Марка Краљевића преварила дјевојка

Марка Краљевића преварила дјевојка

0001    Разболи се Јаничина мајка
0002    За љепоту Краљевића Марка.
0003    ”Ој Јаница, драга кћери моја!
0004    Ја би пила иза горе воду,
0005    За гором је Краљевићу Марко.”
0006    Она пошла за гору на воду
0007    И узела вједарце на главу
0008    И пошла је за гору на воду.
0009    За гором је Краљевићу Марко:
0010    ”Добро јутро, Краљевићу Марко!”
0011    ” ”Бог дај добро, Јаница дјевојка!” ”
0012    ”Не будали Краљевићу Марко!
0013    Ал ја нисам Јаница дјевојка,
0014    Већ сам љуба краља Маријана,
0015    А сестрица змаја планинскога.”
0016    ” ”Ход’те симо, вјерне слуге моје!
0017    Зајмите јој то вједарце воде
0018    И отправ’те до сред горе црне.” ”
0019    Кад су дошли до сред горе црне,
0020    Проговара Јаница дјевојка:
0021    ”Ход’те натраг, вјерне слуге моје!
0022    Потдрав’те ми Краљевића Марка,
0023    Да га здрави Јаница дјевојка,
0024    Да је она преварила њега.
0025    Нит је љуба краља Маријана,
0026    Нит сестрица змаја планинскога,
0027    Већ је она Јаница дјевојка.”
0028    Кад дођоше вјерне слуге назад:
0029    ”Бога теби, Краљевићу Марко!
0030    Превари те Јаница дјевојка,
0031    Да ниј’ љуба краља Маријана,
0032    Нит сестрица змаја планинскога,
0033    Него да је Јаница дјевојка.”
0034    Он узимље враница коњица,
0035    И узјаши на гола коњица,
0036    И јахаше до сред горе црне.
0037    Док је био насред горе црне,
0038    Јаниоца би насред поља равна.
0039    Док је био насред поља равна,
0040    Јаница би у бијелих дворих.
0041    ”Мајко моја мила и премила
0042    Ударај ми у гласе звонове,
0043    Оправљај ми сву мртвачку робу,
0044    Више злата, него танка платна.”
0045    Марко дође и у б’јеле дворе.
0046    ”Мили Боже, тко је преминуо?”
0047    ” ”Преминула Јаница дјевојка.” ”
0048    Он превраћа дрвље и камење,
0049    Док је нашо качу једовачу,
0050    Од ње узе једну чашу јада.
0051    Марко зајде, гдје је мртва била,
0052    Он јој ложи ватру на срдашцу.
0053    Ондач меће качу на срдашце,
0054    Ондач меће руке у њедарце,
0055    Ондач оде тужан и жалостан.
0056    ”Ој Јаница, драга кћерко моја!
0057    Која т’ мука најтежија била?”
0058    ” ”Мајко моја мила и премила!
0059    Ова мука најтежија била,
0060    Кад ложио ватру на срдашцу,
0061    Мало нисам и збиља умрла.
0062    Кад метнуо качу на срдашце,
0063    Само сам се разгријала била.
0064    Кад је мето руку у њедарце,
0065    Мал’ се, мајко, насмијала нисам.” ”
0066    Нит је више, нит се пером пише.