Христ и грјешник

Христ и грјешник

0001    Возила се, возила
0002    Ој пресвета Марија
0003    На писани барчици
0004    Својин сином Исусом.
0005    Покрај мора стазица,
0006    По њој шеће грешник сам,
0007    Упита га Исус сам:
0008    „Куд се шећеш, грешник мој?“
0009    Одговара грешник сам:
0010    „Не питај ме, Исус мој!
0011    Ја ти идем свети Рим,
0012    Да прошћење задобим,
0013    Светом Петру и Павлу,
0014    И Микули анђелу!“
0015    Проговори Исус сам:
0016    „Кажи мени, грешник мој,
0017    Што си грешник учинил?“
0018    Одговара грешник сам:
0019    „Не питај ме, Исус мој,
0020    Што сам греха учинил!
0021    Оца, мајку убил сам;
0022    Два сам друга раздужил;
0023    Дви сам сестре утопил;
0024    Дви сам куме обљубил!“
0025    Одговара Исус сам:
0026    „Ајме мени, грешник мој!
0027    За се бин ти опростил,
0028    Оца, мајку што убил,
0029    Што два друга раздужил,
0030    Што дви сестре утопил,
0031    За се бин ти опростил;
0032    Само тога не можем,
0033    Тога греха једнога,
0034    Што дви куме обљубил,
0035    Јер је кумство родбинство
0036    До девета колена.
0037    Куд је кума ходила,
0038    Туд је земља горила,
0039    Девет клафтри думбоко,
0040    А широко на осам.
0041    Тога простит не могу!“
0042    Завапила Марија,
0043    Стаде она плакати,
0044    Свога сина молити:
0045    „Сине мили, сине драг,
0046    Не дај душе Луцифер,
0047    Нег јој дади покору,
0048    Круту, јако велику!“
0049    Одговара Исус сам:
0050    „Ај, Бога ти, грешник мој!
0051    Ходи, грешник, у гору,
0052    Наћи хоћеш цриквицу,
0053    За цриквицом сив камен,
0054    На њем клечи девет лет,
0055    И десето један дан,
0056    Док ће к теби Исус сам,
0057    Од греха те споведит,
0058    Светом крвљу напојит,
0059    Светим телом нахранит!“
0060    Оде грешник у гору,
0061    И нашао цриквицу,
0062    За цриквицом сив камен;
0063    На њем клечи девет лет
0064    И десето један дан.
0065    К њему дојде Исус сам,
0066    Па му вели Исус сам:
0067    „Устани се, грешник мој,
0068    Покору си извршил,
0069    Лета су ти истекла!“
0070    Одговара грешник сам:
0071    „Ајме мени, Исус мој,
0072    Како ћу се устати!
0073    Жиле су ми уснуле,
0074    Камену се привиле,
0075    Месо ми је отпало
0076    Осушиле кости су!“
0077    Кад то види Исус сам,
0078    Лепо га је спроведал
0079    Од гриха га одвезал,
0080    Светом крвју напојил,
0081    Светим телом нахранил.
0082    Исус га је потркнил
0083    Својун светун десницун.
0084    Тело се је трхнуло.
0085    Тело иде сунчен сад,
0086    А душица светли рај,
0087    Којега на син Бог дај!