Како је у рају и паклу

Како је у рају и паклу

0001    Шетали се три божји ањели
0002    Окол двора смиљене Марије:
0003    „Смилуј нан се, Исус и Марија,
0004    Сподајте нан све клуче од раја,
0005    Гремо видит, како је ва рају.“
0006    Мили Боже! Ал је в рају липо!
0007    На сред раја седе три младе дивојке:
0008    Једна чеша жуте ките своје,
0009    Друга пере била лишца своја,
0010    Трета шије било рухо своје.
0011    Ка ј’ чесала жуте ките своје,
0012    Та ј’ сироте липо очесала,
0013    С тин је млада раја заслужила.
0014    Ка је прала била лишца своја,
0015    Та ј’ сироте липо умивала,
0016    С тин је млада раја заслужила.
0017    Ка је шила било рухо своје,
0018    Та ј’ сироте липо обукала,
0019    С тин је млада раја заслужила.
0020    Шетали се три божји ањели
0021    Окол двора смиљене Марије:
0022    „Смилуј нан се, Исус и Маријо
0023    Сподајте нан све клуче од пакла.“
0024    Сподал јин је све клуче од пакла,
0025    Шли су видит, како је ва паклу.
0026    Мили Боже, ал је в паклу грдо!
0027    В паклу горе три млади јунаци,
0028    Један гори ноге до колена,
0029    Друго гори руке до рамена,
0030    Трети гори тело до очима.
0031    Кој је горил ноге до колена,
0032    Они да је тује узимао;
0033    ’Нога куну његови суседи,
0034    Да би њему раја пожелити
0035    И да би му ва пакле горити.
0036    Та ки гори руке до рамена,
0037    Он је тукал оца и мајчицу.
0038    Они јесу њега проклињали;
0039    Да би му руке раја пожелиле
0040    И да би му ва пакле гориле:
0041    Кад би право, да би изгориле.
0042    Који гори тело до рамена,
0043    Он је љубил на вери дивојке
0044    И по вери их је оставио.
0045    Остале су мале сиротице,
0046    Оне јесу њега проклињале:
0047    Ки је њин крив, да по свиту ходе,
0048    Да б’ му тило раја пожелило,
0049    Да би њему на паклу горело,
0050    Ко би право, да би изгорело.
0051    У пољу је јена липа цриквица,
0052    Липа цриква, липо зазидана,
0053    Боље б’ створил, да црикву разори,
0054    Нег дивојки да виру преломи,
0055    Цриква би се друга саградила,
0056    Трикрат липља нег је прво била,
0057    А дивојки никдар вера поврнила.