Смрт Секулина

Смрт Секулина

0001    Двије ми се магле заметнуле,
0002    Заметнуле у пољу Косову.
0003    То нијесу двије магле биле,
0004    Него двије убојите војске,
0005    Једно турска, а друга каурска.
0006    Пред турском је Отмановић-царе,
0007    Пред каурском од Сибиња Јанко.
0008    Седам пута царе ударао
0009    На каура од Сибиња Јанка,
0010    Све га Јанко седам предобио,
0011    Још му није војске изгубио.
0012    Једно јутро Јанко уранио,
0013    Уранио под чадора свога.
0014    Под чадором ватру наложио,
0015    Тад при ватри кафу приставио,
0016    Чибук пије, кафу присркује,
0017    А на чадор често погледује,
0018    Кад се њему погледати дало,
0019    Угледао вилу пребијелу.
0020    Па је вила њему бесједила:
0021    „Јанковићу, зло ти јутро било
0022    А горе ти кафу узимао!
0023    Седам ти је пута да удараш
0024    На Турчина Отмановић-цара,
0025    Све га седам јеси предобио,
0026    Још му н’јеси војску изгубио.
0027    Хоћеш дати, што ти будем питат,
0028    Ласно ћеш ти цара предобити
0029    И његову изгубити војску.“
0030    А бесједи од Сибиња Јанко:
0031    „Ишти, вило, што је теби драго.“
0032    Кад је вила разумјела Јанка,
0033    Па је Јанку бесједит станула:
0034    „Дат ћеш мени тисућу дуката,
0035    И дат ћеш ми панцијер-кошуљу,
0036    У кошуљи оковану ћорду,
0037    Што пролама панцијера љута,
0038    И дат ћеш ми коња од мегдана,
0039    И дат ћеш ми твог сестрића, Јанко!
0040    Твог сестрића, нејака Секула,
0041    Ласно ћеш ти цара предобити
0042    И његову изгубити војску.“
0043    Кад је Јанко вилу разимио,
0044    Па је вили тихо бесједио:
0045    „Ход’ отолем, вило пребијела!
0046    Кунем ти се и Бога ти дајем,
0047    Сл’једит ћу те небу под облаке,
0048    А камо ли на чадору моме.
0049    Све бих теби, вило, поклонио,
0050    А ма не ћу сестрића Секула,
0051    Па да не бих цара предобио,
0052    Ни његову изгубио војску,
0053    Јер је Секул десно крило моје.“
0054    Кад је вила разумјела Јанка,
0055    Па је вила крила ми развила
0056    И полети низ Косово равно,
0057    Цару паде на зелен-чадора,
0058    Па је њему бесједит станула:
0059    „О ти, царе, зло ти јутро било,
0060    А горе ти кафу узимао!
0061    Ево теби седам пута има,
0062    Да удараш на Сибиња Јанка,
0063    Све те седам предобио Јанко,
0064    Још ти није изгубио војску.
0065    Хоћеш дати, што ти будем питат,
0066    Лако ти ћеш каура предобит
0067    И његову изгубити војску.“
0068    „ „Ишти, вило, што је теби мило.“ “
0069    Али цару бесједила вила:
0070    „О ти, царе, огријано сунце!
0071    Дат ћеш мени хиљаду цекина,
0072    И дат ћеш ми панцијер-кошуљу,
0073    У кошуљи оковану ћорду,
0074    Што пролама панцијера љута.
0075    И дат ћеш ми агаз-бедевију,
0076    И дат ћеш ми твог сестрића, царе!
0077    Твог сестрића Анђин-Имбрајима.
0078    Лако ћеш ти Јанка предобити
0079    И његову изгубити војску.“
0080    Кад је царе гласе разумио,
0081    Све је вили био поклонио,
0082    Штоно њему вила је питала.
0083    Кад се вила тога добавила,
0084    Па полети небу под облаке,
0085    Из облака вила проговара:
0086    „О ти, царе, огријано сунце!
0087    А не знадеш у Косову равну,
0088    У Косову ону воду хладну?
0089    Ти покрени убојиту војску,
0090    Па салази до водице хладне,
0091    Не дај власим пити воде хладне,
0092    Хладне воде за петнаест дана.
0093    Кад петн’ести изађе ти данак,
0094    С власим онда џењак ти заметни.
0095    На Косову, пољу широкоме,
0096    Лако ћеш ти влахе предобити.“
0097    Кад је царе гласе разумио,
0098    Па салази на водицу хладну,
0099    Па закопа метеризе тврде,
0100    А намјешта големе топове,
0101    Стави стражу на четири стране.
0102    Кад изишла недилица дана,
0103    Па бесједи од Сибиња Јанко
0104    И дозивље својега сестрића,
0105    Свог сестрића, дијете Секуле:
0106    „Мој сестрићу, дијете Секуле!
0107    Доведи ми ти коња кулаша,
0108    Јер сам Јанко и ја ожеднио,
0109    Од жеђе ћу отпустит душу.
0110    Да је коња заклати ми мога,
0111    Његове се крвце понапити,
0112    Да је Јанку жеђу угасити!“
0113    А бесједи дијете Секуле:
0114    „Мој даиџа, од Сибиња Јанко!
0115    Ти не кољи дебела кулаша,
0116    Море кулаш у невољи ваљат,
0117    Штеди њега за Косова равна.
0118    Ну дај мени ти танке мјешине,
0119    Па ћу поћи на то поље равно,
0120    А у поље до водице хладне,
0121    Водице ћу теби доносити,
0122    Напојит ћу мог милог даиџу,
0123    Напојит ћу и тебе и мене.“
0124    А повикну од Сибиња Јанко:
0125    „Мој сестрићу, нејаки Секуле!
0126    До водице не ћеш салазити,
0127    Није лако на водицу сићи,
0128    Да си вила, да имадеш крила,
0129    Не би перје изнијело месо,
0130    Камо ли би износио главу.
0131    Какви ли су коњи у Турака!
0132    Да их љуте узде не притежу,
0133    Скочили би граду на бедеме,
0134    Лако би ти мого погинути.“
0135    А бесједи дијете Секуле:
0136    „Мој даиџа од Сибиња Јанко!
0137    Хоћу поћи, да и доћи не ћу,
0138    Ал ћу моју изгубити главу.“
0139    Види Јанко, уставит га не ће,
0140    Па му даде он танке мјешине.
0141    Оде Секул, поклопи гаврана,
0142    И он оде из Косово равно,
0143    Оде Секул до воде студене.
0144    Кадно Секул на водицу сиде,
0145    А Секулу лоша срећа била,
0146    На водицу јунак салазио,
0147    Не види га нико од Турака,
0148    Мјешине је он налијевао.
0149    Гдје је срећа, ту је и несрећа!
0150    Угледа га неко од Турака,
0151    А на име Ћуприлић-везире,
0152    Даде телал по свој турској војсци,
0153    А скочили Турци као вуци,
0154    Ударише дрвом и каменом,
0155    Па водицу оградише хладну.
0156    А Секула ухитише жива.
0157    Везаше му руке наопако,
0158    Одведоше цару под чадоре.
0159    Кад су њега цару доводили,
0160    Постави га цар уз десно крило,
0161    Па је њему царе бесједио:
0162    „О Секуле, родила те мајка!
0163    Кунем ти се на ћитапу моме,
0164    Да ти не ћу изгубити главу,
0165    Ма ћеш мени право казивати,
0166    Што те будем и ја царе питат.
0167    Кад смо и ми џењак заметнули,
0168    Ко је оно први јунак био,
0169    А најпрви јунак на кулашу,
0170    На кулашу ко на горској вили?
0171    Добар јунак, а бољи је кулаш,
0172    Загалио уз мишице руке,
0173    Те прогони он по пољу Турке
0174    Кано вуче по планини овце.“
0175    А бесједи дијете Секуле:
0176    „То је био мој мио даиџа,
0177    Мој даиџа од Сибиња Јанко.“
0178    Вели њему Отмановић-царе:
0179    „О Секуле, весела ти мајка!
0180    Ко је био јунак на шарину,
0181    Необична ока и погледа,
0182    Па разгони по Косову Турке
0183    Кано вуче пребијеле овце?“
0184    „ „То је био побратиме драги!
0185    Побратим мој Краљевићу Марко.“ “
0186    „Који за њим јунак напануо,
0187    На голубу, коњу од мегдана,
0188    С голом сабљом у десници руци,
0189    Па но тере по Косову Турке
0190    Кано вуче по планини овце?“
0191    Ал бесједи дијете Секуле:
0192    „То је био побратиме драги!
0193    Побратим мој Реља Бошљанине.“
0194    „Који јунак би оно, Секуле!
0195    На ждралину, коњу од мегдана?
0196    Загалио уз мишице руке,
0197    С голом сабљом у десници руци,
0198    Па прогони по Косову Турке
0199    Кано вуче пребијеле овце.“
0200    Ал бесједи дијете Секуле:
0201    „То је био војвода Милоше,
0202    На ждралину, коњу од мегдана.“
0203    „О Секуле, весела ти мајка!
0204    Ко би оно на коњу гаврану,
0205    Вас у срми и у чисту злату,
0206    Низ плећи му шипке од челика,
0207    Те јунаку висе преко паса,
0208    Чувају му бијелога врата,
0209    Да га не би сабља порезала
0210    И бијела меса дофатила,
0211    Пољепши је од сваке дјевојке.
0212    Међу Турке јуриш учинио
0213    Кано соко међу голубове,
0214    Па разгони по Косову Турке
0215    Кано вуче по планини овце.
0216    Доћера ми коња до чадора,
0217    Укину ми с чадора јабуку,
0218    Стао јунак и смије се на ме,
0219    Мого ми је откинути главу.“
0220    А бесједи дијете Секуле:
0221    „Слушај царе, весела ти мајка!
0222    Кад ме питаш, казат ћу ти право,
0223    Виђу јунак, да сам погинуо.
0224    Ја сам био то д’јете Секуле,
0225    Мого сам ти откинути главу,
0226    Али, царе, нијесам хотио,
0227    Нека гледаш јаде од Турака,
0228    Што каури од њих чине млади,
0229    А каури од твојих Турака.“
0230    Кад изашло једанаест дана,
0231    Двије ми се ударише војске,
0232    Поче турска примицати војска,
0233    А каурска узмицати на се.
0234    Кад то виђе дијете Секуле,
0235    Па је цару бесједит стануо:
0236    „Слушај, царе, огријано сунце!
0237    Ти устави убојиту војску,
0238    Хоће Јанко уставит кауре.
0239    Па ми вежи наопако руке,
0240    А пушти ме низ поље Косово,
0241    За мном пушти твоју слугу вјерну,
0242    Твоју слугу Ћуприлић-везира,
0243    Па ти мене гледај из чадора,
0244    Како ће ме везир разнијети.“
0245    Кад је царе тога разумио,
0246    Превари се, шинула га гуја!
0247    Па је своје уставио Турке,
0248    А Секула на гаврана метну
0249    Свезанијех наопако рука:
0250    За њим пусти Ћуприлић-везира
0251    С голом сабљом у десници руци,
0252    Па га гледа царе из чадора,
0253    Што ће чинит везир од Секула.
0254    Секул тегну ногом и животом,
0255    На рукама прекиде личине,
0256    Од бедрице сабљу повадио.
0257    Куд удари Ћуприлић-везире,
0258    Све онуда модар пламен с’јева,
0259    По балчаку пролијеће ћорда,
0260    Па но жеже траву дјетелину.
0261    Куд удара дијете Секуле,
0262    А на име Ћуприлић-везира,
0263    Све онуда црна крвца лије,
0264    На литре му осијеца меса,
0265    А на литре и по литре, побре!
0266    Види везир, да ће погинути,
0267    Па се створи у сокола сива,
0268    Па полеће небу под облаке,
0269    А Секул у змију шаровиту,
0270    Па но лети за соколом сивим.
0271    Гдје га стиже, ту га и престиже,
0272    Од крила му сиво перје диже,
0273    Све но цичи соко тица мала.
0274    Кад то виђе од Секула Јанко,
0275    Жао њему сокола сивога,
0276    Те потегну бистра џефердана,
0277    У којем су два челика жута,
0278    Што но ломе панцијера љута.
0279    Док повикну вила пребијела:
0280    „Јанковићу, жалосна ти мајка!
0281    Ти не гађај змију шаровиту,
0282    Нег ударај сивога сокола,
0283    Оно ти је Ћуприлић-везире,
0284    А сестрићу змија шаровита.“
0285    А повикну од Сибиња Јанко:
0286    „Ход’ отолем, вило прем бијела!
0287    Прије си ми, вило, ти лагала.
0288    Није Секул рода змијинога,
0289    Него Секул рода соколова.“
0290    Те ухити бистра џефердана,
0291    А боље је змију погодио,
0292    Погоди је по срцу живоме.
0293    Мртав Секул на земјицу паде,
0294    Секул паде, Јанко се припаде.
0295    Кад то виђе од Сибиња Јанко,
0296    Свог сестрића нејака Секула,
0297    Па закука кано кукавица,
0298    Преви Јанко ко пустоловица:
0299    „Авај мени, до Бога милога!
0300    Несретна ме породила мајка,
0301    Ја изгубих мог сестрића драгог,
0302    А к’јем ћу сад у бој на Косово.”
0303    Још је Секул у животу био,
0304    Па је дајку бесједио Јанку:
0305    „Мој даиџа, од Сибиња Јанко!
0306    Пази себе, а не жали мене,
0307    Нег Секулу покој ти називљи,
0308    И брани се од Турака, дајко!
0309    Немој се ти Турком продавати.
0310    Ако здраво ка Сибињу сиђеш,
0311    Поздрави ми милу моју мајку,
0312    А извади од злата јабуку,
0313    А јабуку из џепова мојих,
0314    Па ти велим, бесједи ми мајци:
0315    Кад се стави од сина својега,
0316    Нека грли и целива, дајко!
0317    А целива од злата јабуку
0318    За свог сина, дијете Секула,
0319    Нек се њему више и не нада.“
0320    То изусти, а душу испусти.
0321    О Секуле, покојна ти душа,
0322    Ко ће турске ос’јецати главе?
0323    Ту Секула закопао Јанко.
0324    У то доба силовити Турци
0325    На ђауре снажно ударише,
0326    Те изгубе сва Јанкова војска.
0327    Три војводе само остануле:
0328    Једно ти је Обилић-Милоше,
0329    А друго је Реља Бошљанине,
0330    А треће је Краљевићу Марко,
0331    А пред њима од Сибиња Јанко.
0332    Утекоше двору бијеломе,
0333    Утекоше без ђавољег друга.