Кћери Али-бега Атлагића (Ливно)

Кћери Али-бега Атлагића (Ливно)

0001    Кад Каури Хливно попалише,
0002    Атлагића дворе поробише
0003    И двије му шћери одведоше,
0004    Султанију и Мејрему младу,
0005    Одведе их Иван капетане,
0006    Одведе их Задру каменоме.
0007    Мејру посла преко мора бану,
0008    Преко мора у Малтију равну,
0009    Оклен робље никад не излази,
0010    Гдјено Турчин никад не улази,
0011    Султанију себи оставио,
0012    С њоме био три године дана,
0013    С њоме био и сина родио.
0014    Док Ивану ситна књига дође,
0015    Да се спрема на цареву војску.
0016    Иван љева сузе низ образе,
0017    Не љева их, што иде на војску,
0018    Већ како ће остат Султанија.
0019    Иван пође на цареву војску,
0020    Султанији тихо говорио:
0021    »Султанијо, мој очињи виду!
0022    Твоји двори и твоја управа
0023    Твоје робље и твоја наредба!«
0024    И он оде у краљеву војску,
0025    Војевао годиницу дана.
0026    Кад се Иван с војске повратио,
0027    Свом бијелом двору доходио,
0028    Своју мајку нашо на авлији,
0029    Он не пита: »Јеси л’ здрава мајко.«
0030    Већ он пита: » Камо Султанија?«
0031    Ивану је мајка говорила:
0032    »Ево ти је, да би је не било,
0033    Готов’ ти је робље истурчити.«
0034    У руци му алкатмер бијаше,
0035    Он истрка на танахну кулу,
0036    Она клања турскога намаза,
0037    Удари је катмером по лишцу:
0038    »Клањај брже, дража од очију;«
0039    Она склања турскога намаза,
0040    Па говори Иван-капетану:
0041    »Јеси л’ здраво ти на војски био?« –
0042    »Јесам здраво ја на војски био.
0043    Како сам те застао у двору.«
0044    Мало вр’јеме за тим постојало,
0045    Султанија књигу написала,
0046    Па је шаље преко мора секи:
0047    »Чујеш ли ме, Меро, секо моја,
0048    Ти се немој млада преварити,
0049    Ти се немој млада превјерити,
0050    Немој дати вјеру за невјеру,
0051    Л’јепу турску вјеру за каурску.«
0052    Њојзи Мејра другу отписује:
0053    »Сулатанијо, секо моја драга,
0054    Данас сам се јадна превјерила,
0055    Три пута сам у цркву ходила
0056    И три попа у руку љубила«
0057    Султанија књигу проучила;
0058    Када видје, што јој књига каже,
0059    Сву је књигу сузам’ помрсила,
0060    Па је другу махом накитила,
0061    Те је шаље бабу Атлагићу:
0062    »Ах мој бабо, беже Али-беже
0063    Ил не чујеш ил не хајеш за ме;
0064    Које робље потље доведено,
0065    Оно робље давно одведено;
0066    А ја сједим у земљи каурској,
0067    Откупи ме, не држи ме амо!«
0068    Али-бег је књигу прегледао,
0069    Па је књигу сузам покапао,
0070    А другу је одмах накитио:
0071    »Султанијо, моја шћери драга
0072    Султанијо, драго д’јете моје,
0073    Чиме ћу те, шћери, откупити?«
0074    Султанија књигу проучила,
0075    Те је другу одмах накитила:
0076    »Ах мој бабо, беже Али-беже,
0077    Ти закупи шимширли-ђемију,
0078    У ђемију метни огледало,
0079    Па све броји данове по дане;
0080    Кад набројиш четр’ест данака,
0081    Ти отисни низ море ђемију
0082    Биће Власим’ цвијетна недјеља.
0083    Сви ће Власи у цркву отићи,
0084    Отићи ће цркви манастиру,
0085    Ја ћу млада у двору остати;
0086    Ја ћу доћи мору у ђемију,
0087    Да купујем сјајно огледало;
0088    Кад ја дођем у твоју ђемију
0089    Ти отисни низ море ђемију.«
0090    Кад Али-бег књигу проучио,
0091    Он закупи шимширли-ђемију,
0092    У ђемију метно огледало,
0093    Па све броји дана у дане;
0094    Кад наброји четр’ест данака,
0095    Он отишће низ море ђемију,
0096    И он дође Задру каменоме,
0097    Уставио код Задра ђемију,
0098    Угледа је Султанија млада,
0099    Она шаље Кумрију робињу:
0100    »Ход’, отиђи Иван-капетану,
0101    Па ти кажи Иван-капетану,
0102    Да је дошла на море ђемија,
0103    Хоћу ићи мору у ђемију,
0104    Нек ми пошље кључе од сандука.«
0105    Даде кључе Иван капетане,
0106    Нек узима, колико јој драго,
0107    Нек купује, што год јој је драго.
0108    Отворила попете сандуке,
0109    Она насу два џепа дуката,
0110    Ивану је кључе повраћала.
0111    Она узе сина Матијаша,
0112    Она оде мору у ђемију,
0113    И понесе сина Матијаша. –
0114    Отискоше уз море ђемију.
0115    Кад су били насред сињег мора,
0116    Али-бег је шћери говорио:
0117    »Баци д’јете у то сиње море!«
0118    Султанија бабу говорила:
0119    »Ако бацим сина Матијаша,
0120    И ја ћу ти у море скочити!«
0121    Глас до гласа , хабер до хабера,
0122    Хабер дође Иван-капетану:
0123    »Утече ти Султанија млада,
0124    Однесе ти сина Матијаша.«
0125    Кад то чуо Иван капетане,
0126    То је њему врло мучно било.
0127    Све мислио, на једно смислио,
0128    Па је ситну књигу накитио,
0129    Па је шаље Хливну каменоме:
0130    »Султанијо, дража од очију,
0131    Каква ти је мука додијала,
0132    Па ти оде Хливну каменоме?«
0133    Султанија Иву говорила,
0134    »Чујеш ли ме, Иван-капетане,
0135    Ти ми броји све дане по дане;
0136    Кад набројиш четерест данака,
0137    Ти изиђи граду на бедеме.
0138    Па послушај Хливну каменоме,
0139    Гдје пуцају на граду топови.
0140    Вијају се алајли бајраци:
0141    Ја сунетим сина Матијаша.«
0142    Књига дође Иван-капетану.
0143    Књигу учи, а сузе прољева.
0144    Он све броји данове по дане,
0145    Кад наброји четерест данака,
0146    Он изиђе граду на бедеме,
0147    Ал пуцају у Хливну топови.
0148    Па он оде свом бијелу двору,
0149    Па отвара попете сандуке,
0150    И он насу у џепе дукате,
0151    И узима од злата јабуку,
0152    У њу меће триста маџарија,
0153    Па је меће у своја њедарца,
0154    Па он оде Хливну каменоме.
0155    Кад је дошо Хливну каменоме,
0156    Право иде Али-бегу двору. –
0157    Ал Кумрија на вратим’ бијаше,
0158    Матијаша на крилу држаше.
0159    Он се лати руком у њедарца,
0160    И извади од злата јабуку:
0161    »Нај, Кубријо, од злата јабуку,
0162    Ти је носи Султанији младој.«
0163    И однесе Кумрија робиња,
0164    И однесе од злата јабуку,
0165    Па је даде Султанији младој.
0166    Бир је видје Султанија млада,
0167    Махом позна чија је јабука.
0168    Уходио беже Али-беже:
0169    »Какав Турчин у двор ми дојаха,
0170    А не ум’је абдеста узети:
0171    Образ пере па руке умива?
0172    Султанија бабу говорила:
0173    »А мој бабо, беже Али-беже:
0174    То је главом Иван капетане;
0175    Како сунце за мјесецом иде,
0176    Тако Иван за својом госпојом.
0177    Ти упитај Иван капетана,
0178    Хоће ли се Иван потурчити,
0179    У Удбини агалук узети,
0180    Па да будем Ивану госпоја?«
0181    Упита га беже Али-беже,
0182    То је Иван једва дочекао:
0183    »Ја се хоћу, беже потурчити,
0184    У Удбини агалук узети,
0185    Порад твоје шћери Султаније.«