Покора води у небо

Покора води у небо

0001    Језуш мој љубљени!
0002    Вртек ограјени:
0003    На њем је рожмарин,
0004    А на њем седеле
0005    Три душице грешне.
0006    Прва одлетела
0007    На около света;
0008    Она долетела
0009    Пред небеска врата.
0010    »Повеђ ти, душица,
0011    Каква си грешница?«
0012    »«Ја сем ти грешница,
0013    Крива крчмарица.««
0014    »Теби је, душица,
0015    Ву пекел стезица.«
0016    Друга одлетела
0017    На около света;
0018    Она долетела
0019    Пред небеска врата.
0020    »Повеђ ти, душица,
0021    Каква си грешница?«
0022    »«Ја сем ти грешница,
0023    Крива пекарица.««
0024    »Теби је, душица,
0025    Ву пекел стезица.«
0026    Трејта облетела
0027    Све на окол света;
0028    Она долетела
0029    Пред небеска врата.
0030    »Повеђ ти, душица,
0031    Каква си грешница?«
0032    »«Ја сем ти грешница,
0033    Права покорница.««
0034    »Теби је, душица,
0035    Ву небо стезица.«