Глас о Косову

Глас о Косову

0001    Платно билу Мостарке дивојке
0002    Под Мостаром, под бијелим градом,
0003    До подне им бистра вода текла,
0004    Иза подне мутна и крвава.
0005    Вода мртве проносила главе,
0006    Па пронила рањена јунака.
0007    Све дивојке срца милостива,
0008    Милостива и богабојећа,
0009    Ал не како селе Иванова.
0010    Загазила у Дунај у воде,
0011    Бијело му платно додавала,
0012    Докле га је краја добавила,
0013    Па га са свим клетвам заклињала,
0014    Да ли би им право казивао,
0015    Је ли синоћ на Косову био,
0016    На кому је мегдан остануо.
0017    Болан јунак једва проговара:
0018    „Бора вама, на води дивојке!
0019    Ја сам јунак Драшковића Божо,
0020    Ја сам синоћ на Косову био,
0021    На Турцима мејдан остануо.
0022    Мећа сам се у Дунај у воде,
0023    У води ме ране допануле,
0024    Ма вас молим на води дивојке,
0025    Сад ћу вам се с душом раздилити,
0026    Распаш’те ми паса свионога,
0027    Наћ хоћете стотину дуката,
0028    Меју њима прстен дијаманат,
0029    Што га носим мојој виреници,
0030    Липој сестри Танковић-Османа.
0031    То узмите, то вам на дар дајем,
0032    Ма немојте капе самурлије,
0033    Баците је украј воде хладне.
0034    Кад ми селе на водицу доје
0035    И с њом буде моја виреница,
0036    Липа селе Танковић-Османа,
0037    Угледат ће капе самурлије,
0038    Знати хоће, да сам погинуо.
0039    Ма вас молим, на води дивојке!
0040    Да ви мене липо укопате,
0041    Укопате покрај воде хладне,
0042    Наметнете дрвје и камење,
0043    Да ме не би Турци ископали,
0044    Мртвима се костим примећали.“
0045    То изусти и душицу пусти.
0046    Липо су га младе укопале,
0047    Укопале покрај воде хладне,
0048    На њ намећу дрвје и камење,
0049    Да га не би Турци ископали,
0050    Мртвима се костим примећали.
0051    Бацу капу украј воде хладне.
0052    Када сутра била зора доје,
0053    Подранила Драшковића селе,
0054    С њоме била своја мила неве,
0055    Заупила Драшковића селе:
0056    „Ајмех мени, моја мила неве!
0057    Ено пуста капа самурлија,
0058    Ено капа покрај воде хладне,
0059    Оно ми је преминуо браје,
0060    Бит ће нам га Турци погубили.“