Исповијест Деспотовића Јова

Исповијест Деспотовића Јова

0001    Бол болује Деспотовић Јово,
0002    Болово га дванаест година,
0003    Нити много живит ни умрити:
0004    Од жива га месо отпадало,
0005    Кроз кости му трава проницала,
0006    А кроз грло грка чемерика.
0007    Кад трин’еста настала година
0008    Довикно је своје старе мајке.
0009    Доходи му остарјела мајка,
0010    Онда Јово мајки говорио:
0011    „Хајде, мајко, тражи калуђера,
0012    Да му се ја исповједим, мајко!
0013    Не би л’ Бог до, свијет пром’јенио.“
0014    Оде мајка, тражи калуђера,
0015    Па све тражи млада калуђера,
0016    Не може му калуђера наћи.
0017    Онда мајка говорила Јови:
0018    „А мој сине, Деспотовић-Јово!
0019    Не могу ти наћи калуђера,
0020    Већ се мени исповједи, сине!“
0021    Па се Јово испов’једа мајки:
0022    „Кад сам био, моја стара мајко!
0023    Кад сам био од петн’ест одина,
0024    Узех пушку, одох у хајдуке,
0025    Па саставих тридесет хајдука.
0026    Четовасмо по планини пустој,
0027    Све дан по дан дванаест година.
0028    А кад једно јутро освануло,
0029    Удри киша, удри сусњежица,
0030    Смрзоше се дуге пушке шарке,
0031    Смрзоше се упртњаче торбе,
0032    Смрзоше се гуњи бугарини,
0033    Дође зима до нашега т’јела.
0034    Ја сам отлен друштво подигао,
0035    Па одосмо, моја стара мајко!
0036    До бијеле Раванице цркве.
0037    Кад сам сашо цркви Раваници,
0038    Не дају ми мировати ђавли,
0039    Ја посјекох старца игумана
0040    Пред бијелом црквом Раваницом,
0041    И посјекох, моја стара мајко!
0042    Пет стотина ђеце ђакончади,
0043    И исјекох дван’ест калуђера,
0044    И разбацах крсте и иконе.
0045    И туде се ватре огријасмо,
0046    Накуписмо пара готовине,
0047    Па пођосмо, моја мила мајко!
0048    Па пођосмо пољем зеленијем.
0049    Нешто виче из бијеле цркве
0050    По имену Деспотовић-Јове:
0051    „О чујеш ли, Деспотовић-Јово!
0052    Кад пос’јече старца игумана
0053    И пет стотин’ ђеце ђакончади,
0054    И пос’јече дван’ест калуђера,
0055    И разбаца крсте и иконе,
0056    Што не оде у горње бојеве,
0057    Туде има један сандук блага.
0058    Ја се вратих, моја стара мајко!
0059    Нама одох у бојеве горње,
0060    За мном иде тридесет хајдука,
0061    У одаји један сандук блага,
0062    Све сам редом друштво нагонио,
0063    Да разбију један сандук блага.
0064    Све се редом друштво изм’јенуло,
0065    Али друштво разбити не може.
0066    А ја скочих од земље на ноге,
0067    А кад скочих, моја мила мајко!
0068    Па прифатих челикли наџака,
0069    Па ошинух и два и три пута,
0070    Па ја разбих један сандук блага.
0071    То не био један сандук блага,
0072    Већ то била Петка и Недјеља,
0073    Петка куне, а Недјеља цвили:
0074    „Бог т’ убио, Деспотовић-Јово!
0075    Боловао дванаест година,
0076    Нити мого живит ни умрти.“
0077    И туде се исповједи мајки.