Богати Гаван

Богати Гаван

0001    Прошал Исус по свиту
0002    Како чела по цвиту
0003    С двими трими ањели,
0004    Светин Петрон и Павлон
0005    И са светим Микулон.
0006    Исус њима говори:
0007    „О пресвети ањели,
0008    Ходимо ми по свиту,
0009    Ћемо мало видити,
0010    Како се свит барата.“
0011    Шли су божи ањели
0012    Тамо дуго по земљи,
0013    Нашли јесу дворове
0014    Богатога Гавана
0015    И велике палаче
0016    Те богате Гаванке.
0017    Ањели ју замоле
0018    И Гаванки говоре:
0019    „Ај, Бога ти, Гаванко,
0020    Познаш ли ти ва Бога
0021    И ва мајку Марију
0022    И ва свете недиље
0023    И ва дневе делавне?
0024    Чеш нан ти ча подилит
0025    В име Бога и Марије,
0026    Да ти буде за душу?“
0027    Гаванка њин говори:
0028    „Одлазите, прњавци!
0029    Ча су ваши богови
0030    И те ваше Марије,
0031    Ки вас петљат пошиљу,
0032    Ки вас хранит не мору!
0033    Ја не познан ва Бога
0034    Ни ва мајку Марију
0035    Ни ва свете недиље
0036    Ни ва дневе делавне,
0037    Зач ја иман за Бога
0038    Богатога Гавана,
0039    Ки ми има свачеса:
0040    Суха сребра и злата,
0041    На планини чобана,
0042    Ки ми пасе сто овац.
0043    За вас носин кус круха,
0044    Месну среду мешени,
0045    Ва соботу печени,
0046    Ва недиљу диљени.“
0047    Кад то рекла Гаванка,
0048    Дала јин је кус круха;
0049    Ни њин в руке подала,
0050    На тла јин је бацила,
0051    С ногун га је ринула.
0052    За њ се је покајала,
0053    Да га ни псон хитила,
0054    Да би јој боље за то
0055    Биле граде чували.
0056    Ањели јој захвале:
0057    „Липа хвала, Гаванко,
0058    По имену Јелена
0059    Ал охола госпоја!“
0060    Пошли јесу наприда,
0061    Усретили Стипана,
0062    Гаванова чобана.
0063    „Ој Стипане чобане!
0064    Познаш ли ти ва Бога
0065    И ва мајку Марију
0066    И ва свете недиље
0067    И ва дневе делавне?
0068    Ћеш ли нан ча подилит
0069    В име Бога и Марије,
0070    Да ти буде за душу?“
0071    Стипан њима говори:
0072    „Липа хвала, анђели!
0073    Ја ван познан ва Бога
0074    И ва мајку Марију
0075    И ва свете недиље
0076    И ва дневе делавне.
0077    Нег сан, брижан, сирота,
0078    Служил сан ја Гавана,
0079    Проклетога погана,
0080    И Јелену Гаванку,
0081    Ту проклету поганку,
0082    Девет лет и један дан.
0083    Ништар ми ни дилила
0084    За то моје миташце,
0085    Него једну овчицу
0086    И то једно јањешце.“
0087    Микула му говори:
0088    „Ој Стипане, сирота,
0089    Ћеш ли нан ти јањешце
0090    Добре воље сподати,
0091    Да ти буде за душу?“
0092    „ „Добре воље, Микула!
0093    Да би, Боже, ту било,
0094    Него ми је далеко
0095    Под ’нун горун високун
0096    На планине широке.“ “
0097    Још ни Стипан не зрече,
0098    Да јањешце притече.
0099    Скупа су га одрли,
0100    Скупа повечерали
0101    И кости разметали.
0102    Кад у јутро други дан,
0103    Кулико в јањцу кошћиц,
0104    Тулико в двору овчиц.
0105    Шли су божи ањели
0106    Тамо гори на небо.
0107    Када дојду на небо,
0108    Марија јин говори:
0109    „О пресвети ањели,
0110    Како ј’ тамо на земљи?“
0111    Ањели јој говоре:
0112    „О пресвета Марија,
0113    Тако ј’ тамо на земљи:
0114    Та, ки има, та не да,
0115    Та, ки би дал, нима ча.“
0116    Марија јин говори:
0117    „О пресвети ањели,
0118    Каде сте пребивали?“
0119    Ањели јој говоре:
0120    „О пресвета Марија,
0121    Пул богата Гавана,
0122    Проклетога погана
0123    И Јелене Гаванке,
0124    Те проклете поганке;
0125    Пул убога Стипана.
0126    Гаванка нан подала
0127    Комад круха печена,
0128    Месну сриду мешени,
0129    Ва суботу печени,
0130    Ва недиљу диљени.
0131    Ни нан га в руке дала,
0132    На тла нан га бацила,
0133    С ногун га заринула.
0134    За њ се је покајала,
0135    Да га ни псон хитила,
0136    Да би њој боље за то
0137    Биле граде чували.
0138    Стипан нан је подилил
0139    Оно мало јањешце,
0140    Ко је брижан прислужил
0141    Пул богата Гавана,
0142    Пул богате Гаванке
0143    Девет лет и један дан.
0144    Стипан нан је подилил
0145    Оно мало јањешце,
0146    Више би бил удилил,
0147    Да би, Боже, бил имел.“
0148    Марија јин говори:
0149    „О пресвети ањели,
0150    Ход’те тамо к Илији,
0151    Да сакупи облаке
0152    И с облаки грмавце
0153    И с грмавци врагове
0154    И с врагови худобе
0155    И с худобам стрелове
0156    На богата Гавана,
0157    На Јелену Гаванку,
0158    На његове палаче,
0159    На његове дворове,
0160    Да му огњен згорили,
0161    С језерон поплавили!“
0162    Вратили се назада:
0163    Зачело је грмити,
0164    Градови се рушити
0165    И са огњен горити
0166    И с језерон плавати.
0167    Јелена је вапила
0168    Се Бога зазивала:
0169    „Помози нан, драги Бог,
0170    И ти света Марија
0171    И те свете недиље
0172    И ти дневи делавни,
0173    Да се сребро не топи,
0174    Да се Гаван не губи,
0175    Ни његови дворови,
0176    Ни његове палаче!“
0177    Онда приде драги Бог
0178    И Гаванки говори:
0179    „Ај богата Гаванка,
0180    Ча зазиваш ва Бога
0181    И ва мајку Марију
0182    И ва свете недиље
0183    И ва дневе делавне?
0184    Касно си се стајала,
0185    За зазиват ва Бога!
0186    Тај ти имаш за Бога
0187    Богатога Гавана,
0188    Ки ти има свачега,
0189    Суха сребра и злата.
0190    Зазови ти Гавана,
0191    Да ти огањ потрне,
0192    Да ти сплава језеро,
0193    Да ти сребро не топи,
0194    Да ти с’ Гаван не губи.“
0195    Ни било ча зазиват,
0196    Ни Бога ни Гавана:
0197    Се Гаванки згорило,
0198    Језерон поплавало,
0199    Ништа јој ни остало,
0200    Него Гаван сирота.
0201    Он је пошал по свиту
0202    Комад круха просити
0203    Како друге сироте,
0204    Да се јадан прехрани,
0205    Докле може ходити,
0206    Кад ни могал ходити,
0207    Вратил се је назада
0208    На те своје мирине,
0209    А сада рушевине,
0210    Гди га чрви расточе.
0211    Очувај нас, драги Бог,
0212    И та света Марија
0213    И те свете недиље
0214    И ти дневи делавни
0215    Таке смрти прехуде!