Марко Краљевић уловио дјевојку

Марко Краљевић уловио дјевојку

0001    Овце пасла Покрајчића Маре
0002    По ливади Краљевића Марка,
0003    Па је својим овцам бесидила:
0004    ”Брзо пасте, биле овце моје!
0005    Ако дође Краљевићу Марко,
0006    Вас ће затрат, мене обљубити.”
0007    Још дивојка у тој ричи била,
0008    У то доба Краљевићу Марко,
0009    Божју јој је помоћ називао:
0010    ”Божја помоћ, млада чобанице!
0011    Чије л’ овце, чија л’ чобаница,
0012    Чија ли је зелена ливада?”
0013    Бесиди му млађена дивојка:
0014    ”Овце јесу Покрајчића Павла,
0015    Ливада је Краљевића Марка,
0016    А дивојка, чија буде љуба.”
0017    Бесиди јој Краљевићу Марко:
0018    ”Тко ће мени платит траварину,
0019    Траварину, траву дителину?”
0020    Бесиди му млађена дивојка:
0021    ”Ја ћу теби платит траварину,
0022    Траварину, траву дителину,
0023    Дату ћу теби овна деветака,
0024    Који носи звонце од дуката
0025    И у звонцу девет језичака
0026    И десето од сухога злата.”
0027    Бесиди јој Краљевићу Марко:
0028    ”Ја ти не ћу овна деветака,
0029    Нит на њему звонца од дуката,
0030    Већ ја хоћу око дивојачко.”
0031    Па је фата за бијелу руку,
0032    Па је баца на коња прида се,
0033    Одведе је двору бијелому.
0034    Прида ње је ишеталамајка,
0035    Па је њему стара бесидила:
0036    ”О мој Марко, моје дите драго!
0037    Јеси ли ми лова уловио?”
0038    Бесиди јој Краљевићу Марко:
0039    ”Јесам, мајко, на ливади својој.
0040    Липа јесам лова уловио,
0041    Липа лова Покрајчића Мара,
0042    Чувај ми је, драга мајко моја!”