Бог куша Марка

Бог куша Марка

0001    Књигу пише сам Бог из небеса,
0002    Па је шаље Марку прико мора,
0003    Да му справља господску вечеру,
0004    Да не коље јањац’ ни телаца,
0005    Већ да коље нејака Стипана,
0006    Ма Стипана од седам година.
0007    Кад је Марку књига долазила,
0008    Књигу штије Марко прико мора,
0009    Гледао га нејаки Стипане,
0010    Питао га нејаки Стипане:
0011    „Бога теби, мој рођени бабо!
0012    Оклен књига, од кога ли града?“
0013    Тијо њему Марко говорио:
0014    „О Стипане, мој сине једини!
0015    Ово ј’ књига од Бога јединог:
0016    Књигу пише сам Бог из небеса,
0017    Да му справљам господску вечеру,
0018    Да не кољем јањац’ ни телаца,
0019    Веће тебе нејака Стипана.“
0020    Али вели нејаки Стипане:
0021    „Бога теби, мој рођени бабо!
0022    Боље ј’ мене млада погубити,
0023    А једином Богу угодити;
0024    Већ ти ајде, мој рођени бабо,
0025    Већ ти ајде у долње дућане,
0026    Па узимљи зелена гајтана,
0027    И савежи биле руке моје,
0028    Да те не бих млађан огребао,
0029    Да се не би о те огришио.
0030    Још узимљи два свилена рупца,
0031    Једним вежи црне очи моје,
0032    Да те не бих ружно погледао
0033    И о те се млађан огришио;
0034    Другим вежи била уста моја,
0035    Да ти не бих ружно говорио
0036    И о те се млађан огришио.“
0037    То послуша Марко прико мора,
0038    И он иде у долње дућане,
0039    Па узимље зеленог гајтана
0040    И узимље два свилена рупца,
0041    Једним веже црне очи сину,
0042    Другим веже била уста њему,
0043    А гајтаном руке савезао,
0044    Па се вата ножа оковата,
0045    Ћиде заклат нејака Стипана.
0046    На њега се црн облак намаче,
0047    Из облака нешто проговара:
0048    „Бога теби, Марко прико мора,
0049    Ти не кољи нејака Стипана;
0050    Тебе ј’ Боже само искушао,
0051    Би ли њему вољу испунио.
0052    Ти не мисли Марко прико мора,
0053    Ти не мисли мисли свакојаких,
0054    Ти си Богу вољу испунио.“
0055    Ал говори сам Бог са небеса:
0056    „Пођи амо, Марко прико мора,
0057    Пођи амо у небеске дворе!“