Женидба Јова од Будима

Женидба Јова од Будима

0001    Кад се жени Јово од Будима,
0002    Из далека просио дјевојку
0003    Он испроси Јајачкињу Јању.
0004    Ал јунаку лоша срећа била.
0005    У који ју данак испросио,
0006    У отај се логом разболио.
0007    Кад то чуо од Ердеља бане,
0008    Он ми проси Јајачкињу Јању.
0009    У који ју данак испросио,
0010    Големо се чудо догодило,
0011    Разболи се од Ердеља бане.
0012    Бога моли Јајачкиња Јања;
0013    „Дигни, Боже, Јову од Будима,
0014    А не дигни од Ердеља бана.“
0015    Бог не слуша, што моли дјевојка,
0016    Већ он диже од Ердеља бана,
0017    Ан не диже Јову од Будима.
0018    Купи свате од Ердеља бане,
0019    Па он води Јајчкињу Јању.
0020    Крај Будима јесу пролазили,
0021    Ал говори Јајачкиња Јања:
0022    „Ој Будиме, мој бијели граде!
0023    Нис’ мислила крај тебе пролазит,
0024    Већ по теби са Јовом шетати.“
0025    Тјешио ју од Ердеља бане:
0026    „Муч’, не тугуј, Јајачкињо Јањо!
0027    Љепши Ердељ од Будима града,
0028    А ја бољи јунак од Јована.“
0029    Не пасала ни недјеља дана,
0030    Нит година, нити половина,
0031    Вино пили будимски трговци
0032    И мед њима Јово од Будима.
0033    Питали га будимски трговци:
0034    „Што с’ не жениш, Јово од Будима!
0035    Са Туркињом или кауркињом,
0036    Ил с Латинком, лијепом дјевојком,
0037    Или ти је понестало спензе,
0038    Ил бешкота, круха латинскога,
0039    Ако ти је понестало спензе,
0040    Дајте, браћо, да је сакупимо.“
0041    То се Јови врло на жо дало,
0042    Одговара будимским трговцем:
0043    „Није мени понестало спензе,
0044    Ни бешкота, круха латинскога,
0045    Већ се јунак ни женити не ћу.“
0046    Он одлази свому б’јелом двору,
0047    Па направи ораову лађу,
0048    У њу меће трга свакојака,
0049    А највише ђердана од злата,
0050    Што дјевојке носе око врата.
0051    Па он плови до Ердеља града.
0052    Гледале га ердељске дјевојке,
0053    Гледале га, па су говориле:
0054    „Ој Бога ти, будимски трговче!
0055    Продај нама трга свакојака,
0056    Анајвише ђердана од злата,
0057    Што дјевојке носе око врата.“
0058    Одговара Јово од Будима:
0059    „Данаске је света недјељица,
0060    Мене моја свјетовала мајка,
0061    Да не важем у недјељу злата,
0062    Јер што важем, у воду ми падне,
0063    Већ уђите ви у моју лађу,
0064    Па бирајте, што је вама драго.“
0065    То слушала Јајачкиња Јања,
0066    Говорила од Ердеља бану:
0067    „Д’јете моје, од Ердеља бане!
0068    Дај ти мени паре и дуката,
0069    Да ја купим платна свакојака,
0070    Јер ја носим чедо под појасом.“
0071    Говорио од Ердеља бане:
0072    „Не будали, Јајчкињо Јањо!
0073    Ево теби кључе од дуката,
0074    Па ти узми, колико ти драго.“
0075    Она иде будимском трговцу,
0076    С њоме иде девет дјевојака.
0077    Говорила Јајачкиња Јања:
0078    „Ој Бога ти, будимски трговче!
0079    Продај мени трга свакојака,
0080    А највише ђердана од злата,
0081    Што дјевојке носе око врата.“
0082    Одговара Јово од Будима:
0083    „Данаске је света недјељица,
0084    Меме моја свјетовала мајка,
0085    Да не важем у недјељу злата,
0086    Јер што важем, у воду ми паде.“
0087    Питала га Јајачкиња Јања:
0088    „Д’јете моје, будимски трговче!
0089    Познајеш ли Јову од Будима,
0090    Је ли Јово веће оздравио?“
0091    „ „Ја познајем Јову од Будима,
0092    И Јово је веће оздравио,
0093    Ал се коња није ухватио.“ “
0094    Бијелим се рукам загрлише
0095    И слаткијем устма пољубише.
0096    Тад повиче Јово од Будима,
0097    Он повиче, кан’ да јелен риче:
0098    „Завеслајте девет веслеџија,
0099    Да одведем девет дјевојака
0100    И мед њима Јајачкињу Јању.“
0101    Молио га од Ердеља бане:
0102    „Д’јете моје, Јово од Будима!
0103    Ето теби девет дјевојака,
0104    Оставими Јајачкињу Јању,
0105    У Јање мичедо под појасом.“
0106    Одговара Јово од Будима:
0107    „Не будали, од Ердеља бане!
0108    Имам доста шенице бјелице,
0109    Јаћу чедо теби отхранити.
0110    Што је мени девет дјевојака,
0111    Оженит ћу девет веслеџија,
0112    Што је мени Јајачкиња Јања,
0113    Узет ћу ју себи за љубовцу.“