Мајка светога Петра (мало друкчије)

Мајка светога Петра (мало друкчије)

0001    Свети Петар у рај греде,
0002    За њим мајка текон тече.
0003    Мајка Петру говораше:
0004    „Почекај ме, Петре синко,
0005    Да ја с тобон у рај греден!“
0006    Петар мајки говораше:
0007    „Не ћеш раја ти видити,
0008    Зач га ниси заслужила;
0009    Аш нис’ жејна напојила,
0010    Ни гладнога наситила,
0011    Ни нагога преобукла,
0012    За душу ниш проскрбела,
0013    Ва име божје ниш дилила,
0014    Ко не једно повесанце.
0015    За њега си пожалила,
0016    Да ће ти се пометати
0017    По петларских торбетинах.“
0018    За то мајка ниш не хаје,
0019    Нег за Петром брже тече.
0020    Кадар Петар покрај моста,
0021    Дошла ј’ мајка насред моста:
0022    Мост се ј’ станчал како длака,
0023    Пала ј’ мајка на дно пакла.
0024    Онда Петар говораше:
0025    „О Исусе, мештар драги!
0026    Како бин ја учинио,
0027    Да бин мајку ’з пакла решил?“
0028    Исус њему говораше:
0029    „Ходи, Петре, в равно поље,
0030    Онде најт ћеш једну црикву,
0031    И погледај на олтарак,
0032    Ондје најт ћеш повесанце,
0033    Ко ти ј’ мајка подилила.“
0034    Како Исус говораше,
0035    Тако Петар учињаше:
0036    Везал лакно за лаканце,
0037    Пелал мајку ’з пакла ванка.
0038    Када мајка поврх пакла,
0039    Она ј’ била ва шубице,
0040    Всака длака је имела
0041    По две по три душице,
0042    А власићи по четири.
0043    Мајка Петру говорила:
0044    „Ах вах мане, Петре синко!
0045    Ча си ти сад учинио?
0046    Вас пакал си испразнио.
0047    А рај хоћеш утеснити,
0048    Мене хоће тесно бити!
0049    Него стреси повесанцен,
0050    Да с’ отресу ове душе.“
0051    Петар стресе повесанцем,
0052    Душе су се виришиле,
0053    Окол Петра ухитиле,
0054    А мат паде на дно пакла.
0055    „Сада, мајко, ту пребивај:
0056    За те боље ни просити,
0057    Ни простити, ни молити,
0058    Јер си била вик навидна,
0059    Како јеси и дан данас.“