Заручница Сењанина Ива (из Сиња)

Заручница Сењанина Ива (из Сиња)

0001    Винце пије Сењанине Иве
0002    У пунице и у заручнице,
0003    Види му се винце кроз греоце,
0004    Биле руке кроз танке рукаве;
0005    Вран му перчин били врат прикрио;
0006    Било лице, мрка наусница;
0007    Гледала га из куле дивојка,
0008    Пак је милу мајку дозивала:
0009    „Ну, старице, мил амоја мајко!
0010    „Ти изајди кули на пенџере,
0011    „Па погледај прид дворе бијеле,
0012    „Како Иве рујно вино пије:
0013    „Племенит је, мила моја мајко!”
0014    А мајка је њојзи говорила:
0015    „Мучи, ћерце, да би замукнула!
0016    „Девет и је у матере било,
0017    „Осам и је од урок’ умрло,
0018    „И Иван ће, ван да Бог не даде.”
0019    Иде Иве двору бијеломе,
0020    Пак дозивље милу мајку своју:
0021    „Ну, старице, мила моја мајко!
0022    „Ево ме је врло заболило,
0023    „Бог ће дати, да ће добро бити;
0024    „Стери мени мекане душеке;
0025    „Не стери ми дуго ни широко,
0026    „Јер ти не ћу боловат’ за дуго.”
0027    Пак се маши у џеп од доламе,
0028    И извади од злата јабуку:
0029    „На то теби, мила моја мајко!
0030    „То ми подај заручници мојој,
0031    „И реци јој, мила моја мајко!
0032    „Ако буде рода господскога
0033    „Кајаће ме годину данака;
0034    „Ако л’ буде рода орјатскога,
0035    „Не ће, мајко, ни недиљу дана.”
0036    То изусти, душицу испусти
0037    Говорећи с милом мајком својом.
0038    Када види Иванова мајка,
0039    Узимала од злата јабуку,
0040    Тер је носи његовој дивојци:
0041    „На то теби, драга душо моја!
0042    „Ово ти је Иве оставио,
0043    „И река’ је Иве дите младо:
0044    „ „Ако будеш рода господскога,
0045    „ „Кајаћеш га годиницу дана;
0046    „ „Ако л’ будеш рода орјатскога,
0047    „ „Не ћеш, душо, ни недиљу дана.” ”
0048    Дивојка је рода господскога,
0049    Кајала га три године дана:
0050    За годину лишца не умила,
0051    А за другу косу не чешљала,
0052    А за трећу била не носила;
0053    Већ кајала свеђ’ Иву млађана;
0054    Ал’ јој скоро Бог и срића даде:
0055    Испроси је бане од Будима,
0056    Испросио и прстеновао,
0057    И кићене свате сакупио:
0058    Два дивера под њом коња воде,
0059    А четири над њом сајфан носе;
0060    Кад су били двору Иванову,
0061    Говорила са коња дивојка:
0062    „Бора вами, кићени сватови!
0063    „Уставите бубње и свирале
0064    „Док прођемо дворе Иванове,
0065    „Да не види Иванова мајка,
0066    „Да у срцу не понови рана.”
0067    А вели јој бане од Будима:
0068    „Муч’, не лудуј, драга душо моја!
0069    „И још кајеш Ивана млађана!”
0070    А вели му гиздава дивојка:
0071    „Вира моја, бане од Будима!
0072    „Ја ћу бити у твом билом двору,
0073    „Још ћу кајат’ Ивана млађана.”
0074    Кад је бане ричи разумио,
0075    Он повади од бедрице ђорду,
0076    И осиче дијевојци главу,
0077    Летећ’ јој је глава говорила:
0078    „Волим, да сам сада погубљена,
0079    „Нег’ да ме је бане обљубио,
0080    „Када није мој драги драгане,
0081    „Мој’ драгане Сењанин Иване!