Ропство кадуне Церић-Алибега (Гацко)

Ропство кадуне Церић-Алибега (Гацко)

0001    Процвиљела була у јесиру,
0002    У Котару граду бијеломе,
0003    На чардаку азгин Јанковића.
0004    Јутром цвили, а цвили вечером,
0005    Три бијела данка без престанка.
0006    Једно јутро уранила сама,
0007    Те кадуна са Мехмедом цвили.
0008    Док упаде сестра Стојанова,
0009    Па кадуни ријеч говорила:
0010    »О кадуно Али-беговице,
0011    Са шта цвилиш јутром и вечером,
0012    Шта је мање теби на чардаку?
0013    Ако си се бега ужељела,
0014    Бора ми га никад видјет не ћеш,
0015    Већ ’ко мртву на табији главу.
0016    Ако си се робља ужељела,
0017    Море бити, да ћеш и видјети.
0018    Но обрни на демире главу,
0019    Па погледај на беглуке доње,
0020    Ту ћеш брата видјет Јанковића,
0021    Гдје је јунак окупио војску,
0022    Бојне војске стотину хиљада;
0023    Хоће граду у Пожегу сићи,
0024    До бијеле куле Кахримана
0025    Порад Фате, кћери Кахримана.
0026    Довешће је теби у Котаре,
0027    Да тавнује с тобом на чардаку.«
0028    Кад зачула Али-беговица,
0029    Асли када соја господскога,
0030    А одвише срца јуначкога,
0031    Подиже се на кољена када,
0032    Од себе је силом ударила,
0033    По бијелу дјевојке тијелу.
0034    Колико је лако ударила,
0035    Два јој здрава полетјела зуба,
0036    А два крви ударила млаза.
0037    Писну цура, побјеже низ кулу,
0038    Оста када са Мехмедом сама,
0039    Па обрну на демире главу,
0040    А погледа на беглуке равне.
0041    Кад Јанковић окупио војску,
0042    Бојне војске стотину хиљада,
0043    Са Стојаном седам капетана.
0044    Поведе их граду на капију,
0045    А ондален у своју авлију.
0046    Посједоше у шикли-шћемлије,
0047    Ту сједоше лозовину тући,
0048    Вино дава Лука капетане.
0049    Кад је прву чашу наточио,
0050    Па је дава азгин-Јанковићу.
0051    Па је другу чашу наточио
0052    Па је дава Брехуљи сердару.
0053    Заигра му у мишици рука,
0054    Па полио по прсима Вука.
0055    А вели му на ављи Вуче:
0056    »Копиљане, Лука капетане,
0057    Што прољеваш по прсима вино,
0058    Те ми квариш за појас оружје.
0059    Удрићу ти плеску уз образе,
0060    Здрави ће ти полетјети зуби!«
0061    А вели му Лука капетане:
0062    »Копиљане, Брехуљиновићу,
0063    Мене плеском ударити не ћеш.
0064    Дворио сам из Крајине Турке,
0065    Копиљане, дван’ест годин’ дана:
0066    Сердар Муја на Кладуши равној,
0067    Копиљане, четири године.
0068    Није мене научио Мујо
0069    Ударати силе уз образе,
0070    Већ је мене научио Мујо
0071    Четовати и хајдуковати,
0072    Доводити влашке чобанице,
0073    Те женити Турке потурице,
0074    Пазио ме ко брата Халила.
0075    Дворио сам бега на Рибнику,
0076    Мустај-бега, четири године.
0077    Није мене беже научио
0078    Ударати плеску уз образе,
0079    Већ ме беже научио лички
0080    С бајрактарим’ спремат у ћесарску,
0081    Робит, палит, сваке јаде радит;
0082    Пазио ме ко Бећира сина.
0083    Дворио сам старог Кахримана
0084    У Пожеги четири године.
0085    Није мене научио дједо
0086    Ударати плеском уз образе,
0087    Већ ме дједо научио стари
0088    Четовати и хајдуковати,
0089    Доносити са Маџара главе,
0090    Те китити бедем и паланке.
0091    Једном мени жао учинио,
0092    Па сам тада дједа оставио,
0093    А вашему скуту приступио; ―
0094    Ни ти мене ударити не ћеш,
0095    Јер у Луке породице нема,
0096    Јер је асли из Херцеговине,
0097    Из зелена корјенићког луга.«
0098    Даву чини Брехуљиновића
0099    На авлији азгин-Јанковића.
0100    За то Стојан ни хабера нема,
0101    Из шћемлије на ноге скочио
0102    Па за собом поведе сердаре,
0103    Одведе их из мермер-авлије.
0104    Оста само на авлији Лука,
0105    Објема се рукам’ подбочио,
0106    Топле сузе од очију ваља.
0107    А гледа га Али-беговица,
0108    Па Мехмеду говорила сину:
0109    »Мој Мехмеде, један од заклетве,
0110    Хајде сине на авлију сиђи,
0111    Те доведи капетана амо!«
0112    А дијете удари низ кулу,
0113    Доклен сиђе на мермер-авлију,
0114    Па овако капетану прича:
0115    »Капетане, тебе мати виче.«
0116    А капетан удари уз кулу.
0117    Кад изиђе на бијелу кулу,
0118    Кадуна му ријеч говорила:
0119    »Богом брате, Лука капетане,
0120    Сврх братимства прими побратимство.
0121    Дај ми књигу снеси нашарану
0122    На Ограско Церић-Али-бегу,
0123    А ево ти триста маџарија!«
0124    А капетан њојзи бесједио:
0125    »О кадуно, Али-беговице;
0126    Да ми дадеш хиљаду дуката,
0127    Ја ти не бих књиге прихватио.
0128    А теби ћу књигу прихватити
0129    Ради Бога и братимства твога.
0130    Већ начини књигу на чардаку,
0131    Док ја себе и парипа спремим.«
0132    То изрече, низ кулу утече.
0133    А кадуна на ноге скочила,
0134    Па дохвати дивит и хартију,
0135    У лишце се пером ударила,
0136    У кулкуму крви наточила,
0137    Па крваву књигу начинила.
0138    Какву књигу граду на чардаку:
0139    »Али-беже, црн ти образ био,
0140    Јер ме држиш у јесиру овдје,
0141    У Котару у комшије првог,
0142    У Стојана азгин-Јанковића?
0143    Ево дана седам годиница,
0144    Не би мене кадер избавити.
0145    Камо благо, остало ти пусто!
0146    Што ће теби, кад није за тебе?
0147    Што га не даш бољем Крајишнику,
0148    Који ће ти мене избавити
0149    И Мехмеда од један’ест љета!
0150    Камо дорат, клали ти га вуци!
0151    Што га јашеш, кад није за тебе?
0152    Што га не даш бољем Крајишнику,
0153    Који ће ти мене избавити
0154    И Мехмеда од један’ест љета!
0155    Гдје је твоје свијетло оружје,
0156    Ако Бог да, остало ти пусто!
0157    Што га пашеш, кад није за тебе?
0158    Што га не даш бољем Крајишнику,
0159    Који ће ти мене избавити
0160    И Мехмеда од један’ест љета!
0161    Ево мене у кршну Котару,
0162    У Стојана азгин-Јанковића!«
0163    Па на књигу печат ударила.
0164    Док кадуна књигу начинила,
0165    Дотлен Лука на авлији хазур.
0166    Када књигу низ пенџере баци,
0167    А капетан књигу прихватио,
0168    У авлији коња узјахао.
0169    Бејаниле из Котара пође,
0170    Бејаниле пољем зеленијем,
0171    Бејаниле на границу сиђе,
0172    До биљега малог Мурат-бега.
0173    Ту су двије јеле усађене,
0174    Ту је кајнак седам изворова.
0175    Тада Лука коња одјахао,
0176    Коња свога водом понудио,
0177    А ситну му зопцу натакнуо;
0178    Лука сједе хладно пити пиво.
0179    Док се Лука пива напојио,
0180    Дотлен вранац зопцу позобао.
0181    Лука скочи од земље на ноге,
0182    Торбу скиде са парипа свога,
0183    Заложи га ђемом њемачкијем.
0184    Па закрену, коња узјахао,
0185    Па натјера сентом планинама.
0186    Коња стјера Лугу Махнатоме
0187    И зелену пољу огарскоме.
0188    А Али-бег бјеше у мејхани
0189    Су тридесет и два поглавара.
0190    Аге сједе, хладно пију пиво,
0191    А Али-бег сједи код пенџера.
0192    Гледа беже пољем зеленијем.
0193    До зелена Луга Махнатога.
0194    Нешто му се погледати дало,
0195    Док се прамак затамио таме,
0196    А из таме коњик испануо,
0197    Ето њега пољем зеленијем.
0198    Али-бег га главарима каже:
0199    »Браћо Турци на беглуку моме,
0200    Ево овуд књигоноше младе,
0201    Књигу носи у моју мејхану.
0202    Веће аге, браћо у мејхани,
0203    Не мојте се који препанути.
0204    Ако књига буде од мејдана,
0205    Ја ћу Влаху станут на мејдану.«
0206    Милутина хизмећара викну:
0207    »Хајде, сине, на мермер-авлију,
0208    Те прихвати коња у Маџара.
0209    Подај коња сеизима, сине,
0210    Узми њега, доведи га амо.«
0211    У млађега поговора нема,
0212    Сиђе момак на мермер-авлију.
0213    У то доба Лука на галину,
0214    Хваљеницу од галина викну.
0215    Милутин му прихватио здравље,
0216    А сеизи за дизгине вранца,
0217    Њега Миле за бијелу руку,
0218    Одведе га у беглук-мејхану.
0219    Кад упаде, хваљеницу викну,
0220    А аге му прихватиле здравље.
0221    Он погледа очим’ по одаји,
0222    Под пенџером позна Али-бега,
0223    Па прогази, те му књигу дава.
0224    Али-беже књигу прихватио,
0225    Распучио те је проучио.
0226    Кад видио, шта кадуна пише,
0227    Он завика грлом и авазом:
0228    »Благо мени од сад до вијека,
0229    За моју сам разазнао љубу
0230    И Мехмеда од један’ест љета!
0231    Ено ми је у кршну Котару
0232    У ђидије азгин-Јанковића.«
0233    Па залампа у заџепак руку,
0234    Извади му стотину дуката.
0235    Кад се згледа тријест агалара,
0236    Сваки даје, што је који кадер;
0237    Триста му се саста маџарија,
0238    Све за хатор Церић Али-бега.
0239    Тад Али-бег на ноге скочио,
0240    Па дохвати дивит и хартије,
0241    Оде књигу писат на кољену,
0242    Те је Пешти и Будиму спрема,
0243    А на руке Осман капетану:
0244    »Чу л’ Османе, к’о брате од мајке,
0245    Јеси л’ чуо, је л’ ти ико казо?
0246    За моју сам разазнао љубу
0247    И Мехмеда од један’ест љета.
0248    Ено ми је у кршну Котару,
0249    У азгина Јанковић-Стојана.
0250    Већ те молим ка’ и брата свога,
0251    Деси ми се у невољи љутој,
0252    Све покупи из етрафа Турке,
0253    Хајде мојој на Огарско кули,
0254    Не остави твоје набодице.
0255    Књигу пиши, до Гламоча спреми,
0256    А на руке хоџи Ушидићу,
0257    Нек поведе Хусеина сина,
0258    Од Пањ-крста Хорозовић Хуса,
0259    Од Рожника Омера Љевака
0260    На његову вранцу бијесноме.
0261    Ако буде дневи на ударцу,
0262    Ваљаће нам дјеца на мејдану.«
0263    Ту потури, оде другу писат,
0264    А на руке гази Бањевићу:
0265    »Чу ли беже, к’о брате од мајке,
0266    Јеси л’ чуо, је л’ ти ико казо?
0267    За моју сам разабрао љубу
0268    И Мехмеда од један’ест љета.
0269    Ено ми је у кршну Котару,
0270    У азгина Јанковић-Стојана.
0271    Већ те молим ка’ и брата свога,
0272    Деси ми се у невољи љутој;
0273    Све подигни из етрафа Турке,
0274    Хајде мојој на Ограско кули,
0275    Не остави твоје набоднице:
0276    Два Ђулића, три Селимовића
0277    И Ахмеда Калоперовића,
0278    Не остави Нука на зеленку,
0279    Ако буде данку на мејдану,
0280    Ваљаће нам дјеца на мејдану.«
0281    Те потури, оде другу писат,
0282    Те је Бишћу на Крајину спреми,
0283    А на руке Попржен Мујаги.
0284    »О Мујага Попрженовићу,
0285    Јеси л’ чуо, је л’ ти ико каз’о?
0286    За моју сам разазнао љубу
0287    И Мехмеда од један’ест љета.
0288    Ено ми је у кршну Котару,
0289    У азгина Јанковић-Стојана.
0290    Већ те молим ка и брата свога,
0291    Деси ми се у невољи љутој.
0292    Све покупи из етрафа Турке,
0293    Хајде мојој на Огарско кули,
0294    Не остави твоје набодице:
0295    Саврх Бишћа два Бешировића,
0296    Са сред Бишћа два Муминагића,
0297    Са дна Бишћа оба Куртагића,
0298    Из Зечића малог Диздарића,
0299    На дорчићу у кратку ћурчићу,
0300    И Ћор-Мусу на алату кусу,
0301    Подрипање и Попалирупу,
0302    Задрикапу и Заметникавгу,
0303    Јера без њих тамо хода нема.«
0304    Ту потури, оде другу писат,
0305    Те је спрема на широку Лику,
0306    А на руке Мустај-бега личком:
0307    »Мустај-беже, мом на мјесту оцу,
0308    Јеси л’ чуо, је л’ ти ико казо?
0309    За моју сам разазнао љубу
0310    И Мехмеда од један’ест љета.
0311    Ено ми је у кршну Котару,
0312    У ђидије азгин Јанковића.
0313    Већ те молим ка и оца свога,
0314    Деси ми се у невољи љутој.
0315    Све покупи из етрафа Турке,
0316    Хајде мојој на Ограско кули.
0317    Не остави твоје набодице,
0318    Беже лички, седам бајрактара:
0319    Из Отоке Крилић-Шабан-агу,
0320    Из Притоке Шестокриловића,
0321    Са Удбине Огојеновића,
0322    Са Рудине Хаса Челебића.
0323    Ако дневи буде на ударцу,
0324    Ваљаће нам дјеца за мејдана.«
0325    Ту потури, оде другу писат,
0326    Те је спрема на Кладушу Мују:
0327    »Чу ли Мујо, два ока из главе,
0328    Јеси л’ чуо, је л’ ти ико казо?
0329    За своју сам разазнао љубу
0330    И Мехмеда од један’ест љета.
0331    Ено ми је у кршну Котару,
0332    У азгина Јанковић-Стојана.
0333    Већ те молим ка и брата, Мујо,
0334    Деси ми се у невољи љутој.
0335    Све покупи из етрафа Турке,
0336    Хајде мојој на Ограско кули.
0337    Не остави твоје набодице,
0338    А поведи и брата и сина.
0339    Не остави бајрактара свога,
0340    А поведи два мила сестрића,
0341    Два сестрића два Османагића.
0342    Ако дневи буде на ударцу.
0343    Ваљаће нам дјеца за мејдана.«
0344    Кад растури књиге низ Крајину,
0345    Тако стало седам осам дана.
0346    Једно јутро ага уранио,
0347    С агаларим’ пије у мејхани,
0348    А док стаде у планини тутањ,
0349    Док пукоше пушке на планини.
0350    Једна пуче, хиљада отпуче,
0351    А док изби седам бајрактара,
0352    А за њима осми испануо
0353    На бијелу ату к’о лабуду.
0354    Поред њега хоџа на кулашу,
0355    О ункашу плоску објесио.
0356    За агом су све седам једека,
0357    У војсци му мектерхана туче,
0358    А јадан ти урван у везира,
0359    Ко штоно је Осман-капетана,
0360    А за њиме силовита војска.
0361    Сва та војска на Ограско сиђе.
0362    Сва ордија оста на ливади,
0363    А Осман-бег на чардак од куле.
0364    Тамам сио и кахву попио,
0365    Док пукоше пушке на планини.
0366    Једна пуче, хиљада отпуче,
0367    А док изби седам бајрактара,
0368    А за њима осми испануо,
0369    На зелену ату четвртаку.
0370    И за њиме седам једек’ вуче,
0371    У војсци му мектерхана туче,
0372    А јадан ти урван у везира,
0373    Да какав је гази Бањевића!
0374    И та сила на Ограско сиђе.
0375    Сва ордија оста на ливади,
0376    А Бањевић на бијелу кулу.
0377    Тамам сио и кахву попио,
0378    Док пукоше пушке на планини.
0379    Једна пуче, хиљада отпуче,
0380    А док изби седам бајрактара,
0381    А за њима осми испануо,
0382    На гаврану Попржен Мујага.
0383    А каква је у Мујаге војска:
0384    Коњи кусци, голокраци Турци,
0385    Сви им мачи балчак-бакрењаци,
0386    А на глави капе абењаци,
0387    Хусиновци ко из горе вуци:
0388    То су први од боја јунаци;
0389    И та сила на Ограско сиђе.
0390    Сва ордија оста на ливади,
0391    А Мујага на бијелу кулу.
0392    Тамам сио и отпочинуо,
0393    На чардаку кахву похарчио,
0394    Док пукоше пушке на планини.
0395    Једна пуче, хиљада отпуче,
0396    А док изби седам бајрактара,
0397    А за њима осми испануо
0398    На голубу Мустај-беже лички,
0399    Најпрви је Грдановић Суљо,
0400    На јагрзу к’о на горском вуку.
0401    За њим Плочић Бећир на алату,
0402    На алату алабашакасту.
0403    За њим Врчић на клепану Ибро,
0404    За њим Накић Омер на дорату,
0405    За Омером Васиљевић Хусо,
0406    За њим Ђулић на коњу путаљу,
0407    За њим Ибро Огојеновићу
0408    На његову колансуз-дорату.
0409    Да какав је, два га јада смела;
0410    Штрк на ноге, а танак по пасу,
0411    Ока црна, а плаха погледа,
0412    Плећи су му шире од аршина.
0413    У зо час га одгојила мајка:
0414    Кад год Турци у џамију пођу,
0415    Вазда Ибро у беглук-мејхану,
0416    Пиво пије, крчмарице штипа;
0417    А кад данку буде на ударцу,
0418    Ни за кога не заклања т’јело.
0419    Санџак-бајрак носи у шакама;
0420    Вихор пуше, са санџаком маше,
0421    Све огрће бега и голуба.
0422    За бегом се седам једек’ вуче.
0423    У војсци му мектерхана туче,
0424    А јадан ти урван у везира,
0425    Да какав је у бега личкога!
0426    И та сила на Ограско сиђе.
0427    Сва ордија оста на ливади,
0428    А бег оде на кулу главарим’.
0429    Тамам сио и кахву попио,
0430    Док пукоше пушке на планини.
0431    Једна пуче, хиљада отпуче,
0432    А док изби ага на ђогату,
0433    А за њиме други на малину,
0434    За њим момак изби на галину,
0435    За њим Осман на своме дорату,
0436    А за њиме двоје дјеце лудо,
0437    Два сестрића сердар-аге Муја,
0438    На два коња врана путонога.
0439    Колико се браћа миловаху,
0440    Све им коњи гриве мијешаху;
0441    А за њима сила и ордија,
0442    И та сила на Огарско сиђе.
0443    Сва ордија оста на ливади,
0444    Оде Мујо на кулу главарим’.
0445    Тамам сјели и отпочинули
0446    И рекоше, да се окупише,
0447    Још им Тала Ибрахима нема,
0448    Неки вели: »Да га причекамо.«
0449    Неки веле: »Да га не чекамо«,
0450    Мујо вели: »Да га причекамо,
0451    Јер без Тала тамо хода нема.«
0452    У ријечи, гдјено и бијаху,
0453    Док пукоше пушке на планини.
0454    Једна пуче, а тријест отпуче,
0455    Док избише двије серхатлије
0456    На два коња, оба ђогатаста,
0457    У руке им двије пампулице.
0458    А за њима трећи испануо,
0459    Да какав је, Бог га нагрдио!
0460    Жуто кљусе, људурина груба,
0461    А на њему лоше одијело.
0462    Кроз чизме му пропануле пете,
0463    Кроз чакшире испала кољена,
0464    Кроз доламу лопатице вире,
0465    А кроз капу перчин испануо;
0466    На кулашу узде ни јулара,
0467    Ђаво одн’о, седла ни самара ―
0468    Све му траву око пута пасе.
0469    Он велики упртио бубањ,
0470    Па га десном бије и лијевом.
0471    А за њима дванаест бешлија,
0472    Све на њима талагани гуњи.
0473    Сваки друже б’јелу браду струже,
0474    А бијеле засукује брке;
0475    Ђавољи се није оженио,
0476    Камо л’ ће се икад оженити!
0477    У свакога по даулбаз туче,
0478    А за њима тријест Орашљана,
0479    И та сила на Огарско сиђе.
0480    А Халил му у сретање пође
0481    Па овако Талу бесједио:
0482    »Шта је, Тале, ти се помамио!
0483    Што се мало преодио н’јеси?«
0484    Вели њему Тале Ибрахиме:
0485    »Ако буде данку на ударцу,
0486    Кога свучем, да се преобучем,
0487    Ко ме свуче, нек се не обуче.
0488    Ал камо ти беже и главари?«
0489    Халил му их каже на чардаку,
0490    Он кулаша на авлију гурну,
0491    Па се криви, а главаре виче;
0492    Сваког Тале и куне и грди,
0493    А најгоре личког Мустај-бега:
0494    »Зар си дошо кушлоковат овдје
0495    Те робити Церић-Али-бега?
0496    Кад дођемо из земље ћесарске,
0497    Доведемо Али-беговицу,
0498    Сједићемо и теферичити,
0499    Мустај-беже, за петнаест дана.
0500    Веће устај, силну дижи војску!«
0501    Бег скочио, за њим поглавари.
0502    Кад сиђоше на мермер-авлију,
0503    Бег овако Талу бесједио:
0504    »Шта је, Тале, ти се помамио!
0505    Зар да тебе чекам и бешлије!
0506    Ко ће бити командар пред војском,
0507    Ко ће моју избројити војску?«
0508    А Тале му ријеч говорио:
0509    »Ја ћу твоју избројити војску,
0510    Ти ћеш бити командар пред војском.«
0511    Па прихвати хоџу Ушидића,
0512    Па на тефтер војску ударио:
0513    Има војске сто и дв’је хиљаде.
0514    Тефтер даде Мустај-бегу личком
0515    Па завика: »Јаши Мустај-беже!«
0516    Тад Мустај-бег узјаха голуба,
0517    Бајрактари коње појахаше,
0518    А за њима сила и ордија.
0519    Све пјевају нежењени момци,
0520    А пуцају са рамена штуци;
0521    Отален се појавила војска.
0522    Куд год иде беже на голубу,
0523    Куд год иде, на пољане дође,
0524    Ту за војске чудно падалиште:
0525    Доста траве, доста воде живе.
0526    Вала пукла међу планинама
0527    У дуљину дванаест сахата,
0528    У ширину ни четири нема,
0529    Наоколо гора освојила.
0530    Ту је беже конак учинио,
0531    Са ордијом ноћцу преноћио.
0532    Кад у јутро јутро освануло,
0533    Беже лички рано подранио,
0534    С поглаварим’ кахву испијаше.
0535    По крајима тама притиснула,
0536    Даде му се нешто погледати,
0537    Док се прамак затамио таме,
0538    А из таме коњик испануо,
0539    Вас у црну огрезнуо крвцу.
0540    Познају га, познат га не могу.
0541    Хајде боље примаче се близу,
0542    Док завика Попржен Мујага:
0543    »Мустај-беже, очим’ не видио,
0544    Зар не можеш познат бајрактара
0545    Из Пожеге старог Кахримана!«
0546    Тада беже на ноге скочио,
0547    Па Мехмеду у сретање пође.
0548    Мехмед дође, коња дотјерао,
0549    Ишаретом Турцим селам викну,
0550    А бег лички њему говорио:
0551    »О Мехмеде, жалосна ти мајка,
0552    Гдје си био, гдје си погинуо?«
0553    Бајрактара ране освојиле,
0554    Па не море да да ни аваза.
0555    Тад бег лички бајрактара викну:
0556    »Мој Ђулићу, сине бајрактаре,
0557    Донеси ми трољетне ракије,
0558    Да исперем ране бајрактару!«
0559    Донесе му трољетне ракије,
0560    Па изапра ране бајрактару;
0561    Тада момак очи отворио,
0562    А бег лички њему говорио:
0563    »Мој Мехмеде, сине, бајрактаре,
0564    Гдје си био, гдје ли погинуо?«
0565    Њему Мехмед тихо проговара:
0566    »Не питај ме, беже од Рибника.
0567    Синоћ бијах на бијелој кули
0568    Су својијех четерест момака.
0569    Старога ми дома не бијаше,
0570    Већ отишо шехер Бањојлуци.
0571    Удари ми азгин-Јанковићу,
0572    С њиме војске стотину хиљада;
0573    Удари ми су четири стране,
0574    Ја се браних са бијеле куле
0575    Су мојијех четерест момака.
0576    Кад свануло и грануло сунце,
0577    Нестаде ми праха и олова,
0578    Отиште се инџе-караула,
0579    Раскидоше на авлији врата.
0580    Ја кад видјех, гдје сам погинуо,
0581    Па се сиграх низ бијелу кулу
0582    До дората у подруму мога.
0583    У подруму сигурах дорина,
0584    У подруму коња узјахао,
0585    Па натјерах на мермер-авлију,
0586    А одавлен у логор у војску.
0587    Док на другу протјерао страну,
0588    Нити падох ни задобих рана;
0589    Па косата одјахах дората,
0590    Окренух га неколико пута,
0591    Све мислио, што ћу од живота.
0592    Да ја коња гоним на Крајину,
0593    Хоће ли ме пјеват бајрактари;
0594    »»Вид’ Мехмеда, види бајрактара
0595    Из Пожеге старог Кахримана,
0596    Гдје остави кулу Кахримана
0597    И својијех четерест момака
0598    И дјевојку Кахримана Фату,
0599    А утече на дорату своме
0600    И без ране и без мртве главе.««
0601    Све мислио, на једну смислио:
0602    А Бога ми на Крајину не ћу!
0603    Па косата узјахах дората,
0604    Па натјерах у логор у војску,
0605    Тамам коња у авлију гурнух.
0606    Док дјевојка на авлији писну:
0607    »»О Мехмеде, бабов бајрактаре,
0608    Не дај брате, у каурске руке!««
0609    Ја кад зачух писку дјевојачку,
0610    Одмах своју заборавих главу.
0611    У авлију натјерах дората,
0612    А дочека инџе-караула:
0613    На ватру ме наложише живу,
0614    Седамн’ест ме продрло куршума.
0615    Ја кад видјех, да сам погинуо,
0616    Па побјегох на дорату своме,
0617    Ево теби на пољану дођох.
0618    Селам ћеш ми старом Кахриману,
0619    Нек четује ко се научио,
0620    Нек спомиње Мехмед-бајрактара«.
0621    То изрече, паде низ дората;
0622    Како паде, теслим учинио.
0623    Добри Турци а оштри наџаци,
0624    Бајрактару мезар ископаше,
0625    Укопаше, клањаше џеназу.
0626    Тад Мустајбег агаларим’ каже:
0627    »Браћо моја, тријест агалара,
0628    Сада вакта нема од Котара,
0629    Прешније је у Пожегу поћи.
0630    Данас ћемо коње окушати,
0631    Ко је коња како одгојио.
0632    Чиј најпрви у Пожегу дође,
0633    Најбржи је парип у Крајини.«
0634    Па завика: »Дајте ми голуба!«
0635    Кад бег лички притиште голуба,
0636    Па натјера низ дуге пољане,
0637    А за њиме силовита војска.
0638    Ко најпрви у Пожегу дође?
0639    Најпрви је беже на голубу
0640    Пред бијелу кулу Кахримана.
0641    Кад се јари кула Кахримана,
0642    Кука стара Кахримановица
0643    На ливади ниже танке куле.
0644    Бег натјера па јој селам викну
0645    И кадуни ’вако бесједио:
0646    »О кадуно Кахримановице,
0647    Је ли давно одвалила војска,
0648    Има л’ дослен на Палију војска?«
0649    А кадуна бегу бесједила:
0650    »А Бога ми, беже на голубу,
0651    Подавно је одвалила војска,
0652    Дослен има на Палију војска.«
0653    Тад бег лички узврну голуба,
0654    А завика: »За мном Крајишници!
0655    Ко најпрви на Палију дође,
0656    Најбржи му парип у Крајини!«
0657    Ко најпрви на Палију дође?
0658    Најпрви је хоџа Ушидићу
0659    На његову косату кулашу.
0660    На планини одсједе кулаша,
0661    Оде ходат, а кулаша водат;
0662    Обузбија на планини Турке.
0663    Ваз казује, плоску испражњује,
0664    Кад рекоше, да се окупише,
0665    Отален је низ дуге пољане,
0666    Низ чаире Делибеговића,
0667    Људи кажу, дванаест сахата:
0668    Све је влашка притиснула војска.
0669    Тад бег лички агаларим’ каже:
0670    »Браћо моја, моји Крајишници,
0671    Како ћемо Влаху ударити?«
0672    А Тале му ријеч бесједио:
0673    »Добро, беже, те ћеш послушати:
0674    Да на троје војску растуримо,
0675    Са три стране Влаху ударимо,
0676    Од Котара врата оставимо,
0677    Не ће ли им ноге кајдисати.«
0678    Док процвиље Церић Али-беже:
0679    »Беже лички, рад оног свијета,
0680    Дај ми изун, а дај ми тестијер;
0681    Дај ми беже хиљаду коњика,
0682    Да ја идем пријекијем путем
0683    У Котаре прије Јанковића,
0684    Не ћу ли их уграбити саме.«
0685    Даде беже, не рече ријечи,
0686    Оде беже и одведе друштво.
0687    А бег лички растурио војску
0688    По тридесет и двије хиљаде,
0689    Па овако Талу говорио:
0690    »Ибрахиме, од Орашја Тале,
0691    Ко ће најпре Влаху ударити?«
0692    Рече њему од Орашја Тале:
0693    »Богме, беже, тријест бајрактара,
0694    А за њима тридесет јунака,
0695    Па остали ударити Турци.«
0696    Тако рекли, војску растурише.
0697    Кад натјера тријест бајрактара,
0698    А дочека ватра од солдата,
0699    На ватру их наложише живу;
0700    Све погибе тријест бајрактара.
0701    А натјера тридесет јамака,
0702    Уграбише тридесет бајрака,
0703    А остали ударише Турци.
0704    Боже драги, немила састанка!
0705    Бог се не д’о с њима придесити!
0706    Грми, с’јева, крв се пролијева,
0707    Пролијећу коњи без јунака,
0708    Омахују узенђије празне;
0709    Рањен јечи, а здрави га гњечи.
0710    Паде тама од неба до тала,
0711    Док утркми ватра од пушака!
0712    Тако стало љетни дан до подне;
0713    Тад Мустај-бег истјера голуба,
0714    Па удари абдест турски на се,
0715    Па он клања четири рећата,
0716    Па он Богу обје диже руке:
0717    »Дај ми Боже вихар са Палије,
0718    Да растјера маглу у крајеве,
0719    Да ја видим, чија гине војска,
0720    Чија гине, чија ли добива!«
0721    У Бога му кабул дова била,
0722    Док му вихар са Палије пухне,
0723    А растјера маглу у крајеве.
0724    Кад погледа низ дуге пољане,
0725    Траве нема, гдје не има главе,
0726    Буса нема, гдје не има трупа,
0727    Долине се крви надојиле.
0728    Све бег хода, а голуба вода,
0729    Објема се рукам’ подбочио,
0730    А све грозне сузе пролијева.
0731    Одоше се искупљати Турци,
0732    А све беже набодице пита,
0733    Видје л’ игдје ико Јанковића.
0734    Док ето ти Попржен Мујаге,
0735    А за собом повлачи галина.
0736    Па овако бегу бесједио:
0737    »Мој Мустај-бег, милом Богу хвала,
0738    Добро ли ти Влахе растјерасмо,
0739    Добро ти им сабљу ударисмо!«
0740    Ал завика Мустај-беже лички:
0741    »Прођи ме се Попржен Мујага,
0742    Не броји се, ко је погинуо,
0743    Већ чије је остало јунаштво;
0744    Док утече азгин Јанковићу
0745    И однесе Кахримана Фату,
0746    Његово је остало јунаштво.« ―
0747    »Није беже, вјеру ти задавам!« ―
0748    »Да Мујага, ја те Богом кумим?« ―
0749    »Стани беже, да ти право кажем.
0750    Тамам бијах у најдоњи кланац,
0751    Јоште ситни огањ од пушака.
0752    Кад погледах низ дуге пољане,
0753    А док изби азгин-Јанковићу
0754    На кобили брзој бедевији,
0755    На сапим’ јој Кахримана Фата.
0756    Кад погледах за њим низ пољану,
0757    Док избише оба побратима,
0758    Од Гламоча Хоџић Хусеине,
0759    Од Пањ-крста Хорозовић Хусо.
0760    Коњи су им дизгин напунили,
0761    Све их бију бичем плетенијем,
0762    А коњи им одмахују репом.
0763    Кад за њима гледам низ пољану,
0764    А док љевак изби од Рожника
0765    На његову вранцу бијесноме;
0766    Све га бичем бије плетенијем,
0767    А вранац му репом омахује.«
0768    А вели му беже од Рибника:
0769    »Јера, Мујо, теби јазук било,
0770    Јера н’јеси узјахао вранца
0771    Те потјеро азгин-Јанковића!«
0772    Вели њему Попржен Мујага:
0773    »Стани, беже, да ти за то кажем.
0774    Тамам хтједох узјахати вранца,
0775    Док пукоше пушке од солдата;
0776    Четири ми вранца ударише,
0777    Глед Мустај-бег, по оба колана.
0778    Ја га никад узјахати не ћу!
0779    Ја погледах низ поље зелено,
0780    А док изби Нуко на зеленку.
0781    Могаше му, клали му га вуци,
0782    Већ га запти на дизгину Нуко.
0783    А знаш Нука, копиљана старог,
0784    Кад год њему до невоље дође,
0785    Никад зечку кидисати не ће,
0786    Већ ће другом пуштити јунаштво.
0787    Све га сва три коре побратима:
0788    »»Пушти зечку, црн ти образ био!
0789    Да за шта га, копиљане, храниш,
0790    Већ Нухане за оваквог дана!««
0791    Корише га, док га искорише,
0792    Док се пови Нуко по зеленку.
0793    Мало хакну, на зеленка викну,
0794    Кад се слеже, клали му га вуци,
0795    Док остави сва три побратима,
0796    А пристиже азгин-Јанковића.
0797    Дјевојци је ријеч бесједио:
0798    »»О дјевојко, Кахримана Фато,
0799    Нагни главу на коју год страну,
0800    Не ћу ли га сабљом ударити.««
0801    Тада њему одговори Фата:
0802    »»Кам’ ми, брате, одсад до вијека!
0803    У зо час сам косу одгојила:
0804    Двије ми је плетенице свез’о
0805    Око врата мога и његова.
0806    Удри мене, крв ти халал била.««
0807    Жао Нуку посјећи дјевојку,
0808    Веће крај њих натјера зеленка,
0809    Између њих сабљом ударио,
0810    Док прес’јече косу дјевојачку;
0811    Паде цура у зелену траву.
0812    Кад остаде Стојан без дјевојке,
0813    Бијесан је, карара му нема;
0814    На дизгину узврну кобилу,
0815    А сабља му из сагрије сину,
0816    На Нухана јуриш учинио.
0817    Добар Нухан бјеше бињеџија,
0818    А под њиме мејданџија зечак.
0819    Кад му сабља пред очима сину,
0820    Тако Нуку добра срећа била,
0821    Не прихвати Нука ни зеленка,
0822    Већ прес’јече обадва дизгина.
0823    Сави главу међу ноге зечак,
0824    Па побјеже пољем зеленијем,
0825    А на себи однесе Нухана,
0826    А Јанковић оде у Котаре.
0827    Кад је био на капију граду,
0828    Дочека га Церић Али-беже
0829    Па му свеза руке наопако.
0830    Поробише, што је за њих било.
0831    Тад Али-бег њему говорио:
0832    »»Хоћу л’ саде, Јанковићу, платит,
0833    Што ми држа љубу и Мехмеда
0834    У јесиру седам годиница?«
0835    А вели му Јанковић Стојане:
0836    »»А Бога ми, Церић Али-беже,
0837    Мореш радит, шта је теби драго.
0838    Чини ми се, да не имаш рад шта.
0839    Ето т’ љубе, нек не губи душе!
0840    Како сам је младу заробио,
0841    Довео је, на чардак турио,
0842    Нијесам је ни очим’ видио.««
0843    А завика Церић Али-беже:
0844    »»Је л’ истина, што Јанковић каже?««
0845    Рече када Али-беговица:
0846    »»Истина је, вјеру ти задавам!««
0847    Тад му беже опростио руке,
0848    И не хтје му ништа учинити,
0849    А Јанковић јемин учинио:
0850    »»Никад војске подигнути не ћу,
0851    Нит ћу више ратовати с Турцим’!««