Покора нејака чеда

Покора нејака чеда

0001    Синоћ мајка чедо породила,
0002    А јутрос га к рају отпремила.
0003    Кад је чедо к рају долазило,
0004    Од раја се врата затворила;
0005    Пред њим сједи од раја Михајло,
0006    Па говори чедо пренејако:
0007    „Отвор’ врата, од раја Михајло!“
0008    А говори од раја Михајло:
0009    „Ход’ отоле, чедо пренејако!
0010    Ти си јутрос мајку обранило,
0011    А јутрос је врло ојадило.
0012    Док не пођеш, чедо пренејако,
0013    И ти узмеш два кондира златна,
0014    Па ти пођеш за горе зелене,
0015    И донесеш два кондира воде,
0016    Па с’ умијеш студеном водицом.
0017    Када дођеш до првог бунара:
0018    У првому ти се уми чедо;
0019    У другому ти се напиј воде;
0020    У трећему ти захити воде
0021    И донеси воде иза горе,
0022    И по рају ти напоји мртве.“
0023    Кад је чедо њега разумјело,
0024    Узимало два кондира златна,
0025    Па ми иде за горе на воде.
0026    Први бунар чедо налазило,
0027    Пригнуло се, уми лице своје;
0028    Па је други бунар налазило,
0029    Из њега се водице напило;
0030    Па је трећи бунар налазило,
0031    У њему је захитило воде.
0032    Тежак кондир, а нејаке руке,
0033    Нити може носит ни оставит.
0034    Па да видиш чеда пренејака!
0035    Носи воду три бијела дана,
0036    Док је чедо к рају долазило
0037    Па по рају мртве напојило.