Земља Индија

Земља Индија

0001    Вино пила два божја анђела,
0002    Једно Петар, а друго Никола;
0003    Служи вино аранђел Мијајло
0004    Златном чашом и десницом руком.
0005    Прву чашу светом Петру дава,
0006    А Николи Петар наздравива;
0007    Десна му се потресала рука,
0008    Златна му се омакнула чаша,
0009    Па преда ње на долину пала:
0010    Нит се разби, нит се проли вино.
0011    Међу собом они говораху:
0012    „Боже мио, чуда и овогај!
0013    Кад с’ не разби, што с’ не проли вино?“
0014    Кад ето ти блажене Марије
0015    Из проклете из земље Индије,
0016    Рони сузе низ бијело лишце,
0017    Кад виђоше божји угодници,
0018    Пред Марију на кољена пали,
0019    А Марији јесу говорили:
0020    „О Маријо, Језусова мајко,
0021    Тко је тебе резил учинио,
0022    Који ли је тебе уцвилио?“
0023    А да вели блажена Марија:
0024    „Немојте ме, угодници божји!
0025    Ја сам била у земљи проклетом,
0026    У проклетом земљици Индији,
0027    Гдје с’ не моле Богу јединоме,
0028    Вет се моле Богу имбеноме.
0029    Ту не слуша млађи старијега,
0030    А ни они пород родитеља;
0031    Држе браћа сестре за робиње;
0032    Па веће су Богу додијали;
0033    Просјест ће се све Индије равне.“
0034    А да веле божји угодници:
0035    „О Маријо, Језусова мајко,
0036    А ти моли Бога јединога
0037    И Језуса, сина придрагога,
0038    Да се не би просјеле Индије;
0039    Нек им пушти муку и педепсу;
0040    Нек им пушти у небо ведрину,
0041    А у земљу велику жестину;
0042    Нек их море муком и педепсом,
0043    О Маријо, три године дана,
0044    Не ће ли се богу окренути;
0045    Ако с’ они Богу не окрену,
0046    А ти моли Бога јединога
0047    И Језуса, сина придрагога,
0048    Нек им пушти три бича болести:
0049    Једно болест: красте и оспице,
0050    Друго болест: срдобољу јуту,
0051    Трећо болест: кугу, болест тешку.“
0052    Кад то чула пречиста Марија,
0053    Она моли Бога јединога
0054    И Језуса, сина придрагога,
0055    Да се не би просјеле Индије,
0056    Нек им пушти муку и педепсу,
0057    Нек им пушти у небо ведрину,
0058    А у земљу велику жестину,
0059    Нек их мори муком и педепсом.
0060    Морила их три године дана,
0061    Они с’ Богу да окрену не ће.
0062    Она с’ моли Богу јединоме
0063    И Језусу, сину придрагоме;
0064    Нек им пушти три бича болести:
0065    Једно болест: красте и оспице,
0066    Друго болест: срдобољу љуту,
0067    Трећо болест: кугу, болест тешку.
0068    Молила се, па се умолила.
0069    Бог им пушти три бича болести:
0070    Једно болест: красте и оспице,
0071    Па морила пет година дана,
0072    Уморила и старо и младо,
0073    Растављала и мило и драго.
0074    Куд долазе красте и оспице,
0075    Све остаје кљество и сакато.
0076    Па им пушта другу болест тешку,
0077    Бог им пушта срдобољу љуту,
0078    Па морила седам годин дана:
0079    Они с’ Богу да окрену не ће.
0080    Бог им пушта кугу, болест тешку,
0081    Па морила девет годин дана,
0082    Док велику силу поморила.
0083    Кад је њима мука притужила,
0084    Онда с’ они Богу окретаху,
0085    Не моле се Богу имбеному,
0086    Већ се моле Богу јединому.
0087    Бог им пушти и род у Индију,
0088    Па им рађа бијела шеница,
0089    Све по трипут њима на годину,
0090    А из неба медна роса пада.