султаније нису,
0877    А не ћемо твојих тарафхана,
0878    А не ћемо код тебе сараја,
0879    За нас твоји ни мухури нису,
0880    Нег ћеш мени дати, падишаху,
0881    Ти од себе мала готовога,
0882    Да намистим на Дрини ћуприју,
0883    Нек спомиње с’, док је овог свита.“
0884    А цар њега руком погладио:
0885    „Давор дите с Вишеграда Ахмо!
0886    Градит ћу ти на Дрини ћуприју,
0887    Нек спомиње, с’ док је овог свита.“
0888    Онда вели од Мостара Хусе:
0889    „Цар алифет, светачко колино!
0890    Ни ја ништа од тебека не ћу,
0891    Ван кад сидем до Мостара твога,
0892    Гради мени велику ћуприју
0893    На Неретви под нашим Мостаром,
0894    Нек спомиње с’, док је овог свита.“
0895    „ „Хогу богме, обадва Бошњака!
0896    Градит ћу вам обидве ћуприје,
0897    Док на тахта сиднем у Стамболу,
0898    Ви сте ми га данас очували.“ “
0899    Царе викну силиптар-Алију:
0900    „Води, лало, два моја Бошњака,
0901    Подај сваком добру дјеисију,
0902    Уведи их ти у моју тавлу,
0903    Нек изберу два ата себика,
0904    На њих хаше мећи позлаћене,
0905    Сваком подај хиљаду цекина.
0906    Кад Бошњаци на Босну изиду,
0907    Нека знаде сва Босна поносна,
0908    Ко је цару био у гајрету.“
0909    То је мило с Вишеграда Ахми,
0910    А милије од Мостара Хуси.
0911    Све се беже смије Љубовићу,
0912    И њег царе добро помилово,
0913    Њему био ферман направио:
0914    „Лало моја, беже Љубовићу!
0915    Док је тебе на Босни поносној,
0916    Нико т’ цару облагат не море.
0917    Ево теби ферман од менека,
0918    Ферман чувај баш ко главу своју,
0919    Води моје на Босну Бошњаке!“
0920    Шахови се дижу на вјежбину,
0921    Сваки иде своме завичају.
0922    Цар најпосли подигнуо војску,
0923    Јер он не ће краљева Промина,
0924    Ван поведе собом проминлијћа,
0925    Не кће њему кидисати глави.
0926    Пртља царе мору на ђемије,
0927    Понесоше нафиљу џамију,
0928    Сва му едба сиде у ђемије,
0929    Дигоше се уз море ђемије,
0930    По ђемијах пуцају топови.
0931    Дође царе до Стамбола свога,
0932    На ђемијах пуцају топови,
0933    На Стамболу пуцају топови,
0934    Дочекаше цара на обали,
0935    Све изашле сопте из медреса
0936    И пред њима цареве муфтије.
0937    Цар алифет из ђемије појде,
0938    А пред њиме бутум ефендије.
0939    Цара воде на мисто царево,
0940    А султана новога Селима
0941    Одведоше са миста царева.
0942    На Стамболу пуцају топови,
0943    Шенлук с’ чини за пуну недиљу,
0944    А кад пуна пројде недиљица,
0945    Царе виче мухур-сахибију:
0946    „Лало моја, мухур-сахибија!
0947    Узми мала, колико ти драго,
0948    А ја ћу ти ферман направити,
0949    Ход’ дер мени до Мостара сиђи,
0950    На Неретви намисти ћуприју,
0951    Нек спомиње с’, док је овог свита.“
0952    Цар оправи силиптар-Алију
0953    На Вишеград вишеградском Ахми,
0954    Да на Дрини он ћуприју гради,
0955    Нек спомиње с’ на Дрини ћуприја
0956    Од тог дана па до кијамета.
0957    А вид’ дере царског мухурлије,
0958    На Неретви он гради ћуприју
0959    Мање није нег дви годинице,
0960    На Неретви намисти ћуприју,
0961    Поклони је од Мостара Хуси.
0962    Мухурлија оде до Стамбола,
0963    Он све цару по истини каже,
0964    Колико је мала потрошио;
0965    Ал му нема силиптар-Алије,
0966    Још Ћуприју на Дрини градио,
0967    Добавио за триста мајстора.
0968    Што у дану они озидају,
0969    Ноћца дојде, нигди ништа нема,
0970    Тако било за три годинице.
0971    Тад зацвили силиптар-Алија,
0972    Мајсторбашу прида се позовну:
0973    „Ја ми зидај на Дрини ћуприју,
0974    Ја ћу твоју ја одсићи главу.“
0975    Мајсторбаша на мајсторе виче,
0976    Ал му фајде нема од викања,
0977    Јер што они за дан озидају,
0978    Мајсторбаша кад рано подрани,
0979    Њему зида око Дрине нема.
0980    Мајсторбаша под чадором цвили,
0981    У фићеру врло задримао,
0982    Он је своју главу наслонио
0983    А на брадву и на десну руку.
0984    Мало трену, ал се брже прену,
0985    Мајсторбаша чудан сан уснио,
0986    Њешто му је у сну говорило:
0987    „Помоли се Богу по закону!
0988    Па кад акшам пројде до јације,
0989    Мајсторбаша, ти на зид изајди,
0990    Што с’ озидо на Дрини леденој.
0991    Узми брадву у десницу руку,
0992    Чут ћеш јеку на Дрини леденој,
0993    Конда ћ’ она у абез пропасти.
0994    Што с’ помоли низ Дрину ледену,
0995    Удри брадвом, а Бога спомени,
0996    Чудно ће се нешто проломити,
0997    Зид остат ће, а ти сутра зидај,
0998    Озидат ћеш на Дрини ћуприју.“
0999    Мајсторбаша на ноге клисиом,
1000    Споменуо Бога по закону,
1001    Узе брадву у десницу руку,
1002    Мајсторбаша на зид изашом
1003    А на Дрину и на озидину,
1004    Брадву држи у десници руци.
1005    Стаде јека низ Дрину ледену,
1006    Конда она у абез окрену,
1007    Мајстораша мисли и говори:
1008    „Та хоћу ли беден оставити?
1009    Смим ли ону јеку дочекати?
1010    Дочекат ћу, да ћу погинути,
1011    Свакако ћу главу изгубити.“
1012    Кад му хука Дрини по ћуприји,
1013    Мајсторбаша Бога споменуо,
1014    Дочекао чудну тутљевину,
1015    Замахнуо брадвом у десници,
1016    Ударио, Бога споменуо:
1017    Ово т’ оста на Дрини ћуприја,
1018    Под ћупријом јер се проломило
1019    Конда Дрина у абез окрену.
1020    Бог нареди и срића од Бога,
1021    Мајсторбаша оста на бедену,
1022    Нити паде, нити се припаде,
1023    Оде јека низ Дрину ледену,
1024    Мајсторбаша с брадвом до чадора.
1025    Мајстори му рано подранили,
1026    Па зидају на Дрини ћуприју,
1027    Све дан по дан дви године дана
1028    Кад ћуприју они намистили,
1029    Драго било силиптар-Алији,
1030    Мајсторбашу добро даровао,
1031    Даде њему хиљаду дуката,
1032    Пет стотина мајстору свакому.
1033    Кад намисти на Дрини ћуприју,
1034    Он је даде с Вишеграда Ахми,
1035    Нек спомиње с’, док је овог свита.
1036    Већ силиптар до Стамбола сисде,
1037    Цар га пита, што се ј’ забавио,
1038    А силиптар цару говорио:
1039    „Цар алифет, светачко колино!
1040    Што озидам на Дрини ћуприје,
1041    То у ноћи све Дрина однесе;
1042    Док утврдих на Дрини ћуприју,
1043    Ово наста пета годиница,
1044    Озидо сам на Дрини ћуприју,
1045    Поклонио с Вишеграда Ахми.“
1046    То је цару врло драго било:
1047    „Хај аферим, силиптару драги!
1048    Нек на Дрини имаде ћуприја,
1049    Јер се прије намистила није,
1050    Ни посли се намистити не ће.
1051    Нек спомиње с’ , док је овог свита,
1052    Јер је на њој хаир-дова царска.“