"Dusanov zakonik"ЗАКОНИК ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА
1349 и 1354
издао и превео Никола Радојчић, САНУ 1960.

 


ПРЕТРАЖИВАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЧЛАНОВА


Члан: 
Текст члана: 
Коментар члана: