Никола и Илија превозе душе

Никола и Илија превозе душе

0001    Расло дрво срид раја,
0002    Под њим сиди Никола.
0003    К њем долази Илија:
0004    »Ајде, оче Никола,
0005    Да диламо корабље,
0006    Да возимо душице
0007    С оног свита на овај!«
0008    Све су душе привезли,
0009    Само трију не могу,
0010    Јер су врло гришиле:
0011    Прва душа гришила,
0012    Јер дивојку покуди;
0013    Друга душа гришила,
0014    Јербо међу преора;
0015    Трећа душа гришила,
0016    Јербо род свој погази.