Смрт Реље од Будима

Смрт Реље од Будима

0001    Шетале се три госпоје старе,
0002    То не биле три госпоје старе,
0003    Већ то биле три јуначке мајке:
0004    Једно мајка Краљевића Марка,
0005    Друго мајка Милоша војводе,
0006    Трећа мајка Реље од Будима.
0007    Па се оне мед собом диване,
0008    Ал се фали Милошева мајка:
0009    „Није мајка родила јунака,
0010    Кошто мајка Милоша војводу.“
0011    Ал се фали Јеросима мајка:
0012    „Није мајка родила јунака,
0013    Кошто мајка Краљевића Марка.“
0014    А Рељина ништа не дивани.
0015    Љута змија на страни слушала,
0016    Љута змија Краљевићу Марко.
0017    Он проклиње своју стару мајку:
0018    „Не фали се, стара моја мајко!
0019    Нит се фали, Милошева мајко.
0020    Није мајка родила јунака,
0021    Кошто мајка Рељу од Будима.
0022    Је л’ ти знадеш, добро паметујеш,
0023    Кад смо пошли Кустур поробити,
0024    На Кустуру врата одбијати?
0025    Онда су нас Турци потјерали,
0026    Тјераше нас Прелог-води ладној.
0027    Ал је Реља добар јунак био,
0028    Он је Прелог воду прескочио,
0029    Марко оста с Милошем на бр’јегу.
0030    Ал подвикне Краљевићу Марко:
0031    „ „Брате Реља, погинут ће Марко!
0032    Јеси ли нам л’јепо говорио,
0033    Да идемо Кустур поробити
0034    И на њему врата обијати,
0035    Ак’ будемо на т’јесном сокаку,
0036    Једнак’ ћемо изгубити главе,
0037    Н’један н’једног сневјерити не ће;
0038    Код тебе је невјера остала.“ “
0039    Кад се Реља јунак досјетио,
0040    Да код њега невјера остала,
0041    И он скочи и Прелог прескочи,
0042    Приме Марка под десно пазуво,
0043    А Милоша под л’јево пазуво,
0044    А коњиће на плећа јуначка.
0045    Кад је Прелог воду прескочио,
0046    Бојно си је копље преломио.
0047    Гледала га вила са планина,
0048    Арамзаду Рељу од Будима,
0049    Гдје пренесе два добра јунака,
0050    На рамену два добра коњића:
0051    „ „Окрени де б’јело лице своје,
0052    Да ја видим б’јело лице твоје.
0053    Такво лице баш у брата мога;
0054    Чини ми се, да си рода мога.“ “
0055    Превари се Реља од Будима
0056    И окрене б’јело лице своје,
0057    Тргне вила стр’јелу од појаса,
0058    Стр’јеља вила Рељу од Будима.
0059    У зло га је мјесто погодила,
0060    Сва три му је срца обранила,
0061    Мртав паде на земљицу црну.
0062    Реља паде, Марко му допаде,
0063    И допаде Милошу војвода,
0064    Носише га у гору зелену.
0065    Л’јепо њему мјесто избираше,
0066    Покрај друма Рељу закопаше,
0067    Куд пролазе снаше и дјевојке.“
0068    Земљо црна, не буди му тешка,
0069    Кукавицо ти не кукај рано,
0070    Реља трудан нека се почине,
0071    Славуј тица л’јепо му зап’јевај,
0072    Млад је Реља, пјесме су му драге!