Дијете пред рајским вратима

Дијете пред рајским вратима

0001    Синоћ се је чедо народило,
0002    У зору је свитли рај шетало.
0003    Када дојде пред ’на рајска врата,
0004    Причне дите звати светог Петра:
0005    „Свети Петар, отвори ми врата!“
0006    Ал говори сам пресвети Петар:
0007    „Не ћу, боме, чедо премаљано!
0008    Још ми ниси раја заслужило,
0009    Ни платило муке материне.
0010    Већ ти оди на ’но поље равно,
0011    Ти набери пуне надра рожиц,
0012    Пак накинчај свитлу рају врата,
0013    Оте ти се отворити сама!“
0014    Иде чедо на ’но поље равно,
0015    Набрало је пуне надра рожиц,
0016    Се је роже путем погубило.
0017    Када дојде пред ’на рајска врата,
0018    Причне дите звати светог Петра:
0019    „Свети Петар, отвори ми врата!“
0020    Ал говори сам пресвети Петар:
0021    „Не ћу, боме, чедо премаљано!
0022    Још ми ниси раја заслужило,
0023    Ни платило муке материне.
0024    Већ ти оди на ’ну гору чрну,
0025    Ти донеси студена лајена,
0026    Пак опери свитлу рају врата,
0027    Оте ти се отворити сама!“
0028    Иде чедо на ’ну гору чрну,
0029    Пак завати студена лајена,
0030    Вас се студен путен разлијао.
0031    Када дојде пред ’на рајска врата,
0032    Причне дите звати светог Петра:
0033    „Свети Петар, отвори ми врата!“
0034    Ал говори сам пресвети Петар:
0035    „Не ћу, боме, чедо премаљано!
0036    Још ми ниси раја заслужило,
0037    Ни платило муке материне.
0038    Већ ти оди на ’ну гору чрну,
0039    Кади с’ мане дрво об дрваце,
0040    Ти се мани девет годин данов!“
0041    Цвиљи, плаче чедо премаљано:
0042    „Да невирна сака мајка била,
0043    Ка закопа чедо през појаса,
0044    През појаса, през злата прстена!“