Скула се у змаја претворио

Скула се у змаја претворио

0001    Купи дружбу Бановић-Секуле,
0002    Да ће с њоме у горе зелене,
0003    Па прикупи коње и јунаке,
0004    Да ће сјутра путовати рано.
0005    Под кулом су у скупу дружина,
0006    А у кули Секул санка спава.
0007    Кад је с јутра б’јело јутро било,
0008    Подранио Бановић-Секуле,
0009    А изађе под кулу танахну,
0010    По дружини тајн под’јелио:
0011    Хљеба, меса, вина и ракије.
0012    Кад ево ти сестре Секулове,
0013    Па Секула брата заклињала:
0014    „О Секуле, мој једихни брате!
0015    Заклињем те небом високијем,
0016    И на небу сунцем и мјесецом,
0017    И нашијем Богом милоснијем,
0018    И бијел’јем мл’јеком материн’јем
0019    Да с’ оставиш хода од планине,
0020    Да не идеш зелену у гору!
0021    Што сам ноћас у сану сашњела,
0022    Зло сам шњела, а горе видјела:
0023    Да си пошо у гору с дружином,
0024    Сва се дружба здрава повратила,
0025    А од тебе ни трага ни гласа,
0026    Него дошо дорат и оружје!“
0027    А Секул се с њоме подругује:
0028    „Н’јеси луда, Маре, сестро моја!
0029    Н’јеси луда, што говориш лудо?
0030    Сан је склапа, а Бог је истина,
0031    У сан никад вјероват не ваља.
0032    Ја ћу поћи у гору с дружином,
0033    Ја ћу поћи и опета доћи.“
0034    То говори Бановић-Секуле,
0035    Ал не рече Секул: „Ако Бог да!“
0036    Нег подигне његову дружину,
0037    С њима оде низ росне ливаде.
0038    Ал се сестра да остави не ће,
0039    За њим трчи низ росну ливаду,
0040    Вјеша му се коњу око врата:
0041    „Врат’ се двору, рођени мој брате!
0042    Кому хоћеш мене оставити,
0043    Која немам до Бога никога,
0044    Него тебе брата једихнога!
0045    Да ти би ми јадној погинуо,
0046    Уз кога би мене оставио?“
0047    А кад види Бановић-Секуле,
0048    Да с’ од коња оставити не ће,
0049    Он потеже гвоздену канџију,
0050    Своју сестру по рукама бије,
0051    И говори Бановић-Секуле:
0052    „Пушти коња, јадна сестро моја!
0053    Да путујем мојом за дружином.“
0054    Када њојзи бати додијали,
0055    Б’јеле јој је нагрдио руке,
0056    Од добра секоња отпуштила,
0057    А од јада на траву паднула,
0058    Секул удре коња наприједа
0059    И отиде зелену у гору.
0060    Здраво дође у гору зелену,
0061    А у гору на воду студену,
0062    Ту на води коло вила б’јел’јех.
0063    Кад Секула угледала вила
0064    Нагоркиња, која колом влада,
0065    Из дивна се кола испуштила,
0066    До Секула вила долећела,
0067    Па Секулу вила говорила:
0068    „Добар дошо, Бановић-Секуле!
0069    Ја сам вила и Бога молила,
0070    Да те видим гори у зеленој.“
0071    Говори јој Бановић-Секуле:
0072    „Прођ’ се мене, од планине вило,
0073    Отпушти се од мојега коња!
0074    Извадит ћу бритку сабљу моју,
0075    Хоћу, вило, ударити тебе.“
0076    Ал Секулу вила говорила:
0077    „Јадан био, Бановић-Секуле!
0078    Не ћеш јадан ни гледати на ме,
0079    Не ћеш више видјети Сибиња!“
0080    То изрече вила нагоркиња,
0081    Б’јела вила затрави Секула,
0082    Од јунака учинила змаја,
0083    Одведе га у зелене горе,
0084    Секул цвили, говори дружини:
0085    „Дружбо моја, мила браћо моја!
0086    Кад пођете двору бијеломе,
0087    Поздравите јадну сестру моју,
0088    Да ме више видјет нигда не ће,
0089    Б’јела ме је вила затравила,
0090    Љутим ме је змајем учинила.“
0091    Кад то чула дружба Секулова,
0092    Тешко су се дружба препаднула,
0093    Побјегоше двору бијеломе,
0094    Одведоше коња Секулова.
0095    Сам побјеже дорат низ планину.
0096    Кад видјела сестра Секулова,
0097    Трком трчи низ росну ливаду,
0098    Па се коњу вије око врата:
0099    „Гдје си, доро, моја б’јела вило!
0100    Гдје си брата мога оставио?“
0101    У то доба дружба Секулова.
0102    А да видиш лијепу дјевојку,
0103    Гдје пред дружбом на кољена паде.
0104    Заклиње их небом високијем,
0105    А на небу сунцем и мјесецом:
0106    „О дружино, мила браћо моја,
0107    Бисте ли ми право повиђели,
0108    Гдје Секула јесте оставили,
0109    Гдје је мени Секул погинуо?“
0110    Говори јој дружба Секулова:
0111    „Л’јепа Маре, сестро Секулова!
0112    Рада бисмо казат добре гласе,
0113    Ма не ћемо, нег право како је,
0114    Прими гласе ове за најбоље:
0115    Кад смо дошли у гору зелену,
0116    А у гору близу воде хладне,
0117    То на води коло вила б’јел’јех,
0118    Из кола се вила испуштила,
0119    По имену вила нагоркиња,
0120    Секулу се коња ухватила
0121    И говори вила нагоркиња:
0122    „ „Дошо добар, Бановић-Секуле!
0123    Ја сам вила и Бога молила,
0124    Да те Бог да у зелену гору.
0125    Што сам вила у Бога просила,
0126    Ето видим, да сам испросила.“ “
0127    Пак ухвати коња Секулова.
0128    Секул б’јелој вили говорио:
0129    „ „Пушти коња, б’јела вило моја!
0130    Повадит ћу бритку ћорду моју,
0131    Б’јелу ћу те погубити, вило!“ “
0132    А Секулу вила одговара:
0133    „ „Јадан био Бановић-Секуле!
0134    Али не ћеш ни гледати на ме,
0135    А него ли, да погубиш мене!“ “
0136    Па га б’јела вила затравила,
0137    Учини га змајем огњенијем,
0138    Одведе га у зелене горе.
0139    Јадан Секул из горице виче :
0140    „ „Ход’те с Богом, мила браћо моја!
0141    Поздравите јадну сестру моју,
0142    Да ме више видјет никад не ће.“ “
0143    Кад точула сестра Секулова,
0144    Косе кида, грди лице б’јело,
0145    И говори сестра Секулова:
0146    „О мој брате, љута рано моја!
0147    Колико ти говорење моје,
0148    Проклето ти неслушање твоје,
0149    Да сам јадна чудан сан сашњела,
0150    Јадно шњела, а горе видјела,
0151    Ето ми се санак искобио!“
0152    Па потрчи кулу у бијелу,
0153    Па донесе зоба и сијена,
0154    Дава добру коњу Секулову.
0155    Иде млада у зелену гору,
0156    До студене воде долазила,
0157    Цвили јадна како змија љута,
0158    Иште брата око воде хладне,
0159    Нити га је, нит од њега гласа.
0160    Ма се млада, да остави не ће,
0161    Него иде по гори зеленој,
0162    Сваки данак за годину дана.
0163    Кадар дана годиница прође,
0164    Дође млада у горе зелене,
0165    Тешко цвили око воде хладне
0166    И Секула брата спомињала:
0167    „О Секуле, љута рано моја!
0168    Ја те не ћу видјет више никад,
0169    Цвилећи ћу очи изгубити,
0170    Од јада ће срце увехнути!“
0171    Тад је њеко иза воде зове:
0172    „Маре л’јепа, сестро Секулова!
0173    Ако желиш видјет брата твога,
0174    Не ишти га око воде хладне,
0175    Цвилит немој, јер га наћи не ћеш.
0176    Б’јела ти га вила затравила,
0177    Да га више наћи никад не ћеш.
0178    Него хајде с другу страну воде,
0179    Пак погледај с ону страну воде,
0180    Хоћеш видјет висока камена,
0181    Пред каменом змију шаровиту,
0182    А покрај ње змајића малога,
0183    Покрај њега змаја великога.
0184    Ак’ је тебе породила мајка,
0185    Да се можеш поуздат у срце,
0186    Да отпењеш пуце под гр'оце,
0187    Да прехитиш десном и лијевом,
0188    И да угнеш у њедра бијела,
0189    Оно троје у твоја њедарца,
0190    Па сапењи пуце под грл'це,
0191    А прекрижи двије руке твоје,
0192    Двије руке преко прси твој’јех.
0193    Кога путем стигнеш ол сусретнеш,
0194    Немој казат, драга душо моја!
0195    Ђе си била, ни што си чинила,
0196    Ни што носиш у твој’јем њедрима,
0197    Него хајде у дворе бијеле,
0198    Секулове у б’јеле камаре,
0199    Пак отпењи пуце под гр'оце,
0200    Пак истреси из твој’јех њедара
0201    Секулове меке на душеке,
0202    Пак бијеле затвори камаре.
0203    Када сјутра б’јела зора буде,
0204    Ти отиди б’јеле до камаре.“
0205    Кад то чула сестра Секулова,
0206    Пође млада с другу страну воде,
0207    Високи је камен угледала,
0208    Ближе њега преходи дјевојка
0209    И погледа пред студену ст’јену,
0210    Угледала вилине мађије,
0211    Препала се змије шаровите.
0212    Па побјеже лијепа дјевојка
0213    И закука како кукавица:
0214    „Ајме мени, јадна моја мајко!
0215    Груба ти је змија кругатица,
0216    Страх је мене, мила моја мајко!
0217    Ставит љуте у њедарца змије,
0218    Страх је мене змије кругатице!“
0219    На се млада побјегне дјевојка,
0220    Па се опет на се повратила.
0221    Опет пође с ону страну воде,
0222    Пак погледа при студене ст’јене,
0223    Опет гледа змију шаровиту.
0224    Како је је змија препанула,
0225    Опет се је на се поврнула,
0226    Из танахна грла поцвилила:
0227    „Ајме мени, мила моја мајко!
0228    Да ја знадем сестра Секулова,
0229    Да ћу игда видјет брата мога,
0230    Љута змија заклала нек би ме!“
0231    Па се опет трећом поврнула,
0232    Опет дође пред студене ст’јене,
0233    Па поклече на своја кољена
0234    И распиње пуце под гр'оцем,
0235    Па прихити десном и лијевом,
0236    Па ували у њедарца змију,
0237    А за њоме змајића малога,
0238    Па за њиме змаја великога,
0239    Па сапиња пуце под гр'оце,
0240    Још прекрижи двије руке своје
0241    Преко прси, ђе су змије стале,
0242    И поспјешно б’јелу двору иде.
0243    Кога путем стиже ол сусрета,
0244    Никоме ми ништа не кажива,
0245    Ђе је била, ни што је чинила,
0246    Ни што носи б’јел’јем у њедрима.
0247    Кадар дворубијеломе дође,
0248    У камаре иде Секулове,
0249    Отпињала пуце под гр'оце,
0250    Па на душек искренула змије,
0251    Па затвори бијеле камаре.
0252    У камаре не улази више,
0253    Докле зора не заб’јели б’јела.
0254    Кад је зора б’јела заб’јелила,
0255    Иде Маре, сестра Секулова,
0256    На камаре б’јеле Секулове.
0257    Кад отвори од камаре врата,
0258    На меки је душек погледала,
0259    Што ће Маре на душеку наћи?
0260    То не нађе змије шаровите,
0261    Него б’јеле нагоркиње виле;
0262    Не находи змајића малога,
0263    Нег Секула, сина малахнога;
0264    Не находи змаја великога,
0265    Нег Секула, брата рођенога.
0266    Кад видјела сестра Секулова,
0267    Грлила их рукам бијелијем,
0268    Целивала устим меденијем,
0269    А највише вилу нагоркињу:
0270    „Добра дошла, мила нево моја!
0271    Јеси мога брата затравила.
0272    Хвала теби, вило нагоркињо!
0273    Када си се мени смиловала,
0274    И на мене и на сузе моје,
0275    Мога брата на дворе довела,
0276    Да ја видим мила брата мога!“
0277    С б’јелом се је вилом миловала,
0278    У љубави с њоме почивала,
0279    Как’ и с братом свој’јем рођенијем
0280    И с његов’јем сином маленијем.