Маћеха и мајка

Маћеха и мајка

0001    Послушајте ви људи,
0002    Как жене так и мужи,
0003    Што се јесте згодило,
0004    У ’ној земљи Маџарској.
0005    Једна мати умрла,
0006    Сироте су остале,
0007    Отац њин се оженил,
0008    Себе жену припељал,
0009    А дечицан маћеху.
0010    Деца мило плакаше,
0011    Брез милости јокаше,
0012    Маћеху крух прашаше.
0013    Што учини маћеха?
0014    Узела је зделицу,
0015    Улила је водицу,
0016    А растукла циглицу,
0017    Па носила дечици:
0018    „Ај дечица, дечица,
0019    То је ваша храничица!“
0020    Деца мило плакаше,
0021    Брез милости јокаше,
0022    Маћехи си рекоше:
0023    „Ај мамица, мамица,
0024    Тужна наша хранчица!“
0025    Маћеха се расрди,
0026    Узела је шибицу,
0027    Почме децу шибати,
0028    Пребијати немило.
0029    Кад их она спребија,
0030    Се их крвца полија.
0031    Деца иду по свету,
0032    Тер дојдоше звонару,
0033    Па рекоше звонару:
0034    „Добро јутро, млад звонар!“
0035    Одговара њин звонар:
0036    „Бог дај, Бог дај, дечица,
0037    Куда ћете дечица?“
0038    Одговоре дечица:
0039    „Не питај нас, млад звонар,
0040    Имали смо своју мат,
0041    А туђу смо добили,
0042    Туђа мати ни добра,
0043    Не хтједе нан круха дат,
0044    Нег нас бије и кара
0045    И по свету прогања.
0046    Ај Бога ти, млад звонар,
0047    Ми наприда не знамо,
0048    А назада не смимо.
0049    Молимо те, млад звонар,
0050    Кажи нан ти мајчин гроб!“
0051    Деца му се милише,
0052    Тер их пеље в цимитер,
0053    Још им вели млад звонар:
0054    „Ој дечица, дечица,
0055    То је ваше мајке гроб!“
0056    Деца на гроб клекнуше:
0057    „Ај мамица, мамица,
0058    Устан’те се ви гори,
0059    Оћете нан круха дат!“
0060    Мртва мати устаде,
0061    Тер душици говори:
0062    „Ај дечица, дечица,
0063    Не могу ван круха дат,
0064    Моја кућа прешкура,
0065    Шкура, тамна и глимбока,
0066    На кој нема облока!“
0067    Одговоре дечица:
0068    „Ај мамица, мамица,
0069    Кому сте нас пустили,
0070    Сте л’ оцу ал’ маћехи
0071    Али кому другому?“
0072    Одговара мамица:
0073    „Ај дечица, дечица,
0074    Ја вас нисан пустила
0075    Ни оцу нит маћехи,
0076    Нити кому другому,
0077    Већ сан вас ја пустила
0078    Мајки божјој на Трсат.
0079    На Трсат ви ходите,
0080    Мајку божју молите,
0081    Немојте се замерит,
0082    Оно, деца, ваша мат,
0083    Која ће вас миловат
0084    И вами ће круха дат.“
0085    Мртва мат се затвори
0086    Как је прво и била.
0087    Путен иду дви сироте
0088    Мајки божјој на Трсат,
0089    Тер ју лепо молише:
0090    „Мајка божја смили се!“
0091    Два ањела к њин посла,
0092    Тер их душон раздиле,
0093    Тело иде сунчен сад,
0094    А душица светли рај,
0095    А проклета маћеха
0096    На дно муке пропала
0097    Спорад оне дечице.
0098    С тог велимо: Буд’ хвала
0099    Драгом Богу навик вик!