Свиба и глогиња

Свиба и глогиња

0001    Везак везла дивица Марија
0002    Баш у башчи под ружом руменом,
0003    К њој долазе два млада анђела:
0004    „Борај теби, дивице Маријо,
0005    Бацај везак у ружу румену,
0006    А иглицу у траву зелену,
0007    Па ти ајде кроз гору зелену!“
0008    Подиже се дивица Марија
0009    Па отиде кроз гору зелену.
0010    Кад је била у гори зеленој,
0011    Свако јој се дрво уклањало,
0012    Само није свиба и глогиња.
0013    Врло куне дивица Марија:
0014    „Бог убио, свибо и глогињо!
0015    Никакиме плодом не родила.
0016    Ако л’ каким родом и уродиш,
0017    Никака те вира не зобала
0018    Ни птичица, ни мала дичица!“