Св. Никола и худоба

Св. Никола и худоба

0001    Два су се дигла анђела,
0002    Будила светог Николу:
0003    „Устани, свети Никола,
0004    И јами брадву жељеза,
0005    Пос’јеци бора зеленог.
0006    Разатри бора на троје:
0007    Од једног гради Оченаш,
0008    Од другог Здраву Марију,
0009    Од трећег биле румије,
0010    У чем се хоће возити,
0011    Возити дива Марија.“
0012    А вели свети Никола:
0013    „А ви божији анђели!
0014    Данас је света Недјеља,
0015    Не ваља ништа дјелати
0016    Јако за чедо бешику,
0017    И то са страхом божијем.“
0018    А веле божји анђели:
0019    „Устани, свети Никола,
0020    И јами брадву жељеза,
0021    Пос’јеци бора зеленог,
0022    Разатри њега на троје:
0023    Од једног гради Оченаш,
0024    Од другог Здраву Марију,
0025    Од трећег биле румије.
0026    Ако је светац Недјеља,
0027    Данас је тешка невоља,
0028    Јербо се има возити,
0029    Возити дива Марија.“
0030    Устаде свети Никола,
0031    И јами брадву жељеза,
0032    Пос’јече бора зеленог,
0033    Разатре њега на троје:
0034    Од једног гради Оченаш,
0035    Од другог Здраву Марију,
0036    Од трећег биле румије,
0037    У чем се хоће возити,
0038    Возити дива Марија.
0039    Завезе се низ море,
0040    Сусрела их худа ствар.
0041    Па да вели Никола:
0042    „Ти откле ћеш, худа ствар?“
0043    Па да вели худа ствар:
0044    „А вјере ми, Никола,
0045    Ја нијесам худа ствар,
0046    Вет од Бога послана.“
0047    Па да вели Никола:
0048    „Кад нијеси худа ствар,
0049    Вет од Бога послана,
0050    Да ну реци Оченаш,
0051    И ову Здраву Марију!“
0052    Па да вели худа ствар:
0053    „А вјере ми, Никола,
0054    Зла госпара дворила,
0055    У горег скулу учила;
0056    Не умијем Оченаша
0057    Ни те Здраве Марије.“
0058    Кад то чуо Никола,
0059    Јамио је за косе,
0060    Турио је низ море.
0061    Кудно она допире,
0062    Онуд ватра посипље.