Марко Краљевић пољуби вјереницу, а она га није познала

Марко Краљевић пољуби вјереницу, а она га није познала

0001    Свилен шатор распео млади Марко Краљевићу,
0002    Он је шатор распео на ливади од Будима.
0003    Јутро рано подраниле Будимке младе дјевојке,
0004    Јутро рано заједно на хладенац хладне воде.
0005    Мимо шатор проходе млада Марка Краљевића,
0006    Свака Марку дјевојка добро јутро називаше.
0007    Која бјеше најмлађа међу њима и најљепша,
0008    Она Марку јунаку добро јутро не назива,
0009    Него бјеше у земљу црне очи обрнула.
0010    Пође Марко Краљевић тој дјевојци говорити:
0011    ”Од кога си, дјевојко, л’јепа рода и племена?
0012    Зашто мене млађахна добро јутро не називаш?
0013    Али си се подн’јела твојом прил’јепом љепотом?
0014    Али, млада дјевојка, прстенцима злаћенијем?
0015    Ако си се подн’јела прстенцима злаћенијем,
0016    Да би твоје прстенке друге твоје радовале.
0017    Ако ли се подносиш твојом прил’јепом љепотом,
0018    Да би твоју љепоту црна земља обљубила.”
0019    Али млада дјевојка Краљевићу одговара:
0020    ”Ход отоле, хурјатине, немој веле говорити!
0021    Ја сам драга сестрица млада Павла Бановића,
0022    И мени је братучед од Будима св’јели краљу
0023    И ја ти сам вјереница млада Марка Краљевића.
0024    Ако к теби, хурјатине, под шаторе ја ушетам,
0025    Хоћу теби заисто корду твоју грабити,
0026    Пака ћу је одн’ети рођеному брацу мому,
0027    Ч’јем ћу хаштрит наранче по џардину браца мога.”
0028    Кад је Марко Краљевић ту дјевојку разумио,
0029    Брзо бјеше изишо испод свилена шатора.
0030    И њу бјеше ухитио млађахну за десну руку,
0031    Тере ти је уведе под његов свиони шатор,
0032    И једном јој целов да у румено б’јело лишце.
0033    Тадара је дјевојка младу Марку говорила:
0034    ”Нека дођеш, хурјатине, ка л’јепу Будиму граду,
0035    Ја се хоћу молити од Будима св’јетлу краљу,
0036    Нека тебе објеси о врат’јем од Будима.”
0037    Али Марко Краљевић том дјевојци одговара:
0038    ”Пођи, млада дјевојко, са другами на хладну воду,
0039    Кад се с воде ти вратиш ка л’јепу Будиму граду,
0040    Овако ћеш ти р’јети младу Павлу Бановићу,
0041    Младу Павлу Бановићу и будимском св’јетлу краљу:
0042    ” ”Драго вас је по мени они јунак поздравио,
0043    Који шатор распео на ливади од Будима,
0044    И мени је целов до у моје у б’јело лишце.” ”
0045    Она млада изиде испод свилена шатора,
0046    Али не ће да иде са другам на хладну воду,
0047    Нег се брзо поврати ка Будиму б’јелу граду,
0048    Тере иде овако брацу свому говорити:
0049    ”Који је оно хурјатин на ливади од Будима,
0050    Који сувраћа под шатор Будимке младе дјевојке,
0051    Кад проходе дон’јети са хладенца хладне воде,
0052    Јутроске ме, дјевојку, за десницу ухитио,
0053    И мене је увео под свој шатор под свилени,
0054    Пак ме пита, од кога сам ја рода л’јепа и племена.
0055    И кад му сам млађахна свеколико повидјела,
0056    Тада ми је целов до у румено лишце моје.
0057    И још ми је дјевојци ове р’јечи говорио:
0058    ” ”Кад се будеш увратити ка л’јепу Будиму граду,
0059    Овако ћеш ти ријети младу Павлу, брацу твому,
0060    Младу Павлу, брацу твому, и будимском св’јетлу краљу:
0061    ” ”Драго вас је по мени они јунак поздравио,
0062    Који је шатор распео на ливади од Будима,
0063    И мени је целов до у моје у б’јело лишце.” ”
0064    Једа ти се ја могу, мили брате, умолити,
0065    Да се пођеш молити св’јетлом краљу од Будима,
0066    Да објеси хурјатина о вратијем од б’јела града?”
0067    Али Паво Бановић сестри својом одговара:
0068    ”Није оно хурјатин на ливади под шатором,
0069    Оно ти је вјереник јунак Марко Краљевићу.”
0070    Кад је млада дјевојка браца свога разумјела,
0071    На то ти му не бјеше ни р’јечи одговорила,
0072    Него се је млађахна у лишцу заруменила
0073    И ка земљи бијаше црне очи обрнула.