Избор Матијаша за будимскога краља

Избор Матијаша за будимскога краља

0001    Књигу пишу будимска господа
0002    И шаљу ју војеводи Јанку:
0003    „Нека да знаш, војевода Јанко!
0004    Зову тебе будимска господа,
0005    Да ти гредеш у Будин на виће.
0006    Оте вићат будимска господа,
0007    Да кога те краљен учинити,
0008    Зач се они погоди не мору,
0009    Кога оте краљен уделати;
0010    А не зимљи собон ниједнога,
0011    Зач се дица у виће не шаљу.“
0012    Књигу штије војевода Јанко.
0013    Када ју је јунак прочитао,
0014    На добра је коња узјахао,
0015    Иде трчећ ка Будиму граду,
0016    За њим трчи дите Матијашу:
0017    „Почекај ме, мој мили бабајко!“
0018    А њему се с мањин не могаше,
0019    Већ почека дите Матијаша
0020    И врже га прида се на коња.
0021    Кад је пришал код Будима града,
0022    Говоре му будимска господа:
0023    „Бора теби, војевода Јанко!
0024    Нисмо ли ти млади говорили,
0025    Да се дица у виће не шаљу?“
0026    Виће чине будимска господа,
0027    Да те итат круном у висину,
0028    Па на кога злата круна паде.
0029    Да те њега краљен учинити.
0030    Итили су круном у висину,
0031    Круна се је и вила и вила,
0032    И пала је на Јанкова сина,
0033    На Јанкова сина Матијаша.
0034    Караху га будимска господа,
0035    Расрди се војевода Јанко
0036    И удари дите Матијаша.
0037    Како га је ласно ударио,
0038    Чрна га је крвца залијала;
0039    Затвори га у кулу високу.
0040    Па итају круну у висину,
0041    Круна се је и вила и вила,
0042    Она паде на кулу високу,
0043    А кроз кулу на Јанкова сина,
0044    На Јанкова сина Матијаша.
0045    А говоре будимска господа:
0046    „Твоја ј’ срића, војевода Јанко!
0047    И твојега сина Матијаша;
0048    Нек му буде круна и краљевство.“